Kategorie

Odmowa spełnienia gwarancji

Ewa Grączewska-Ivanova
inforCMS
Sprzedawca lub wytwórca rzeczy (gwarant) może udzielić kupującemu gwarancji co do jakości sprzedanej rzeczy poprzez zobowiązanie się do pewnych świadczeń, na wypadek gdyby w określonym terminie ujawniły się wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Reklama

Dokumentem stwierdzającym obowiązek świadczenia jest pisemna gwarancja, która może mieć charakter imienny lub być dokumentem na okaziciela. Zawsze wskazuje ona, wobec kogo można dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji. W przypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, w razie wątpliwości uznaje się, że wystawca dokumentu ma obowiązek usunąć wady fizyczne rzeczy lub dostarczyć rzecz wolną od wad, jeśli wady te ujawnią się w ciągu terminu wskazanego w gwarancji.

Gwarant może więc odmówić wykonania zobowiązania z tytuł gwarancji, jeśli rzecz w ogóle nie jest obciążona wadami fizycznymi. Wada fizyczna występuje, gdy powoduje ona zmniejszenie wartości rzeczy, zmniejsza jej użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. Wada fizyczna może także polegać na tym, ze rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego, np. załączając certyfikat lub znak bezpieczeństwa. O wadzie fizycznej można też mówić wtedy, gdy rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym (np. niezbędnej instrukcji obsługi).

Gwarant może odmówić wykonania świadczeń wynikających z gwarancji, jeśli wada ujawni się po terminie określonym w gwarancji.

Reklama

Jeśli w dokumencie gwarancyjnym nie określono terminu trwania gwarancji, przyjmuje się, że termin ten wynosi jeden rok od dnia, w którym rzecz została wydana kupującemu (art. 577 par. 1 i 2 k.c.). Po upływie tego okresu zobowiązany z tytułu gwarancji może odmówić wypełnienia zobowiązań.

Z zasady gwarancja dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Jeśli więc w gwarancji nie zastrzeżono inaczej, gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wada powstała z innych przyczyn, np. z powodu niewłaściwej eksploatacji. Gwarant może jednak ponosić szerszą odpowiedzialność przez uwzględnienie w gwarancji także innych wad. Przy czym przyjmuje się, że nie można wyłączyć odpowiedzialności za wady, których przyczyna tkwi w rzeczy sprzedanej, bo byłoby to sprzeczne z naturą gwarancji (art. 3531 k.c.). Aby zrealizować uprawnienia z tytułu gwarancji, uprawniony nie musi dopełnić żadnych aktów staranności (zbadanie rzeczy przy zakupie lub zawiadomienie o zauważonych wadach). Gwarant nie może się więc na nie powołać, odmawiając wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji.

W razie wątpliwości uznaje się, że wystawca dokumentu gwarancyjnego ma obowiązek usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Obowiązki gwaranta mogą być określone w gwarancji szerzej lub węziej. Mogą na przykład zostać ograniczone, np. obejmować tylko naprawę (bez wymiany rzeczy na inną wolną od wad). Wówczas jeśli uprawniony będzie żądał świadczeń, które nie wynikają z gwarancji, wystawca gwarancji będzie mógł się uchylić od wykonania żądanych świadczeń. W gwarancji można także zastrzec, że faktycznie to kupujący usunie wady na koszt i ryzyko gwaranta. Przyjmuje się także, że to gwarant decyduje, w jaki sposób wypełni swe zobowiązania wskazane w gwarancji (zobowiązanie przemienne).

Gwarant może także odmówić wykonania zobowiązań, gdy roszczenia uprawnionych ulegną przedawnieniu na zasadach wskazanych w art. 118 k.c.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Gwarant może wyłączyć w dokumencie gwarancyjnym odpowiedzialność np. za:

• uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy,

• uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, użytkowania lub konserwacji przedmiotu umowy,

• uszkodzenia spowodowane samodzielnymi przeróbkami,

• zużyte części lub elementy ścierające się i zużywające się podczas normalnej eksploatacji.

PRZYKŁAD: TERMIN OBJĘCIA GWARANCJĄ

Producent baterii łazienkowych zastrzegł w karcie gwarancyjnej, że zapewnia szczelność i sprawne działanie głowicy baterii w okresie 2 lat od daty sprzedaży oraz rocznej gwarancji na pozostałe elementy baterii. Jeden z kupujących po upływie 2 lat od daty sprzedaży baterii zgłosił zarysowania powierzchni dekoracyjnej baterii. Czy można odmówić wykonania zobowiązań z gwarancji w takiej sytuacji?

Tak. Gwarant może skutecznie uchylić się od zobowiązań gwarancyjnych, bo wada w postaci zarysowań powierzchni baterii ujawniła się po terminie wyraźnie wskazanym w treści gwarancji. Ponadto zarysowania powstają w efekcie zwykłego użytkowania baterii i zwykle nie są objęte gwarancją.

1 rok

Okres gwarancji

Jeśli nie ma wskazanego okresu gwarancji, przyjmuje się, że wynosi on rok od dnia wydania towaru kupującemu

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ewa.graczewska-ivanova@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 577-581 kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm., Dz.U. z 2004 r. nr 96, poz. 959).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!