Kategorie

Tanie kontaktowanie

Barbara Kozłowska
inforCMS
Firmy mogą mocno obniżyć koszty, instalując optymalne rozwiązania telekomunikacyjne.

Najtańszym narzędziem komunikacji w biznesie jest telefon stacjonarny, który dodatkowo uwiarygodnia przedsiębiorstwo w oczach kontrahentów. W zakresie usług głosowych najprostszym sposobem obniżenia kosztów usług telekomunikacyjnych jest wykorzystanie wszelkiego rodzaju produktów rabatowych, podobnych do tych, z jakich korzystają klienci indywidualni. TPSA oferuje np. benefit związany z obniżeniem rozmów pomiędzy numerami zamkniętymi w „grupę” oraz określony zestaw usług, które ułatwiają firmie realizację jej zadań biznesowych.

Obecnie telefon stacjonarny w połączeniu ze stacjonarnym dostępem do Internetu, a coraz częściej również z telefonią mobilną stanowi podstawowy pakiet usług telekomunikacyjnych. Na rynku są pakiety, które optymalizują koszty ze względu na wielkość firm oraz rodzaj ich działalności. Zoptymalizować koszty, a także ułatwić zarządzanie pozwoli korzystanie ze wszystkich usług telekomunikacyjnych u jednego operatora.

- Chodzi o to, żeby rozwiązania dostarczane firmie były proste i skuteczne, nieangażujące użytkowników w zawiłe kwestie techniczne i niewymagające zatrudniania dodatkowego personelu - uważa Artur Dominiuk, dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarządzania Produktami HOME i SOHO/SME Netii.

Dla małych i średnich

Przykładem zintegrowanego pakietu dla małych i średnich przedsiębiorstw jest OneOffice Netii - zawierający dostęp do Internetu, telefon stacjonarny, usługi hostingowe oraz pakiet bezpieczeństwa w jednym. Może z niego korzystać od 1 do 10 użytkowników, a przy tym wydatki dla wszystkich usług są wyszczególnione tylko na jednej fakturze.

W ramach tego pakietu firma otrzymuje m.in. 10 000 minut miesięcznie na połączenia lokalne i międzymiastowe, całkowicie darmowe połączenia między wszystkimi użytkownikami OneOffice, połączenia międzynarodowe oraz z telefonami komórkowymi, łącze o prędkości do 2 Mbit/s ze stałym adresem IP, a także firewall oraz zabezpieczenia antywirusowe pozwalające bezpiecznie korzystać z Internetu. Dodatkowo klienci otrzymują 800 MB na pocztę elektroniczną oraz 200 MB na stronę internetową, co eliminuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów hostingu.

Wszystkie usługi zostały zintegrowane w jednym urządzeniu, które umożliwia również tworzenie bezprzewodowej sieci komputerowej. Aby móc z nich korzystać, wystarczy wpiąć urządzenie do gniazdka telefonicznego - konfiguracja i uruchomienie wszystkich usług następuje automatycznie.

Pakiet można rozszerzyć o usługę telefonii komórkowej i mobilny dostęp do Internetu. W jej ramach klient otrzymuje innowacyjne rozwiązanie OnePhone, dzięki któremu telefon komórkowy może pełnić funkcję telefonu stacjonarnego.

Korzystając z pakietu OneOffice z funkcją OnePhone, małe i średnie firmy mogą stworzyć praktycznie darmową stacjonarno-komórkową sieć firmową. Koszt takiego rozwiązania, bez uwzględnienia ceny odpowiedniego terminalna mobilnego, to 5 zł netto za jednego użytkownika.

Ponadto takie połączenie pozwala uzyskać dalsze oszczędności dzięki ograniczeniu, z reguły bardziej kosztownych, połączeń z numeru mobilnego - tam gdzie jest dostępna sieć WiFi, połączenia są wykonywane w ramach puli darmowych minut dla telefonu stacjonarnego (również za granicą). OnePhone umożliwia także odbieranie połączeń na firmowy telefon stacjonarny w dowolnym miejscu, co ułatwia np. pracę w domu.

Dopasowany do potrzeb małej i średniej firmy jest produkt DSL tp. Posiada on stały, nielimitowany dostęp do Internetu, zróżnicowane opcje dostępowe, 8 stałych adresów IP, bezpieczeństwo usługi, 3 pakiety hostingowe do wyboru. Infrastruktura bazuje na standardowym interfejsie Ethernet - nie wymaga więc instalowania (poza modemem TP) żadnych dodatkowych urządzeń. Oferta jest dostosowana do możliwości finansowych nawet niewielkiej firmy. TP oferuje usługę w 7 prędkościach - od 250 kb/s do 15 Mb/s. W działalności typu e-biznes TP szczególnie poleca opcje 2 i 4 Mb/s, a dla bardziej rozbudowanych serwisów i zaawansowanych aplikacji najwyższe opcje 8 i 15 Mb/s oraz szybkie opcje transferu wysyłania danych (upload).

Dla średnich i dużych

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze Netia oferuje Business Solution. Na to rozwiązanie składa się m.in. Voice Solution - usługi głosowe - oraz Data Solution - usługi dostępu do Internetu i transmisji danych.

Voice Solution to kompleksowe rozwiązania na podstawie NGN (Sieć Nowej Generacji na bazie technologii IP) lub sieci tradycyjnej (linie analogowe oraz cyfrowe: ISDN Duo i ISDN Multi). Jest to cały szereg rozwiązań głosowych, w tym centrale telefoniczne oraz usługi infolinii, szczególnie ważne przy utrzymywaniu relacji z klientami. Usługi są indywidualnie dopasowywane do potrzeb firmy, co pozwala wygenerować optymalne koszty, przy czym nie pociągają za sobą obowiązku zakupu centrali abonenckiej oraz płacenia za serwisowanie i ewentualną rozbudowę. Dodatkowo, dzięki stałym opłatom ryczałtowym, gwarantują przewidywalność kosztów.

Elementem Voice Solution są także usługi telefonii mobilnej, podobnie jak w przypadku OneOffice, pozwalające na korzystanie z funkcjonalności OnePhone.

Analogicznie do Voice Solution, zaawansowane rozwiązania dostępu do Internetu i transmisji danych, Data Solution także są indywidualnie dopasowywane do potrzeb klientów, a w przypadku rozbudowy nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów. Umożliwiają dostarczenie firmie stabilnych łączy internetowych o dowolnym przepływie (w technologii ADSL lub symetrycznych) oraz zapewniają łączność między oddziałami.

Korporacje preferują usługę IP VPN tp. Polega ona na łączeniu rozproszonych na terenie całego kraju placówek firmy w jedną sieć, budowę korporacyjnego intranetu, do którego w zależności od potrzeb można dołączać zewnętrznych partnerów, np. stałych dostawców i kooperantów, tworząc tzw. extranet. Zapewnia pracownikom firmy bezpieczny dostęp do sieci korporacyjnej oraz do sieci. Usługa jest przykładem outsourcingu telekomunikacyjnego pozwalającego na oddanie części funkcji teleinformatycznych zewnętrznemu operatorowi. Dzięki temu firma nie tylko może korzystać z kompleksowego rozwiązania zarządzanej sieci WAN, ale również uzyskać duże oszczędności związane z brakiem konieczności zakupu sprzętu (rutery), z automatyzacją wielu funkcji biznesowych. IP VPN tp umożliwia transmisję danych oraz multimedialną transmisję głosu i obrazu, bardzo potrzebną w wielu branżach, np. handlu, usługowach czy wytwórczości.

 

Dla największych

Dla bardzo dużych przedsiębiorstw polecana jest technologia ATM, a w ramach usługi transmisja danych Frame Relay/ATM. Duże firmy mogą skorzystać również z zarządzania urządzeniami CPE, polegającego na zainstalowaniu ruterów u kienta, ich uruchomieniu, skonfigurowaniu oraz monitoringu i zarządzaniu. Urządzenia CPE pozostają własnością TP i są dołączane do sieci szkieletowej TP Frame Relay/ATM. Natomiast dla dużych firm, które chcą transmitować dane z prędkością gigabitową specjaliści polecają usługę „miejski Ethernet tp”.

Bramki niewskazane?

Częstym i dość tanim sposobem na obniżenie kosztów firmy jest zastosowanie tzw. bramek wyjściowych z central telefonicznych do komórek. Instalacja może przynieść wymierne korzyści firmom, które zatrudniają większą liczbę pracowników i nie są w stanie kontrolować rozmów. Bramki w prosty sposób ograniczają rozmowy prywatne, które bardzo często stanowią spory udział w łącznej liczbie wydzwanianych numerów.

- Oszczędzanie na kosztach połączeń za pomocą bramek GSM polega na mniej lub bardziej automatycznym kierowaniu ruchem wychodzącym do odpowiedniego operatora - wyjaśnia Paweł Promiński z P.H.P. „TPI” z Poznania. Współczesne abonenckie centrale telefoniczne posiadają system rozpoznawania pierwszych cyfr wybieranego numeru, co umożliwia wykonanie połączenia poprzez najtańszą drogę połączeniową, czyli tzw. LCR (ang. Least Cost Routing). Oznacza to, że gdy wybieramy numer kierunkowy do np. Krakowa, centrala rozpoznaje prefiks numeru i kieruje rozmowę przez stacjonarną linię telefoniczną.

Inaczej się dzieje, gdy wybierzemy numer do Operatora GSM. Centrala rozpoznaje numer jako komórkowy i wysyła tę rozmowę na wyjście bramką GSM zainstalowaną w centrali. Oszczędność polega na tym, że połączenia stacjonarne taniej jest realizować przez stacjonarnego operatora, a połączenia GSM przez operatora GSM.

- Często pracodawcy kupują aparat, który wędruje od pracownika do pracownika, aby zaoszczędzić na połączeniach - kontynuuje Promiński. Takie rozwiązanie powoduje zamęt, ciągłe poszukiwania telefonu albo czekanie, aż inny użytkownik zakończy rozmowę, tym samym obniżają efektywność czasu pracy. Bramka GSM eliminuje ten problem. Pracownik podnosi słuchawkę i dzwoni, nie myśląc, jaką drogą zestawia połączenie. Tańsze centrale nieposiadające LCR można zaprogramować tak, że przez „9” dzwoni się na linie stacjonarne, a przez inny prefiks, np. 88, na GSM. Wymaga to jednak poinstruowania załogi, jak i dlaczego należy to robić. Skutek jednak może być mierny.

Bramki GSM można kupić jako zewnętrzne urządzenie i podłączyć do portu linii miejskiej w centrali abonenckiej lub gotowe rozwiązanie wykonane przez producenta central jako opcjonalny moduł rozszerzający.

- Grupa TP nie jest zwolennikiem rozwiązań działających na podstawie bramek FCT - komentuje takie oszczędności Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy TP. Operator sieci Orange, podobnie jak inni operatorzy mobilni, jest zmuszony do przeciwdziałania nadużyciom, do jakich dochodzi przy wykorzystywaniu bramek GSM. Według rzecznika, nadużycia mają miejsce przy wykorzystywaniu bramek przez operatorów stacjonarnych do zakończania połączeń międzynarodowych w sieciach komórkowych (tzw. terminowanie ruchu). Niektórzy operatorzy posługujący się bramkami FCT w sposób niekontrolowany wprowadzają do sieci telekomunikacyjnej ogromną liczbę obcych, długotrwałych połączeń, które powodują permanentne przeciążanie lokalnych stacji bazowych sieci GSM. Efektem takiego działania jest poważne utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie dostępu do sieci innym użytkownikom na terenie, na którym działa bramka GSM. Tego typu sytuacje w oczywisty sposób zakłócają funkcjonowanie sieci i uniemożliwiają jej operatorowi świadczenie usług na odpowiednim poziomie. - Ponadto - kontynuuje Jabczyński - operatorzy GSM zwracają także uwagę na to, że stosowanie FCT-ów jest sprzeczne z ich obowiązkami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. (Połączenia realizowane poprzez bramki GSM uniemożliwiają identyfikację autora połączeń). Z uwagi na to - zdaniem przedstawiciela Grupy TP - bramki FCT nie mogą być tolerowane i są powodem, dla którego konieczne jest wprowadzenie obostrzeń przy ich wykorzystywaniu.

Via Internet

Firma może też szukać oszczędności poprzez bramkę VoIP (głos przez Internet). W tym przypadku alternatywą do połączeń stacjonarnych i GSM jest kierowanie rozmów przez operatorów telefonii internetowej. Wiąże się to jednak z posiadaniem łącza internetowego o dość dużej i stabilnej przepustowości, co trudno zrealizować nawet w warunkach dużych miast. Efektem takiej komunikacji jest słaba zrozumiałość i wyrazistość rozmów, a nawet zrywanie połączeń. Podłączenie kilku kanałów rozmownych VoIP może poważnie pogorszyć komfort pracy przez Internet, dlatego taki pomysł trzeba skonsultować z informatykiem oraz dostawcą usługi dostępu do Internetu.

Barbara Kozłowska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.