REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kwalifikowalalność wydatków w projektach inwestycyjnych dla firm

Jaoanna Ciszewska-Gajda
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Kwalifikowalność wydatków dla każdego projektu szczegółowo regulują zapisy umowy zawieranej pomiędzy Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia a Beneficjentem pomocy (MŚP lub dużym przedsiębiorcą).

Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

REKLAMA


Na całkowity koszt realizacji Projektu składają się dwie kwoty:

- wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (czyli te, które będą w części refundowane ze środków EFRR i budżetu państwa oraz

- wydatki nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem (czyli te, które w całości są pokrywane ze środków własnych przedsiębiorcy).


W przypadku zmiany w zakresie wartości projektu (zmniejszenia lub zwiększenia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem), kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego danym rodzajem pomocy publicznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo


Refundacja czy zaliczka?

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośredniczącą II stopnia może udzielić firmie dofinansowania w dwóch formach:

- refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich i płatności końcowej lub

- zaliczki w jednej lub kilku transzach.

REKLAMA


Przedsiębiorca może dokonać wyboru sposobu finansowania otrzymanego wsparcia. Refundacje i zaliczki są wypłacane zgodnie z harmonogramem płatności, który stanowi załącznik do umowy. Należy pamiętać, iż wybierając formę płatności w postaci zaliczki musimy spełnić następujące wymogi:


1. Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji rozwojowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym, a także zgłaszania środków o nadanie statusu niewygasających z upływem roku budżetowego, zawartych w art. 144, 157 i 210 Ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie środków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


2. W przypadku wyboru zaliczkowego sposobu finansowania projektu, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki wypłacana jest w wysokości wynikającej z wniosku o płatność zatwierdzonego przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję  Pośredniczącą II stopnia.


3. Przekazanie kolejnej transzy zaliczki następuje pod warunkiem, wykazania przez przedsiębiorcę w złożonych wnioskach o płatność wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem np. w wysokości 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania w formie zaliczki (dla projektów PO IG 4.4).


4. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczki, jest on zobowiązany do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych.

 

5. Kolejna transza zaliczki lub kolejna płatność jest pomniejszana o odsetki bankowe narosłe na odrębnym rachunku bankowym dla płatności zaliczkowych, które jest wskazane w umowie (o ile rachunek bankowy jest oprocentowany).


6. Beneficjent składając wniosek o płatność zaliczkową, zobowiązany jest do przedkładania wyciągów z rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych za okres, którego dotyczy wniosek o płatność. Wypłaty z wyodrębnionego rachunku mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach Projektu.


Podstawy kwalifikowalności wydatków w projekcie


Zawsze kwota dofinansowania obliczana jest na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.


Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:

- są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;

- zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik do umowy;

- zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków;

- zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz

- zostały prawidłowo udokumentowane.


Kiedy rozpocząć a kiedy zakończyć realizację projektu?


Początek i koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu jest każdorazowo określony w dokumentacji konkursowej oraz umowie o dofinansowanie. Przedsiebiorca zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, w okresie kwalifikowalności wydatków (czyli np. dzień po złożeniu projektu, w dniu określonym we wniosku o dofinansowanie). W przypadku rozpoczęcia przez firmę realizacji projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowane.

 


Rozpoczęcie realizacji projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków może stanowić przesłankę rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów, usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.


Zakończenie realizacji projektu oznacza:

- wykonanie pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z umową oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- udokumentowanie wykonania robót odpowiednimi protokołami odbioru;

- udokumentowanie dostaw i usług fakturami oraz innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy,

- zrealizowanie przez przedsiębiorcę pełnego zakresu finansowego projektu, co oznacza poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem


Zakończenie realizacji Projektu kończy się złożeniem wniosku o płatność końcową.

Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem.


A co z podatkiem VAT?


Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku VAT do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT. W przypadku gdy w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć lub uzyskać zwrot  podatku od towarów i usług (VAT) zakupionych w ramach realizacji Projektu, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, zgodnie z wzorem sporządzonym przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Zmiana dotycząca kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) wymaga zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.


Czy do realizacji projektu muszę mieć odrębny rachunek bankowy?


Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy, roboty budowlane, w tym wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych koniecznych do prawidłowego wdrożenia inwestycji, dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Rachunek ten nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, na który są przekazywane kwoty z refundacji, z zastrzeżeniem płatności dokonywanych ze środków zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z rachunku  wyodrębnionego dla płatności zaliczkowych, o którym mowa w  umowie.

Jaoanna Ciszewska-Gajda

trener i doradca Grupy Ergo, Kierownik Projektów Unijnych

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czekolada w 2024 roku będzie droższa i nie tylko ona. Ceny kakao biją rekordy – może być nawet 7 tys. USD za tonę. Co to jest shrinkflacja?

  Nie ma dobrych wiadomości dla miłośników czekolady i kakao. Rekordowo wysokie ceny kakao na światowych giełdach nadal będą rosły i mogą nawet przekroczyć wartość 7 tys. dolarów za tonę. Tak prognozują autorzy raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”. Problemy z podażą i przewidywane znaczne spadki zbiorów oznaczają trzeci rok z rzędu globalnego deficytu surowca. Kluczowy okres zbierania ziaren skończy się w marcu, a następny zacznie się dopiero we wrześniu. Natomiast już w styczniu br. słodycze i desery zdrożały najbardziej ze wszystkich analizowanych kategorii produktów. Eksperci zapowiadają, że podwyżki w następnej kolejności obejmą kosmetyki, leki i suplementy bazujące na kakao. I dodają, że skok cen odczują producenci art. spożywczych, zakłady przetwórcze, cukiernie i restauracje. W następnej kolejności straty te zostaną przerzucone na konsumentów. Taki scenariusz może się wydarzyć już przed Wielkanocą. A jeśli sytuacja dalej będzie się pogarszała, to może nasilić się również zjawisko shrinkflacji. 

  Firmy widzą potencjał w sztucznej inteligencji, ale są pewne bariery

  Firmy, które zainwestowały w sztuczną inteligencję i widzą jej potencjał, chętniej rozważają dalsze innowacje. Ale są tez pewne przeszkody, z którymi muszą się mierzyć. 

  Ferie 2024. Wyjazdy nad morze coraz popularniejsze. Największą atrakcją morsowanie

  Czy Polacy coraz chętniej będą spędzać ferie nad morzem? Eksperci zauważają, że to był najlepszy początek roku w turystyce od 2019 roku. Czy przedsiębiorcom opłaca się teraz zamykać na zimę? 

  Jak założyć e-Doręczenia? Wniosek przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy. Jak zrobić e-Doręczenia?

  REKLAMA

  Kompetencje kobiet w branży IT. Większy udział kobiet jest istotny z powodu deficytu wykwalifikowanych kadr

  W październiku 2024 r. zaczną obowiązywać unijne przepisy mające na celu zbudowanie większej odporności biznesu na cyberataki. W związku z tym należy podjąć działania podnoszące kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Tymczasem inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe kobiet podejmowane są w zaledwie 20,4% miejsc pracy.

  Komisja Europejska proponuje zmniejszenie i uproszczenie obciążeń rolników. Czy to wystarczy by przerwać protesty?

  Komisja Europejska przesłała w czwartek prezydencji belgijskiej w Radzie UE dokument, zawierający listę działań mających na celu "zmniejszenie obciążeń administracyjnych, spoczywających na barkach rolników". Propozycje zostaną omówione z państwami członkowskimi 26 lutego na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa.

  Używasz smartfona? Twoje wrażliwe dane są jak na dłoni. Technologia pozbawia nas prywatności

  Użytkownicy różnych urządzeń, aplikacji czy systemów często nie są świadomi, przez kogo i do jakich celów są gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Rozwój technologii rzadko idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To stanowi zagrożenie dla ochrony danych osobowych.

  Wzrasta ryzyko prowadzenia biznesu. "Liczba wzmianek o geopolityce i ryzyku politycznym w dokumentach spółek wzrosła o 600%"

  Ryzyko prowadzenia biznesu w 2024 roku zwiększa rosnąca polaryzacja na światowej scenie politycznej. Istotna dla przedsiębiorców będzie minimalizacja potencjalnych niebezpieczeństw, m.in. poprzez zwiększenie odporności łańcuchów dostaw, odpowiednią politykę dostępu do zasobów i zaadresowanie kwestii ESG – wynika z raportu EY-Parthenon 2024 Geostrategic Outlook.

  REKLAMA

  Handel internetowy idzie w górę, stanowi 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej

  Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym w styczniu wzrosła ogółem o 11%, co stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Największy udział e-sprzedaży w całości sprzedaży detalicznej miały takie kategorie jak tekstylia, odzież, obuwie, prasa i książki. Tak wynika z danych przekazanych przez GUS.

  Nie zalegasz ze składkami ZUS? Weź udział w konkursie prewencji wypadkowej. Można dostać 300.000,00 zł dofinansowania. Rozpoczyna się nabór.

  ZUS realizuje program prewencji wypadkowej, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń. Można liczyć nawet na 300.000,00 zł dofinansowania.

  REKLAMA