| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Aktualności > Informację o przetargu trzeba ogłosić

Informację o przetargu trzeba ogłosić

Zostały już określone zasady organizowania przetargów i sprzedaży zbędnych składników majątku przez spółki powstałe w wyniku komercjalizacji.

 

NOWE PRAWO

 

 

Spółki powstałe w wyniku komercjalizacji, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa, mogą sprzedawać składniki aktywów trwałych na przetargach. Muszą jednak przy tym przestrzegać wymogów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177).

 


Trzeba poinformować

Obwieszczenie o przetargu spółka powinna zamieścić w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz na widocznym miejscu w swoim lokalu, a także w innych miejscach zwyczajowo przyjętych do umieszczania ogłoszeń. Natomiast spółka ma obowiązek zamieścić obwieszczenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, gdy cena wywoławcza przewyższa równowartość w złotych 40 tysięcy euro przy nieruchomości i 20 tysięcy euro - przy pozostałych składnikach majątku.

Między ukazaniem się ogłoszenia a przetargiem powinno upłynąć co najmniej 21 dni. Wystarczy, że zostanie złożona jedna oferta, aby przetarg się odbył. Może być prowadzony w formie ustnej lub pisemnej. Ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji. Na przetargu majątek spółki nie może zostać sprzedany za kwotę niższą od ceny wywoławczej.


Wysokość wadium

Aby wziąć w nim udział, należy wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku. Wnosi się go w gotówce lub w papierach wartościowych. Wadium może przepaść na rzecz spółki tylko w dwóch przypadkach: gdy żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej, albo gdy osoba, której oferta została przyjęta, nie zawrze umowy. W razie zawarcia umowy wadium wniesione przez stronę zostanie zarachowane na poczet ceny, natomiast wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

l członkowie zarządu spółki i jej organu nadzorującego,

l podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego,

l osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu oraz ich małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo,

l osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.


Kiedy bez przetargu

Natomiast bez przetargu spółka może sprzedać swój majątek wówczas, gdy przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki.

Przetarg nie jest potrzebny, gdy sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów albo gdy przedmiotem sprzedaży za cenę nie niższą niż 50 proc. wartości rynkowej są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej. Omawiane rozporządzenie weszło w życie 20 lutego 2007 r.

 


Podstawa prawna

l Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177).Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »