Zajęcie wynagrodzenia za pracę, a kwota wolna od potrąceń

Komornik dokonał zajęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę i potrąca z niego na zaspokojenie należności alimentacyjnych 60% pensji. Czy postępowanie Komornika jest zgodne z prawem, skoro wolne od potrąceń jest minimalne wynagrodzenie.
W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty potrącenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty potrącenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Postępowanie Komornika jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, jako że Komornik egzekwuje należności alimentacyjne na rzecz osób uprawnionych do otrzymania alimentów (z reguły są to dzieci dłużnika).

Kwota wolna od potrąceń

Co do zasady, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości tzw. minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednakże dotyczy to egzekwowania wszelkich należności, z wyjątkiem tych, które egzekwowane są na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. 

W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty potrącenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zobacz również serwis: Praca

Egzekucja alimentów

Powyższe ograniczenia nie obowiązują jednak w przypadku egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia za pracę dłużnika na pokrycie świadczeń alimentacyjnych. Dopuszczalnym i możliwym jest zajęcie wynagrodzenia minimalnego i potrącanie z niego kwoty odpowiadającej 60% dochodu dłużnika.

Jeżeli więc dłużnik otrzymuje minimalne wynagrodzenie, wówczas na wniosek wierzyciela – osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów – Komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, zaś pracodawca ma obowiązek przekazywać Komornikowi 60% wynagrodzenia należnego dłużnikowi.

Egzekucja alimentów przez pracodawcę

Na wniosek wierzyciela uprawnionego do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych, możliwym jest dokonywanie stosownych potrąceń przez pracodawcę, gdy wierzyciel złoży u pracodawcy dłużnika stosowny wniosek egzekucyjny i dołączy do niego tytuł wykonawczy.

Zobacz również: Pojęcie tytułu wykonawczego

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych, a także gdy wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.


Liczba komentarzy:
dodano: 2012-10-14 14:48 przez:Plichta-oszukał-Państwo -zapłaci
DLA chcących wystąpić przeciw Skarbowi Państwa w zw. z Amber Gold :

WAŻNE - pozew p-ko Skarbowi Państwa nie ma ŻADNEGO związku z sytuacją Amber Gold i p.Plichty , ŻADNEGO związku z wynikiem pozwu.

JEŻELI PRAWNIK MÓWI PAŃSTWU ŻE NALEŻY POCZKAĆ ZA UPADŁOŚCIĄ AMBER I INNYCH SPÓŁEK PLICHTÓW BY DOPIERO WTEDY WYSTĄPIĆ Z POZWEM - NIECH
ZAPRZESTANIE PRACY W ZAWODZIE ZAMIAST WYGADYWAĆ BREDNIE . CHYBA ŻE MÓWI TAK ZA PIENIĄDZE PLICHTÓW !
C A Ł Y K R A J

Kancelaria Lexton

www.kancelaria-lekxon.pl
dodano: 2012-10-14 14:46 przez:Lekston
Procedowanie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z Amber Gold.
Pozwy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.
Podstawa prawna - art. 417 i 417(2) Kodeksu cywilnego

WAŻNE - pozew p-ko Skarbowi Państwa nie ma ŻADNEGO związku z sytuacją Amber Gold i p.Plichty , ŻADNEGO związku z wynikiem pozwu!

JEŻELI PRAWNIK MÓWI PAŃSTWU ŻE NALEŻY POCZKAĆ ZA UPADŁOŚCIĄ AMBER I INNYCH SPÓŁEK PLICHTÓW BY DOPIERO WTEDY WYSTĄPIĆ Z POZWEM - NIECH
ZAPRZESTANIE PRACY W ZAWODZIE ZAMIAST WYGADYWAĆ BREDNIE . CHYBA ŻE MÓWI TAK ZA PIENIĄDZE PLICHTÓW !
C A Ł Y K R A J

Kancelaria Lexton
Lexton Law Office
Adrian Lekston

Ul. Głogowska 33/31
60-702 Poznań
tel. 61 642-91-35
GSM 1: +48 518 877 222
GSM 2 : +48 797 785 349
e-mail: kancelaria.lekston@gmail.com
NIP: 606 001 93 19 REGON: 300661028
www.kancelaria-lexton.pl
dodano: 2012-07-27 09:45 przez:niedoinformowana
chcialam sie dowiedzieć jaka kwota powinna być pobierana przy pensji 2000zł brutto i czy wszystkie inne nagrody pieniężne powinny być potrącane na rzecz komornika???
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Kalkulator opłat sądowych Taksa notarialna
Baza adresów sądów i prokuraturWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM