Kategorie

Dotacje na inwestycje oszczędzające energię

Adriana Zalewska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”, Część 2: Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

DWIE CZĘŚCI PROGRAMU

Reklama


Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii” składa się z dwóch spójnych etapów. Dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” jest kontynuacją zadań realizowanych w ramach Części 1: Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach, która realizowana jest od maja 2011 r. W jej ramach można otrzymać dofinansowanie na wykonanie audytów energetycznych procesów technologicznych, audytów elektroenergetycznych budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audytów energetycznych źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu, a także audytów energetycznych wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków. Po przeprowadzonym audycie przychodzi kolej na działania inwestycyjne, które przyczynią się do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw lub do oszczędzania energii. Właśnie takie zadania dofinansowane będą w ramach Części 2: Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Co ważne, obie części mogą być realizowane niezależnie od siebie. Oznacza to, że z dofinansowania na inwestycje prowadzące do oszczędności energii mogą skorzystać także ci przedsiębiorcy, którzy nie brali udziału w Części 1: Dofinansowanie audytów.


Na lata 2011-2015 dla obu części Programu Priorytetowego zarezerwowano łączną kwotę 820 mln zł. (40 mln zł. na dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach oraz 780 mln zł. na dofinansowanie zadań prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw).


CELE I WSKAŹNIKI

Reklama

Celem Części 2 Programu Priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” jest wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Będzie on polegał na działaniach inwestycyjnych, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Dofinansowanie będą mogły otrzymać inwestycje rekomendowane przez audyt wskazujący na możliwość oszczędności w zużyciu energii o co najmniej 7%.

Osiągnięcie celu będzie badane poprzez wskaźnik: zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach, w tys. MWh/rok. Na podstawie umów już zawartych, planowane jest zmniejszenie zużycia energii o 1000 tys. MWh/rok do 2015 r. Do tego samego czasu o kolejne 1000 tys. . MWh/rok ma zmniejszyć się zużycie energii w przedsiębiorstwach, w których realizacja umowy zakończyła się.

Wdrażanie programu rozpoczęło się w czerwcu br. i potrwa do końca 2015 roku.

W tym czasie zaplanowane jest do zakontraktowania 780 mln zł., z czego najwięcej, bo ponad 600 mln zł. zostanie zakontraktowane w pierwszych trzech latach realizacji programu.


ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA


Dofinansowanie na inwestycje prowadzące do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw lub oszczędności energii będzie udzielane w formie pożyczki. Minimalna jej kwota to 3,5 mln zł., a maksymalna - 42 mln zł. Poziom dofinansowania to 70%, czyli kwota pożyczki nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M + 50 pkt bazowych. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata - na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłaconopierwszą transzę środków.

Okres finansowania wynosi 5 lat, co oznacza, że pożyczka nie może być udzielona na czas dłuższy niż 5 lat licząc od dnia pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki. Należy pamiętać o tym, że udzielona pożyczka nie ulega umorzeniu. Możliwe jest jednak zastosowanie okresu karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja ta liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, ale nie może być dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

BENEFICJENCI I ICH PRZEDSIĘBIORSTWA


O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pózn. zm.) podejmujący realizacje przedsięwzięć mających na celu oszczędzanie energii, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wynosiła 50 000 MWh/rok.

Przystąpienie przez przedsiębiorstwo do części 2 programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego. Jak już zostało wspomniane, nie jest jednak wymagane, aby był to audyt przeprowadzony w ramach części 1 niniejszego programu priorytetowego. Przeprowadzony audyt powinien jednak spełniać jego warunki progowe, a więc musi być:

- audytem energetycznym procesów technologicznych,

- audytem elektroenergetycznym budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,

- audytem energetycznym źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu lub

- audytem energetycznym wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Dopuszcza się także sporządzenie audytu obejmującego więcej niż 1 wymieniony wyżej obszar.

Ponadto, każdy audyt powinien spełniać warunek ogólny, którym jest posiadanie jednostronicowego streszczenie wykonawczego wyników audytów. Streszczenie to musi zawierać co najmniej następujące elementy:

- podsumowanie i wnioski z oceny stanu istniejącego,

- wskazanie podstawowych możliwości usprawnień i opis przeanalizowanych i zalecanych w audycie środków poprawy efektywności energetycznej,

- podsumowanie podstawowych efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikających z wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej oraz

- opis aspektów istotnych z punktu widzenia efektywnej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego, w tym informacje na temat potencjalnych, związanych z tym zaburzeń w procesie produkcyjnym.


PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia w zakresie inwestycji, modernizacji i ulepszeń wprowadzających do zakładu nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

W szczególności wspierane będą cztery rodzaje projektów.

Pierwszy polega na wdrażaniu systemów zarządzania energią i jej jakością (instalowanie analizatorów parametrów sieci), a także systemów Smart Grid dla zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Drugi - na racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez energooszczędne systemy napędowe, systemy sterowania napędami (np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu), energooszczędne silniki, falowniki do pomp i wentylatorów, energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania, wewnętrzne sieci przesyłowe energii, energooszczędne systemy oświetleniowe, prostowniki napędów sieciowych oraz niskosrtatne transformaory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych.

Kolejnym rodzajem projektów, które będą wspierane w ramach Części 2, są projekty polegające na racjonalizacji zużycia energii cieplnej i gazu poprzez izolacje i odwadnianie systemów parowych, systemy geotermalne, małe turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, termomodernizację budynków, rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń, decentralizację rozległych sieci grzewczych, wykorzystanie energii odpadowej czy poprzez budowę lub modernizację własnych źródeł energii.

Ostatnim, czwartym rodzajem projektów szczególnego wsparcia są działania inwestycyjne polegające na modernizacji procesów przemysłowych.


Adriana Zalewska

 

 

Źródło: doradca-ue.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.

  Rejestr REGON. Przybyło nowych firm

  W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ile firm zawiesiło swoją działalność?

  Czy deweloperzy będą budować na gruntach gminnych?

  Inwestycje mieszkaniowe. Czy będą powstawać osiedla na gruntach gminnych w ramach współpracy opartej o nowe przepisy dotyczące rozliczania lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. ustawy lokal za grunt? Jak deweloperzy oceniają możliwość realizacji projektów w nowym programie? Czy gminne grunty są dla nich interesujące?

  Luzowanie obostrzeń - większe limity w hotelach, otwarte dyskoteki

  Od 26 czerwca zwiększa się maksymalne obłożenie hoteli. Podniesiony zostanie też limit osób na targach, konferencjach i koncertach. Do limitów osób nie będą wliczały się osoby zaszczepione.

  Jacek Bisiński (Google): Agroturystyka wysoko w wyszukiwarkach [PODCAST]

  Jak podaje Google, w ostatnim miesiącu 7 na 10 wyszukiwań związanych z podróżami dotyczyło miejsc w Polsce, a 31% było związanych z zagranicą. Jakie kierunki najczęściej wpisujemy do wyszukiwarki? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak założyć PKK przez internet?

  Jak założyć PKK przez internet? Wystarczy że kandydat na kierowcę odwiedzi rządową stronę i po wypełnieniu zatwierdzi wniosek profilem zaufanym.

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu? Czy się da?

  Jak usunąć wpis taxi z dowodu rejestracyjnego pojazdu? No i tu pojawia się pewien problem. Bo przepisy mówią nie o usunięciu, a raczej wykreśleniu.

  Gaz nie wbity w dowód: jak zalegalizować LPG w aucie?

  Gaz nie wbity w dowód? Jak zalegalizować obecność instalacji LPG w aucie? Błąd podczas montażu będzie kosztować kierowcę trochę... czasu!

  Łączenie w jednym oświadczeniu różnych zgód - wyrok NSA

  Czy łączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na telemarketing w jednym oświadczeniu klienta jest zgodne z prawem?

  Kredyt denominowany w walucie obcej - wyrok TSUE dot. przedawnienia zwrotu pieniędzy

  Kredyt denominowany w walucie obcej. Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku - orzekł 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących kredytów denominowanych we franku szwajcarskim (CHF), gdzie walutą spłaty było euro (EUR). Zdaniem TSUE, informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

  Subskrypcyjny model sprzedaży - zagrożenia dla firm

  76 % internautów nie rozumie powodów, dla których należałoby płacić za dostęp do artykułów w sieci. Jest to poważna bariera dla rozwoju modelu subskrypcyjnego w polskich mediach.

  Konsultacje ws. uprawnień do połowów między UE a Wielką Brytanią

  Zakończyły się dwustronne konsultacje między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów na 2021 i 2022 r. Co dalej ze współpracą w dziedzinie rybołówstwa?

  Jak zainwestować z sukcesem w lokal pod wynajem?

  Wynajem nieruchomości. Najważniejsze czynniki decydujące o biznesowym sukcesie inwestowania w nieruchomości na wynajem to lokalizacja, która jest dobrze skomunikowana, bliskość terenów zielonych i elastyczność funkcji.

  50% przedsiębiorców boi się o płynność [BADANIE]

  Co drugi przedsiębiorca z sektora MŚP stoi przed wyzwaniem, jakim jest utrzymanie płynności finansowej. Jednocześnie 3/4 firm ma odłożone środki pieniężne, po które może sięgnąć w razie potrzeby.

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji

  Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, podpisana już przez prezydenta, umożliwi prowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji.

  Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

  Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

  Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

  Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

  Inteligentny dom - czego oczekują Polacy?

  Inteligentny dom. Ponad 50% Polaków deklaruje, że bardziej niż jeszcze rok temu zwraca uwagę na oszczędności na rachunkach – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Netatmo. Potrzeba oszczędności jest najczęstszą zachętą do zakupu urządzeń smart home. Polacy kupują też inteligentne rozwiązania aby ułatwić sobie życie, co ma szczególne znaczenie teraz, gdy więcej czasu spędzamy w domu. W ciągu ostatniego roku urządzenie smart home kupił już co dziesiąty z nas.

  Startupowcy muszą nauczyć się rozmów z funduszami venture capital

  Pierwszy dialog między reprezentantem funduszu venture capital a start-upem przypomina nieco rozmowę kwalifikacyjną. Jest to pewna utarta konwencja, w ramach której padają podobne pytania: o model biznesowy, konkurencję, plan rozwoju czy oczekiwania względem wartości spółki.

  Bartosz Bąbrych: Pogłoski o śmierci polskiej fotowoltaiki są mocno przesadzone

  Trend na niezależność energetyczną i wytwarzanie własnego prądu jest już nie do odwrócenia - uważa Bartosz Bąbrych.