reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy ocenianiu ofert zobowiązany jest przede wszystkim przestrzegać zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji (wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”), jak również przestrzegać zakazu prowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert (art. 87 ust.1 Ustawy).

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z kolei art. 91 ust. 2 Ustawy stanowi, że kryteriami oceny są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

 

Zatem Ustawa nakazuje, aby w każdym przypadku kryterium oceny ofert była cena, natomiast inne kryteria ustala sam Zamawiający. Wskazany w ustawie katalog kryteriów oceny ofert ma charakter przykładowy. Można więc zastosować także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lipca 2010 roku (KIO/UZP 1274/10).

 

Zobacz: USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw rok 2007 nr 223 poz. 1655)

 

Zamawiający, dokonując oceny ofert, zobligowany jest do przestrzegania ustalonych kryteriów, nie wolno mu od któregokolwiek kryterium odstąpić. Ponadto, Zamawiający ma obowiązek przypisać określoną wagę każdemu z kryteriów, tj. określić, jakie znaczenie przy ocenianiu będzie miał dane kryterium. Ustala się to w ten sposób, że każdemu z kryteriów Zamawiający przypisuje liczbę procentową, przy założeniu, iż wszystkie kryteria łącznie stanowią 100 %. Jak zwraca się uwagę w doktrynie oraz orzecznictwie sposób oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby ograniczyć subiektywne odczucia i osobiste preferencje. Dlatego kryteria powinny być przeliczalne.

 

Jak orzeczono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2010 roku (KIO/UZP 1327/10) ocena ofert w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców może być dokonana tylko przy użyciu jasno opisanych, mierzalnych kryteriów oraz dokładnie określonego sposobu ich stosowania, ograniczającego do minimum wpływ subiektywnych odczuć i preferencji osób dokonujących oceny, a informacje o sposobie oceny muszą być podane do wiadomości wykonawców. Ponadto, szczególnej precyzji wymagają kryteria trudno mierzalne, stwarzające ryzyko dowolności oceny, takie jak estetyka, jakość, funkcjonalność, itp. Jeśli Zamawiający decyduje się na ich stosowanie, ma obowiązek wskazać w SIWZ szczegółowy opis sposobu ich zastosowania, tj. podać, co będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert i jak będzie dokonywał punktacji.

 

Pamiętaj!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cena nie musi być decydującym kryterium wyboru oferty.

 

Na uwagę zasługuje także wyrok KIO z dnia 28 czerwca 2010 roku (KIO/UZP 1168/10), zgodnie z którym Ustawa nie nakazuje stosowania wyłącznie mierzalnych (matematycznych, "automatycznych") sposobów oceny ofert. Zatem, jak stanowi niniejszy wyrok, nie można zarzucić Zamawiającemu naruszenia przepisów Ustawy w sytuacji, w której brak w opisie oceny ofert mechanizmów, które automatycznie pozwoliłby przyznawać punkty. Kryteria oceny ofert określone przez Zamawiającego mogą zawierać pewną dozę subiektywizmu, ustawowo dozwoloną, jeżeli nie narusza to w szczególności zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.

reklama

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama