Kategorie

Nie będzie kryzysu w firmach w II połowie roku

W większości branż II półrocze będzie słabsze niż pierwsze, ale jednocześnie lepsze niż II połowa 2007 r. Eksport i inwestycje będą rosły wolniej, ale nie ma mowy o załamaniu. Wysoki wzrost sprzedaży i inwestycji będzie notował sektor finansowy oraz AGD, trudny okres przed firmami transportowymi

Można oczekiwać, że w branży chemicznej trwająca dotąd dobra koniunktura utrzyma się do końca roku.

- W produkcji nawozów utrzymuje się dobra koniunktura. Nieco gorzej jest w branży tworzyw sztucznych, gdzie są pierwsze sygnały zbliżającego się chyba obniżenia popytu - mówi Ludomir Zalewski, analityk DM PKO BP.

Biorąc pod uwagę zaszłości inwestycyjne większości dużych firm sektora oraz zaplanowane i realizowane już programy inwestycyjne można oczekiwać, że wydatki na ten cel także w II połowie roku powinny rosnąć.

JERZY MARCINIAK

prezes spółki Azoty Tarnów

Należy się spodziewać wzrostu zarówno wolumenu, jak i wartości sprzedaży. Zarówno rynek nawozowy, jak i rynek tworzyw wykazują tendencje wzrostowe: nie tylko w tym roku, ale i w perspektywie kilkuletniej. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji, które będą finansowane m.in. ze środków z emisji akcji na GPW.

Przedstawiciele branży uważają, że warunki na rynku są tak niesprzyjające, że nawet połowie firm transportowych grozi bankructwo. Jutro w całym kraju ma się odbyć godzinny strajk ostrzegawczy. Główny postulat kierowców, to obniżenie akcyzy na paliwa i rezygnacja z wprowadzenia zmian w zasadach płacenia za przejazd drogami przez ciężarówki. Rząd chce zrezygnować z systemu winiet. Przedstawiciele branży mówią, że polski eksport zaczyna słabnąc i realizowane są tylko stare umowy. Nadal nie rozwiązany jest problem przekraczania wschodniej granicy.

Przewoźnicy ostrzegają: problemy firm transportowych zwykle poprzedzają spowolnienie gospodarcze.

MARIAN BUCZEK

prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

Przy obecnych cenach paliw, spadającym kursie euro, w którym najczęściej dostajemy zapłatę za transport, i rosnących kosztach pracy transport przestaje się opłacać. Transportowcy chcą więc też, by w naszym prawie pojawiła się możliwość odzyskiwania akcyzy na paliwa. Taki system obowiązuje w Belgii, Francji, Hiszpanii i Włoszech. W ostatnim czasie zbankrutowało kilkaset firm transportowych, a bankructwo może grozić w sumie nawet połowie naszych firm.

Największe sieci detaliczne, ale także mały i średni prywatny handel, do którego należy blisko połowa rynku, są przekonane, że wciąż rosnące zarobki i konsumpcja przełożą się na kolejny wzrost sprzedaży, który wahać się może między 18-25 proc. Nieco mniej główni gracze na rynku wydadzą na inwestycje - do końca tego roku wyniosą one około 2 mld zł, podczas gdy rok temu wyniosły 4 mld zł. Nie jest to jednak efekt zwolnienia rynku, lecz znacznego zwiększenia wydatków rok temu, spowodowanego wprowadzeniem ustawy utrudniającej rozwój wielkopowierzchniowych sklepów. Teraz sieci skupią się na inwestycjach w mniejsze sklepy, które wymagają mniejszych nakładów.

ARTUR KAWA

prezes sieci handlowej Emperia Holding

Realizacja naszych planów dotyczących inwestycji idzie zgodnie z przyjętymi założeniami. W kwestii sprzedaży zakładamy w tym roku wyniki rzędu 5,8 mld zł, oznaczające 26-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Jest to suma zarówno wyników rozwoju organicznego Emperii, jak i spółek przejętych w zeszłym roku. Plan ten nie uwzględnia jednak nowych akwizycji. Wyniki sprzedaży w I kwartale tego roku w wysokości 1,3 mld zł są zgodne z naszym całorocznym planem sprzedaży.

Do końca roku najwięksi gracze na rynku sprzedaży sprzętu RTV i AGD wydadzą ponad 100 mln zł na 5-7 nowych obiektów wielkopowierzchniowych. Wśród najbardziej aktywnych inwestycyjnie graczy, rozbudowujących sieć, będą Electro World oraz Saturn. Okres największej sprzedaży - za sprawą euro - przesunął się z ostatniego kwartału roku na drugi. Sieci notują nawet 300-proc. wzrost liczby sprzedanych telewizorów tuż przed mistrzostwami. Liczą, że wartość sprzedaży będzie rosła co najmniej 14-15 proc. za sprawą olimpiady i okresu przedświątecznego.

Razem ze wzrostem dochodów rośnie popyt na artykuły spożywcze. Wzrost sprzedaży żywności byłby dużo większy, gdyby nie szybki wzrost cen. Problemy mogą dotyczyć natomiast firm mięsnych, bo na rynku europejskim zaczyna się świński dołek, czyli czas, w którym mięsa będzie mało i będzie ono drogie. Mogą się też pojawić problemy z eksportem, bo drożejąca złotówka powoduje, że nasze artykuły spożywcze są coraz droższe. Popyt na żywność w II połowie roku zwiększy się o 1-2 proc.

MARIAN DUDA

prezes Zakładów Mięsnych Duda

Mamy niewykorzystane moce produkcyjne i będziemy wydawać pieniądze tylko na reklamę i promocje. Złotówka jest coraz mocniejsza, ale nadal sprzedając nasze produkty do Czech czy na Słowacje zarabiamy mniej więcej tyle samo co na rynku krajowym. Chcemy w tym roku zwiększyć produkcję nawet o 25 proc.. By ograniczyć koszty, półtusze kupujemy w Danii, Francji i Hiszpanii, gdyż są one o 10 proc. tańsze.

Po bardzo dobrym 2006 i 2007 roku, początek 2008 roku przyniósł spadek produkcji naszych firm odzieżowych. Dobrze radziły sobie tylko te firmy, które zlecały produkcje w krajach azjatyckich, bo korzystały na umacnianiu się złotego. Od kwietnia mamy poprawę i wzrost popytu na polską odzież. Największym problemem pozostaje tani eksport z Chin, który powoduje, że polskie firmy zaczynają koncentrować się na segmencie droższej, markowej odzieży. Na tle firm z całej UE polski przemysł odzieżowy radzi sobie nieźle. Przedsiębiorcy spodziewają się jednak dalszego spadku cen i zmniejszenia zatrudnienia w branży. Prognozy mówią, że inwestycje i sprzedaż nie przekroczą wyników z ubiegłego roku - odpowiednio: 120 mln zł i 6,7 mld zł.

DARIUSZ PACHLA

wiceprezes LP, marka Reserved

Zamierzamy otworzyć 70-80 nowych sklepów. 2/3 z nich powstanie za granicą: w Moskwie, Petersburgu, nawet za Uralem, gdzie są naprawdę bogate miasta. Będą też nowe sklepy w Rumunii i innych krajach, gdzie nasze marki są już znane. W sumie na koniec roku będziemy mieć 380 sklepów. Oprócz nowych placówek handlowych budujemy w tym roku nowoczesne centrum logistyczne w Pruszczu Gdańskim - obok przyszłej autostrady A1.

Reklama

Do końca roku dealerzy sprzedadzą 330-340 tys. nowych aut, co dało by około 15- -proc. wzrost sprzedaży w porównaniu z 2007 rokiem. Eksperci zakładają możliwość korekty w dół, bo po zaskakująco dobrym I kwartale wzrost wyniósł 19,5 proc., na koniec maja było to już niecałe 15 proc. Rośnie import aut używanych, których w maju sprowadziliśmy 102,3 tys. sztuk. Jest już niemal pewne, że przy niezmienionym otoczeniu prawnym sprowadzimy ponad 1 mln używanych aut. Mimo wszystko dealerzy wierzą w rozwój naszego rynku i rozwijają sieć placówek. Pojawiają się też nowi gracze, np. Mazda.

W tym roku z taśm polskich fabryk może zejść nawet 1 mln aut. W 2007 roku było to 860 tys. Gdyby znakomity wzrost pokazany po pierwszych pięciu miesiącach (33,1 proc.) utrzymał się, oznaczałoby to wzrost o ponad ćwierć miliona wyprodukowanych aut, do ponad 1,1 mln sztuk. Jednak przewidywane jest zmniejszenie popytu w związku ze spadkiem sprzedaży aut w Europie w maju. Firmy inwestują w linie produkcyjne nowych modeli (np. Opel) i rozważają otwarcie u nas fabryk (np. Mercedes).

WOJCIECH DRZEWIECKI

prezes Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar

Po wynikach za pierwszych pięć miesięcy podtrzymuję prognozę o około 15-proc. wzroście sprzedaży, ale nie wiadomo, czy nie będzie ona skorygowana. Tym bardziej, że po pierwszych pięciu miesiącach wzrost wyniósł już poniżej 15 proc. Kluczowy będzie popyt ze strony przedsiębiorców, którzy będą odnawiali swoje floty pojazdów.

Nawet 16,5 mld zł (około 20 proc. więcej niż w 2007 roku) mogą zebrać w tym roku ubezpieczyciele na życie z tzw. polis ze składką regularną. W tej grupie mieszczą się głównie polisy ochronne, które rosną m.in. wraz z rynkiem kredytów, bo większe są sumy ubezpieczenia na polisach zabezpieczających spłatę kredytu w razie śmierci lub innych nieprzewidzianych wypadków oraz wzrostem zamożności Polaków. To jednak tylko połowa rynku. Wzrost drugiej - polis inwestycyjnych ze składką jednorazową - jest nieprzewidywalny. Przychody ze składek z polis majątkowych mogą wzrosnąć nawet o 15 proc., co dałoby niemal 21 mld zł. W tym roku obserwujemy kontynuację fali wdrażania nowych projektów direct, co wiąże się z inwestycjami np. w systemy informatyczne czy utworzenie call center. Ponieważ tą droga sprzedają się tylko proste polisy, równolegle rozwijane są sieci sprzedaży agencyjnej oferujące bardziej złożone produkty, szczególnie polisy na życie.

ADAM USZPOLEWICZ

prezes grupy Commercial Union Polska

W II połowie tego roku przypis z polis ze składką regularną zwiększy się o ok. 20 proc. w stosunku do II połowy 2007 r. Dynamikę sprzedaży produktów inwestycyjnych bardzo trudno oszacować, gdyż charakteryzuje się ona dużą zmiennością związaną z sytuacją na giełdach.

II półrocze przyniesie dalszy wzrost przychodów sektora bankowego. Nadal dobrze będą sprzedawały się kredyty hipoteczne, dynamicznie będzie rosła akcja kredytowa w segmencie pożyczek gotówkowych. Rosnące płace i utrzymująca się nieufność wobec inwestycji giełdowych sprawi, że przyrosty depozytów liczone w ujęciu rocznym także będą charakteryzowały się wysoką dynamiką. Po kiepskim półroczu, także sytuacja TFI powinna się poprawić. Banki nadal będą silnie inwestować, głównie w rozwój sieci oddziałów. Poza dużymi miastami pokrycie sieciami placówek jest nadal w Polsce niskie. Dopiero w przyszłym roku może nastąpić spowolnienie ekspansji inwestycyjnej banków.

MARCIN MAZUREK

analityk rynku bankowego, Intelace Research

Sprzedaż sektora bankowego będzie nadal rosła, wynik netto też wzrośnie w całym 2008 roku, ale rentowność będzie spadała wskutek rosnących kosztów. To już częściowo widać po danych za I kwartał. Wzrost kosztów wynikać będzie z rosnących pensji w sektorze bankowym, a także z presji konkurencyjnej, która nie pozwoli na duże podniesienie marż. Innym czynnikiem zwiększającym koszty są dla banku usługi związane z outsourcingiem czy wynajmem pomieszczeń, które też szybko rosną.

Reklama

W II połowie roku nadal będzie spadała wartość rynku telefonii stacjonarnej i będzie o 2-4 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Spadki przychodów z abonamentu i połączeń napędzane są przez rezygnacje z linii stacjonarnych na rzecz telefonii komórkowej. Oczekiwany jest dalszy wzrost wartości rynku szybkiego internetu (tu kierowana będzie większość inwestycji telefonii stacjonarnej), ale jego dynamika będzie się zmniejszała m.in. dlatego, że sporo osób w tym roku odnawia kontrakty zawarte dwa lata temu, gdy ceny były wyraźnie wyższe.

II połowa roku w telefonii komórkowej przyniesie wzrost konkurencji: pojawią się nowi gracze m.in. należący do Cyfrowego Polsatu Halo Polsat. Oczekiwany jest kilkunastoprocentowy spadek kosztów używania komórki w usługach przedpłaconych. Spodziewane jest spowolnienie tempa wzrostu przychodów z ok. 10-12 proc. w I półroczu do 6-8 proc. w II półroczu. Plany inwestycyjne operatorów komórkowych są wyższe niż ubiegłoroczne, a apogeum ich realizacji, jak co roku, przypadnie na II półrocze.

PIOTR NESTEROWICZ

dyrektor generalny Tele2 Polska

Nie spodziewam się wielkich zmian na rynku telefonii stacjonarnej. Telekomunikacja Polska będzie obsługiwać coraz mniej linii telefonicznych i tracić kilkadziesiąt tysięcy klientów miesięcznie na rzecz Tele2 oraz Netii. Celem Tele2 na druga połowę roku jest zdecydowane zwiększenie sprzedaży szybkiego internetu.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niebieska kontrolka temperatury. Co oznacza?

  Niebieska kontrolka temperatury pojawia się na tablicy zegarów części samochodów. Jaką informację przekazuje kierowcy?

  7 mitów na temat kredytu hipotecznego

  Kredyt hipoteczny. Ekspercie wskazali siedem najczęściej spotykanych mitów na temat kredytu hipotecznego. Jakie to mity?

  Wartość zadłużenia w hipotekach przekroczyła 500 mld zł

  Kredyty mieszkaniowe. Padła historyczna wartość zadłużenia w hipotekach – przekroczyła 500 mld zł. Akcja kredytowa kwitnie - stymuluje ją finansowanie na wysokie kwoty. Z danych BIK po pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wynika, że ponad 25% wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty udzielone na kwoty powyżej 500 tys. zł, a prawie 45% kredytów gotówkowych – na ponad 50 tys. zł. BIK dokonuje analizy, co jest motorem napędzającym Polaków do finansowania swoich potrzeb konsumenckich. Prezes Zarządu BIK, dr Mariusz Cholewa zwraca uwagę na czynniki determinujące optymistyczne prognozy na rynku kredytowym w drugim półroczu 2021 roku.

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego. Co oznacza?

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego nie stanowi najlepszego sygnału. Może bowiem oznaczać, że silnik w aucie przegrzewa się.

  Rynek mieszkaniowy rozgrzany do czerwoności. Czy będzie ochłodzenie?

  Rynek mieszkaniowy od dłuższego czasu notuje hossę. Popyt znacznie przekracza podaż, mieszkania wyprzedają się na pniu, a ich ceny rosną w zatrważającym tempie. Niskie stopy procentowe i szeroka dostępność kredytów sprawiają, że kupujących przybywa. Czy ten stan rzeczy się utrzyma?

  Do 6 sierpnia najemcy sklepów mogą wycofać się z przedłużonych umów najmu

  Najem. Najemcy sklepów w centrach handlowych, którzy w zamian za brak opłat czynszowych w okresie lockdownów decydowali się na przedłużanie umów najmu o pół roku, mogą się z tych zobowiązań wycofać. Tę możliwość wprowadziła ustawa covidowa, która weszła w życie 23 lipca br. i która dała najemcom dwa tygodnie na skorzystanie z tego rozwiązania. Zdaniem prawników dla większości najemców jest to zapis korzystny, bo wygasza dotychczasowe roszczenia wynajmujących. Jednocześnie zastrzegają oni, że uchylenie anuluje wszystkie zapisy aneksów covidowych, a z prawnego punktu widzenia jest to kontrowersyjna zmiana, bo zostawia „na lodzie” zarządców centrów handlowych.

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady. Wysokość pomocy dla kół gospodyń wiejskich będzie zależała od liczby należących do nich osób i wyniesie od 5 do 7 tys. zł. Dotacja będzie przyznawana raz w roku - zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

  Rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Ostatnie 30 lat minęło pod znakiem 5-krotnego wzrostu ilości samochodów i wzrostu długości dróg.

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.