Kategorie

Dotacje unijne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Agnieszka Zwolińska
inforCMS
O tym, czy dane przedsiębiorstwo można zaliczyć do mikro-, małych czy średnich przedsiębiorstw, decyduje liczba pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorstwo, wysokość rocznego obrotu w ostatnim roku obrotowym lub całkowita wartość aktywów ujęta w ostatnim rocznym bilansie.

Obecnie przed przedsiębiorcami otwiera się wiele możliwości skorzystania z pomocy finansowej udzielanej ze środków unijnych.

Przykładami pomocy unijnej są:

• dotacje unijne przyznawane na konkretne cele przez Komisję Europejską lub agencje wykonawcze; terminy i zasady składania wniosku o konkretną dotację publikowane są na stronach internetowych poszczególnych departamentów Komisji Europejskiej (np. departamentu ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans); wniosek o dotację należy składać bezpośrednio do Komisji albo agencji wykonawczej zarządzającej programem,

Reklama

• dotacje z funduszy strukturalnych, np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; w tym wypadku wniosek należy składać do instytucji krajowych - więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

• pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego; pożyczki udzielane są za pośrednictwem banków, instytucji kredytowych czy funduszy inwestycyjnych; więcej informacji, w tym lista pośredników finansowych działających na terenie RP, znajduje się na stronach internetowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Wielokrotnie o zakresie udzielania pomocy ze środków unijnych decyduje rozmiar przedsiębiorstwa. Niektóre bowiem programy i formy wsparcia finansowego adresowane są wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, np. program JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Wspólne zasoby europejskie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,), czy program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme). Warto w związku z tym odpowiedzieć na pytanie, czy nasze przedsiębiorstwo należy do wspomnianej kategorii mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Na poziomie wspólnotowym definicję mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw formułuje Zalecenie Komisji w sprawie definicji mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw; zwane dalej zaleceniem. Zalecenie nie ma mocy wiążącej dla państw członkowskich zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wcześniej art. 249 TWE). W związku z tym stosowanie zawartej w nim definicji przez państwa członkowskie jest dobrowolne. W przypadku Polski na ww. zaleceniu wzorowano się przy zdefiniowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

Definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dalej SME’s (ang. micro, small and medium-sized enterprises) zbudowana jest na trzech kryteriach:

• liczby pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorstwo,

• wysokości rocznego obrotu w ostatnim roku obrotowym

• całkowitej wartości aktywów ujętych w ostatnim rocznym bilansie.

Reklama

Należy zwrócić uwagę, że o ile limit liczby zatrudnianych osób musi być spełniony zawsze, aby dane przedsiębiorstwo mogło być zaliczone do SME’s, o tyle dwa pozostałe kryteria mogą, ale nie muszą być spełnione jednocześnie. Wystarczy, aby przedsiębiorstwo nie przekroczyło limitu liczby zatrudnionych osób oraz wysokości rocznego obrotu albo limitu liczby zatrudnionych osób i całkowitej wartości aktywów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie miało statut SME’s, jeżeli mimo przekroczenia limitu, np. co do wysokości rocznego obrotu, wartość jego aktywów oraz liczba zatrudnionych osób zmieści się we wskazanych w definicji limitach.

W związku z tym za średnie przedsiębiorstwo należy uznać takie, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekroczył 50 mln euro lub całkowita wartość aktywów ujętych w rocznym bilansie nie przekroczyła 43 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo z kolei to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub całkowita suma aktywów bilansowych nie przekroczyła 10 mln euro.

Mikroprzedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 10 osób oraz którego roczny obrót lub całkowity roczny bilans nie przekroczył 2 mln euro.

Liczba zatrudnionych

Podstawą do określenia liczby zatrudnianych osób, wielkości rocznego obrotu, całkowitej wartości aktywów bilansowych są dane za ostatni zakończony rok obrotowy. W przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność uwzględnia się dane za krótszy udokumentowany przez niego okres. Warto jednocześnie zaznaczyć, że przedsiębiorstwo, które uzyskało statut SME’s, utraci go, jeżeli w każdym z dwóch kolejnych rocznych okresów rozliczeniowych przekroczy ww. limity.

W kontekście powyższej definicji istotny jest również sposób określenia liczby osób zatrudnionych. Zalecenie wskazuje, że liczbę zatrudnionych osób w ostatnim roku obrotowym określa się w przeliczeniu na roczną jednostkę roboczą - AWU (ang. annual work unit), tj. według liczby osób, które przez dany rok pracowały na rzecz przedsiębiorstwa w pełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że pracę osoby, która zatrudniona była na część etatu czy przez część roku, uwzględnia się jako ułamek rocznej jednostki roboczej. Wśród osób zatrudnionych uwzględnia się pracowników (przy czym nie uwzględnia się okresów korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) zarządów - właścicieli, partnerów prowadzących stałą działalność na rzecz przedsiębiorcy i otrzymujących od przedsiębiorcy korzyści finansowe z tego tytułu.

WAŻNE!

W liczbie osób zatrudnionych nie uwzględnia się praktykantów i osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Relacje z innymi podmiotami

Ostatnią kwestią, jaką należy uwzględnić przy określaniu, czy przedsiębiorstwo może starać się o status SME’s, są relacje, jakie przedsiębiorstwo ma z innymi podmiotami.

Zalecenie wyróżnia 3 kategorie przedsiębiorstw:

• niezależne (ang. autonomious enterprises),

• partnerskie (ang. partner enterprises) oraz

• powiązane (ang. linked enterprises).

Wyróżnienie ww. kategorii opiera się na wielkości udziału przedsiębiorstwa w innym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwach albo innego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw - w naszym. Konsekwencją zakwalifikowania do kategorii przedsiębiorstw partnerskich albo powiązanych jest konieczność uwzględnienia, na zasadach wskazanych w zaleceniu, w liczbie zatrudnionych osób wartości rocznego obrotu oraz wartości aktywów bilansowych danych z innego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw partnerskich albo powiązanych.

Agnieszka Zwolińska

Podstawa prawna:

• zalecenie Komisji nr 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (DzUrz UE L 124, 20.05.2003 r., s. 36 i nast.).

 

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?