Kategorie

Zmiany przepisów podatkowych w Polsce, czyli kardiogram chorego

Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
przepisy podatkowe VAT, PIT, CIT
Grupa ECDDP opublikowała raport na temat zmian, którymi podatnicy byli zaskakiwani w ciągu ostatnich dziesięciu lat (2001-2011). Z tej analizy wynika, iż prawie wszystkie artykuły w ustawach podatkowych ulegały zmianom. W XXI wieku wyliczyliśmy około 1600 istotnych zmian, czyli średnio 1 zmiana co 2 dzień – to skandaliczny wynik – stwierdził Lech Janicki, ekspert podatkowy z ECDDP.

Podatnicy muszą na bieżąco monitorować, czy poszczególne przepisy się nie zmieniły. Istotna może być każda zmiana, nawet  ta najmniejsza: pamiętamy słynną aferę dotyczącą niepozornego zapisu „lub czasopisma…” w ustawie medialnej, podobnie jest również w prawie podatkowym – dodany w określonym miejscu znak interpunkcyjny jest w stanie zmienić znaczenie całego przepisu -  mówił Janicki.

Reklama

Ekspert zauważył również, że wykresy autorstwa ECDDP obrazujące dynamikę zmian ważniejszych przepisów podatkowych na przestrzeni 10 lat, przypominają kardiogram osoby chorej na serce - na pewno daje to wiele do myślenia na temat doskonałości naszego systemu podatkowego.

Daleko idący stopień skomplikowania systemu podatkowego sprawia, iż podatnicy muszą wertować publikacje o niebywałej objętości, jak na przykład „Leksykon VAT 2011 Praktyka, Teoria, Orzecznictwo” liczący prawie dwa tysiące stron i ważący 2 kilogramy. To „biblia”, która jest udręką polskiego podatnika – mówił Janicki, demonstrując „biblię” VAT.

Zaznaczył również, iż przyglądając się rozporządzeniom, które są wydawane do ustaw podatkowych, można stwierdzić, że rok bez nowych rozporządzeń wykonawczych jest rokiem straconym.

W ciągu bowiem ostatnich 10 lat aż 20 razy były zmieniane rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT, natomiast rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji w podatku VAT były wydawane właściwie co roku. Według Janickiego, sytuacja ta jest wysoko niepokojąca – podatnicy muszą co roku aktualizować swoją wiedzę na temat wzorów dokumentacji podatkowej.

Przepisów prawa podatkowego jest zbyt dużo, co chwilę słyszymy o nowelizacjach, przez które nieraz ciężko jest przebrnąć nawet osobom, które na co dzień zajmują się sprawami podatkowymi, a co dopiero podatnikom, którzy muszą się zmierzyć z tak opasłymi tomami nowych przepisów - przekonywał na koniec Lech Janicki.

Ogólna refleksja płynąca z raportu przedstawionego podczas konferencji prasowej 6 października 2011 r. jest niewesoła.

Zdaniem autorów raportu jesteśmy już na takim etapie nadmiaru ilości uregulowań prawnych, że praktycznie niemożliwe jest precyzyjne wskazanie ile razy w ciągu ostatnich 10 lat przepisy prawne zostały zmienione, dlatego podane w raporcie liczby mają charakter orientacyjny.

Polecamy: Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną?

Polecamy: Co grozi za brak kasy fiskalnej?

Polecamy: Ile zapłacisz PIT przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki?

NIEKTÓRE STATYSTYKI OPRACOWANE PRZEZ ECDDP:

Ilość zmian ustawy o VAT

2004-2011

(dot. ważniejszych artykułów)

Nr artykułu

Czego dotyczy

Zmieniał się następującą ilość razy

Art. 2

Definicje słownikowe

14

Art. 6

Czynności poza zakresem ustawy

2

Art. 7

Definicja dostawy towarów

6

Art. 8

Definicja usługi

5

Art. 9

Definicja WNT

1

Art. 15

Definicja podatnika

3

Art. 17

Definicja podatnika (pozostałe)

6

Art. 19-20

Obowiązek podatkowy

7

Art. 22

Miejsce dostawy towarów

6

Art. 27-28a-

Miejsce świadczenia usług

10

Art. 29

Podstawa opodatkowania

5

Art. 31a

Kurs waluty

1

Art.33-33a

Import towarów

5

Art. 41

Stawki VAT

6

Art. 42

Stawka 0% w WDT

4

Art. 43-44

Zwolnienia od podatku

6

Art. 83

Szczególne przypadki stawki 0%

5

Art. 86

Podatek naliczony

7

Art. 87

Zwrot podatku

4

Art. 88

Zakaz odliczania podatku naliczonego

7

Art. 89a-b

Ulga za złe długi

2

Art. 90

Odliczanie częściowe

4

Art. 91

Korekta odliczenia częściowego

3

Art. 96-97

Rejestracja

4

Art. 99

Deklaracje

8

Art. 100

Informacje podsumowujące

2

Art. 103-104

Zapłata podatku

4

Art. 106

Faktura VAT

2

Art. 109 -110

Ewidencje

7

Art. 111

Kasy rejestrujące

5

Art. 113

Zwolnienie podmiotowe

8

Art. 115-117

Szczególna procedura dot. rolnika ryczałtowego

6

Art. 119

Szczególna procedura dot. usług turystyki

3

Art. 120

Szczególna procedura dot. dzieł sztuki, antyków, tow. używanych

3

Art. 126-130

Zwrot VAT podróżnym

8

Art. 135-138

WTT – procedura uproszczona

4

Ważniejsze rozporządzenia  - od maja 2004 r.

Rozporządzenie wykonawcze – rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług

Było 5

- rozporządzenie z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług – zmieniane 15 razy

- rozporządzenie z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług – nie zmieniane

- rozporządzenie z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług – zmieniane 3 razy

- rozporządzenie z dnia 22.12.2010 w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług – zmieniane 1 raz

- rozporządzenie z dnia 4.4.2011 w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług – zmieniane 1 raz

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Były 4

Reklama

- rozporządzenie z dnia 27.4.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – zmieniane 2 razy;

- rozporządzenie z dnia 25.5.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – zmieniane 2 razy;

- rozporządzenie z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – zmieniane 3 razy;

- rozporządzenie z dnia 28.3.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – jeszcze nie zmienione.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas fiskalnych

Było 8

-rozporządzenie z dnia 23.12.2002r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – zmieniane 2 razy;

- rozporządzenie z dnia 23.12.2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – zmieniane 1 raz;

- rozporządzenie z dnia 28.03.2006 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

- rozporządzenie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

- rozporządzenie z dnia 27.06.2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

- rozporządzenie z dnia 19.12.2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

- rozporządzenie z dnia 23.9.2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

- rozporządzenie z dnia 26.7.2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych

Były 3

 1. rozporządzenie z 23.04.2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług – zmieniane 1 raz
 2. rozporządzenie z 19.09.2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług – zmieniane 3 razy
 3. rozporządzenie z 28.11.2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług – zmieniane 3 razy

Ilość zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

2001 – 2011

(dot. ważniejszych artykułów)

Nr artykułu

Czego dotyczy

Zmieniał się następującą ilość razy *

Art.1a

Podatkowa grupa kapitałowa

4

Art. 6

Zwolnienia podmiotowe

11

Art. 7

Przedmiot opodatkowania i strata

5

Art. 9

Ustalanie dochodu (straty)

4

Art. 10

Dochód z udziału w zyskach osób prawnych

8

Art. 11

Powiązania z zagranicą

5

Art. 12

Ogólne pojęcie przychodu

18

Art. 15

Definicja kosztów

18

Art. 16

Wydatki nieuznawane za koszty

26

Art. 16g

Wartość początkowa ŚT

7

Art. 17

Zwolnienia przedmiotowe

33

Art. 18

Podstawa opodatkowania

8

Art. 20

Zaliczenie podatku zagranicznego

5

Art. 21

Podatek od należności licencyjnych

6

Art. 22

Podatek od dywidend

6

Art. 25

Zaliczki na podatek

13

Art. 26

Obowiązki płatnika

11

* uwzględniając teksty jednolite ustawy

Ilość zmian ustawy o PIT w latach 2001-2011

Nr artykułu

Czego dotyczy

Zmieniał się następującą ilość razy *

Art. 2

Wyłączenia przedmiotowe

4

Art. 6

Dochody małżonków

11

Art. 9

Przedmiot opodatkowania

7

Art. 9a

Sposób opodatkowania

7

Art. 10

Katalog źródeł przychodów

6

Art. 13

Przychody z wykonywania wolnego zawodu i zrównane

2

Art. 14

Przychody z działalności gospodarczej

13

Art. 17

Przychody z kapitałów pieniężnych

8

Art. 20

Przychody z innych źródeł

7

Art. 21

Zwolnienia przedmiotowe od podatku

54

Art. 22

Koszty uzyskania przychodów

16

Art. 22g

Wartość początkowa ŚT

5

Art. 23

Wydatki nieuznane za koszty

21

Art. 24

Wykaz zasad ustalania dochodu

10

Art. 26

Podstawa opodatkowania; wykaz odliczeń

15

Art.29

Podatek od należności licencyjnych

7

Art. 30

Podatek od dochodów z odsetek, źródeł nieujawnionych i innych

13

Art. 30a

Podatek zryczałtowany 19%

11

Art. 32

Zaliczki; wysokość

8

Art. 37

Roczne obliczenie podatku

9

Art. 41

Zaliczki; zryczałtowany podatek dochodowy

11

Art. 42

Termin przekazania zaliczek i zryczałtowanego podatku

9

Art. 44

Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej

12

Ilość zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w latach 2001-2011

Nr artykułu

Czego dotyczy

Zmieniał się następującą ilość razy *

Art. 2

Zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości

6

Art. 3

Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości

3

Art. 4

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości

4

Art. 7

Zwolnienia w podatku od nieruchomości

20

Art. 9

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych

10

Art. 12

Zwolnienia w podatku od środków transportowych

5

Art. 15

Opłata targowa

5

Art. 17

Opłata miejscowa

7

* uwzględniając teksty jednolite ustawy

„Rok bez nowego rozporządzenia to rok stracony” - na przykładzie rozporządzeń dotyczących wzorów rocznego obliczenia podatku, deklaracji i informacji w podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF). W latach 2002-2011 aż 13 razy wydawano rozporządzenia dotyczące powyższych kwestii.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. z 4 lutego 2011 r. Nr 25, poz. 131.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 234, poz. 1534.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz. U. z 15 września 2009 r. Nr 150, poz. 1210.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 235, poz. 1591).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1335).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 148, poz. 1044).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 73, poz. 486).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 243, poz. 1760).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 204, poz. 1505).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 257, poz. 2155).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 204, poz. 1689).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 29 grudnia 2003 r. Nr 224, poz. 2225).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1914).

Opracowanie:

Karolina Gierszewska, doradca podatkowy - Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich ECDDP Sp. z o.o.

Lech Janicki, ekspert podatkowy - Departament Podatków Bezpośrednich ECDDP Sp z o.o.

Źródło: ECDDP

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy? Na drodze do tzw. "L-ki" kierowcy stoi przede wszystkim kurs organizowany głównie w WORD-ach.

  Wyniki budownictwa w maju 2021 r.

  Budownictwo. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%.

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem. Co musisz o nim wiedzieć?

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem to tak naprawdę prawo jazdy na tramwaj. Jak się je zdobywa i jakie warunki należy spełnić?

  Internet i pandemia przyczyną zwiększonego obrotu podróbkami

  Komenda Główna Policji podaje, że w I kwartale br. stwierdzono prawie 7 tys. przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Co głównie kupują nabywcy podróbek?

  Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

  Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

  Maksymalna opłata za śmieci przy metodzie "od wody"

  Ustawa śmieciowa. Przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. około 150 zł. Jakie jeszcze zmiany zawiera nowela ustawy śmieciowej?

  ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premii dla młodych rolników

  Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

  Jak branża handlowa może wykorzystać analitykę danych?

  Ponad połowa wiodących producentów oraz dystrybutorów już wykorzystuje analitykę danych i sztuczną inteligencję, a trzy czwarte z nich osiąga dzięki tym działaniom wymierne korzyści. Po co analizować dane w handlu?

  Peugeot 2008 [TEST]: mały, miejski lew dorósł!

  Peugeot 2008 jest miejskim crossoverem. Niech jednak ten tytuł Was nie zmyli. Bo auto jest bardziej dojrzałe, niż mogłoby się wydawać!

  Co może zrobić pracodawca, kiedy pracownik jest dłużnikiem?

  Biorąc pod uwagę statystyki, co dziesiąty Polak ma długi, a większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które na co dzień pracują. Pracownik dłużnik może być dla firmy dużym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

  Niezapłacone faktury wpływają na kondycję firmy

  60 proc. firm w pandemii skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie faktur. Dodatkowo 44 proc. wskazuje, że odbiorcy w ostatnich trzech miesiącach w ogóle nie uregulowali należności za otrzymane towary czy wykonane usługi.

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

  Jak zgłosić informację o porzuconych odpadach?

  Informację o porzuconych odpadach, niebezpiecznych czy komunalnych może zgłosić przez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

  Jakich pracowników poszukuje branża logistyczna?

  Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody. Kto jest potrzebny najbardziej?

  Pandemia oszczędziła rynek fundacji

  Fundacje w Polsce wciąż nieźle się trzymają. Rocznie sądy rejestrują ponad 2 tys. nowych organizacji. Eksperci zwracają też uwagę na to, że rynek ten jest u nas dobrze wyważony i nawet pandemia nie zmieniła tego stanu rzeczy.

  280 tys. zł dotacji dla firm na przygotowanie dokumentacji

  Od początku czerwca przyjmowane są wnioski o wsparcie w II rundzie konkursu Granty na Eurogranty. Firmy, które planują realizację projektu z dofinansowaniem mogą otrzymać nawet 280 tys. zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Kiedy upływa termin składania wniosków?

  Nawet 100 tys. zł dla rolników poszkodowanych w pożarze

  Minister Grzegorz Puda podjął decyzję o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym w pożarze we wsi Nowa Biała w Małopolsce. Jaka pomoc zostanie przyznana? Kto otrzyma wsparcie?

  Zgubiłem numer PKK. Co zrobić w takiej sytuacji?

  Zgubiłem numer PKK. Jak go odzyskać? No i tu pojawia się spory problem, bo kandydata na kierowcę czeka... No właśnie co?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jak wpłynie na ceny mieszkań?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Czy ceny mieszkań będą nadal rosły? Czy wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, postępująca inflacja, rosnące koszty budowy i zakupu gruntów, czy opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych przełożą się na dalszy wzrost cen na rynku mieszkaniowym? O ile w tym roku mogą zdrożeć mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę - za co odpowiada właściciel mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę. Najemcy dość często powodują szkody wykraczające poza lokal. Ucierpieć może mieszkanie sąsiada albo część wspólna budynku. Kto odpowiada za te szkody?

  Sprzedaż części używanych na oku fiskusa. Ruszają kontrole.

  Sprzedaż części używanych na celowniku skarbówki. Powód? Wielu sprzedawców albo nie zarejestrowało nawet firmy, albo zaniża dochody ze sprzedaży.

  Działka rekreacyjna - na co zwracać uwagę przy zakupie

  Działka rekreacyjna. Na rynku nieruchomości zapanował boom na działki rekreacyjne. Warto wiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie, aby się nie naciąć. Wzmożone zainteresowanie sprawiło, że ceny w tym segmencie rynku poszybowały w górę. Duża konkurencja wśród nabywców i presja na szybką decyzję mogą spowodować, że źle ulokujemy swoje oszczędności. Aby ograniczyć ryzyko związane z zakupem działki rekreacyjnej warto się do niego wcześniej przygotować. Przede wszystkim należy wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby inwestycja była trafiona.

  Ile elektryk przejedzie na rezerwie?

  Firma Edmunds sprawdziła, jaki dystans może pokonać samochód elektryczny, gdy komputer pokładowy pokazuje, że mają 0 km zasięgu.

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.