reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Wsparcie dla firm wschodniej Polski

Wsparcie dla firm wschodniej Polski

Przedsiębiorstwa ze wschodnich, najsłabiej rozwiniętych regionów naszego kraju mogą otrzymać wsparcie na przedsięwzięcia innowacyjne oraz tworzenie klastrów i powiązań kooperacyjnych.


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dedykowany jest specjalnie dla 5 najbiedniejszych województw naszego kraju:

1) lubelskiego,

2) podkarpackiego,

3) podlaskiego,

4) świętokrzyskiego,

5) warmińsko-mazurskiego.

Ma przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Większość środków PO RPW została przeznaczona na projekty indywidualne, ale część funduszy jest przydzielana w trybie konkursowym. Wsparcie z PO RPW przeznaczone jest przede wszystkim dla samorządów i innych instytucji publicznych, ale znajdują się tam także dwa działania, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Małe i średnie firmy są także beneficjentami projektów realizowanych przez instytucje publiczne.

Komponentem PO RPW przeznaczonym m.in. dla firm jest Działanie 1.3 Wspieranie innowacji. Jego celem jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych.

W ramach tego działania wspierane są projekty związane z tworzeniem i udostępnianiem przedsiębiorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, przyczyniające się przez to do wzrostu konkurencyjności lokalnych gospodarek. Pomoc można przeznaczyć na:

• budowę obiektów i realizację innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażenie tych obiektó;,

• tworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach;

• przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami lub przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług.

Minimalna wartość wsparcia to:

• na przygotowanie terenów inwestycyjnych - co najmniej 4 mln zł,

• na tworzenie zaplecza B+R w przedsiębiorstwach oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych - co najmniej 12 mln zł.

Konkurs ogłaszany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do tej pory odbyła się jedna runda aplikacyjna, która miała potrwać od początku marca do końca września 2009 r., ale w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i innych beneficjentów skrócono termin przyjmowania wniosków. Nie ma jeszcze daty kolejnej rundy aplikacyjnej.

Przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem klastrów mogą ubiegać się o pomoc z Działania 1.4. Promocja i współpraca. Komponent współpraca. Jego celem jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej.

Ze środków komponentu wspierane są projekty, w których członkowie klastra reprezentują minimum dwa województwa Polski Wschodniej. Pomoc może być przeznaczona na:

• opracowanie strategii oraz dokumentów operacyjnych dla rozwoju klastra, w tym np. strategii współpracy czy strategii marketingowej klastra;

• promocję i pozyskiwanie nowych członków klastra, identyfikowanie nowych inicjatyw klastrowych;

• organizację spotkań tematycznych członków klastra, seminariów, konferencji promujących jego potencjał, stymulujących rozwój i powiązania międzyklastrowe, popularyzujących ideę klasteringu w Polsce Wschodniej;

• organizację zagranicznych misji branżowych;

• podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności klastra;

• organizację biura klastra;

• projektowanie, tworzenie i obsługę baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra, promujących rozwój klasteringu;

• opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących klastra, rozwoju idei klasteringu w Polsce Wschodniej oraz popularyzację idei klasteringu;

• prowadzenie badań oraz tworzenie polityki rozwoju województw Polski Wschodniej opartej na klasteringu.

Minimalna wartość projektu to 2 mln zł.

O wsparcie mogą się ubiegać podmioty pełniące rolę „koordynatora klastra”, w m.in.:

1) spółki akcyjne,

2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

3) organizacje przedsiębiorców.

Podobnie jak w przypadku wsparcia na innowacje, instytucją pośredniczącą dla działania jest PARP.

Ze środków Działania 1.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej wspierane są m.in. projekty polegające na zakładaniu i powiększaniu funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Wsparcie z tego działania w wysokości 98 mln zł uzyskał już Bank Gospodarstwa Krajowego na projekt „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej”. Będzie on realizowany od września 2009 r. do końca 2015 r.

Do końca roku ma być zorganizowany i rozstrzygnięty konkurs dla funduszy poręczeniowych z Polski Wschodniej na reporęczenie zobowiązań funduszy. Zwiększy to wiarygodność finansową mikro, małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących poręczenia z tych funduszy, a także zwiększy możliwości udzielania poręczeń dla kolejnych przedsiębiorstw.

Anna Wiśniewska

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Twój Biznes

Zdjęcia


INFORLEX Twój Biznes Covid-19 i tarcza antykryzysowa98.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama