| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Wiadomości > Jest propozycja nowelizacji Kodeksu Cywilnego

Jest propozycja nowelizacji Kodeksu Cywilnego

Opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawiera propozycję obszernej nowelizacji Kodeksu, której celem jest m.in. racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego, w tym zniesienie odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, zwiększenie możliwości zarządzania procesem przez sędziego i zmiana regulacji dotyczącej organizacji społecznych.Opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zawiera propozycję obszernej nowelizacji Kodeksu, której celem jest m.in. racjonalizacja ogólnych zasad postępowania cywilnego, w tym zniesienie odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, zwiększenie możliwości zarządzania procesem przez sędziego i zmiana regulacji dotyczącej organizacji społecznych.

Przedmiotowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego został skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych. Zawarte w projekcie propozycje zmian są przedmiotem szczegółowej analizy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jednakże już obecnie można stwierdzić, że nie wszystkie spośród szczegółowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie będą mogły być wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych.

Odnosi się to w szczególności do propozycji uregulowania kwestii, kto może być pełnomocnikiem procesowym oraz rozszerzenia przymusu adwokacko – radcowskiego w postępowaniu cywilnym.

Pierwsza z tych propozycji przewiduje, że pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być każda osoba fizyczna mająca zdolność procesową. Proponuje się usunięcie z Kodeksu postępowania cywilnego zamkniętego katalogu osób mogących być pełnomocnikami procesowymi.

Proponowana zmiana dotyczy wyłącznie kręgu osób mogących występować za strony w postępowaniu cywilnym. Nie dotyka ona natomiast kwestii podmiotów upoważnionych do świadczenia usług prawnych oraz zasad, na jakich usługi te są świadczone.

Projekt przewiduje również rozszerzenie zakresu przymusu adwokacko-radcowskiego. Przymus taki miałby obowiązywać w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, przed sądem apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym.

Propozycja dotycząca pełnomocnika w postępowaniu cywilnym nie może zostać uwzględniona, albowiem kierunek i zakres zmian proponowanych przez ministra sprawiedliwości w tym w przedmiocie zostały już określone w projekcie ustawy o państwowych egzaminach prawniczych Projekt ten został już przyjęty przez Komitet Rady Ministrów.

Rozwiązanie zawarte w tym projekcie nadaje nowe brzmienie art. 87 § 1 k.p.c. określając krąg osób, które mogą być pełnomocnikami. Proponowana regulacja wyłącza z katalogu osób, które obecnie mogą być pełnomocnikami, osoby sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia, a wprowadza w ich miejsce doradców prawnych jako pełnomocników w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych.

W myśl projektowanej regulacji doradcą prawnym może być osoba, która uzyskała wpis na listę doradców prawnych. O wpis na tę listę może ubiegać się osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskała pozytywny wynik państwowego egzaminu prawniczego I stopnia.

Również propozycja rozszerzenia przymusu adwokacko – radcowskiego na postępowanie przed sądem apelacyjnym oraz przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, w obecnym stanie prawnym nie zasługuje na uwzględnienie.

Ewentualne rozszerzenie przymusu adwokacko – radcowskiego wiązałoby się z koniecznością uprzedniego dokonania kompleksowych zmian w polskim systemie prawa, które zapewniłyby funkcjonowanie na rynku usług prawnych odpowiedniej liczby adwokatów i radców prawnych, oraz stworzenia spójnego z proponowanym rozwiązaniem systemu pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

Minister sprawiedliwości konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zwiększenia dostępności zawodów prawniczych oraz polepszenia sytuacji na rynku usług prawniczych.

MS/IN

Zobacz także: Prawo karne Wieszak.pl

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Majewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »