| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Słownik pojęć

Badania przemysłowe

Aktualizacja: 26.04.2010

Badania służące zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym możliwe będzie opracowanie innowacyjnych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. »

Beneficjent

Aktualizacja: 26.04.2010

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, podjętej odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję instytucji pośredniczącej. »

Biznesplan

Aktualizacja: 26.04.2010

Dokument sporządzany przez firmy, który planuje i analizuje przedsięwzięcie umiejscowione w przyszłości. »

CBR (centrum badawczo-rozwojowe)

Aktualizacja: 26.04.2010

Jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca prowadzenie działalności. Głównym jej zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach w oparciu o infrastrukturę techniczną oraz wykwalifikowaną kadrę. »

Dofinansowanie

Aktualizacja: 26.04.2010

Pomoc finansowa na przygotowanie i realizację projektu, udzielana w ramach danego programu operacyjnego w formie refundacji lub zaliczki. »

Duże projekty

Aktualizacja: 26.04.2010

Operacje składające się z szeregu robót, działań lub usług, których celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, posiadającego jasno określone cele i którego koszt całkowity przekracza kwotę 25 mln EUR w przypadku środowiska naturalnego oraz 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin. »

Działanie

Aktualizacja: 26.04.2010

Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni pomiędzy priorytetem (osią priorytetową) a projektem. W zależności od specyfiki danego programu operacyjnego, działania mogą dzielić się na poddziałania i schematy. »

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Aktualizacja: 26.04.2010

Jeden z funduszy europejskich, ze środków którego są wypłacane dotacje dla przedsiębiorców. Jego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami krajów należących do Unii Europejskiej. Fundusz ten udziela wsparcia na inwestycje produkcyjne, rozwój infrastruktury, lokalne inicjatywy rozwojowe itd. »

E-biznes

Aktualizacja: 26.04.2010

Typ prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. »

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Aktualizacja: 28.04.2010

Jeden z funduszy europejskich, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w Unii Europejskiej. Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy. Ze środków EFS współfinansowane są projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. »

Generator wniosków

Aktualizacja: 26.04.2010

Program komputerowy służący wypełnianiu i drukowaniu wniosków o dofinansowanie lub innych, dostępny za pomocą Internetu. »

Innowacyjność

Aktualizacja: 26.04.2010

Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych. »

Innowacja organizacyjna

Aktualizacja: 26.04.2010

Obejmuje wprowadzenie znaczących zmian w strukturach organizacyjnych, wdrożenie zaawansowanych technik zarządzania, wdrożenie nowych lub znaczących strategii. »

Innowacja procesowa

Aktualizacja: 26.04.2010

Wszelkie zmiany polegające na udoskonaleniu nowych lub znacząco udoskonalonych metod wytwarzania, w tym sposób docierania z produktem do odbiorców. »

Innowacja produktowa

Aktualizacja: 26.04.2010

Wszelkie zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. »

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »