Kategorie

Likwidację może dokończyć tylko likwidator

Gdy po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje jeszcze jakiś majątek, który nie był objęty likwidacją, można ustanowić likwidatora, który dokończy likwidację spółki.

W listopadzie 2001 r. zawarto umowę zawiązująca spółkę z o.o., której udziałowcami i członkami zarządu byli Zbigniew W. i Bartosz W. Spółkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego, a wspólnicy objęli odpowiednio 502 udziały i 180 udziałów. Zbigniew W. pokrył swoje aportem – nieruchomością w R., po czym spółkę wpisano do księgi wieczystej jako właściciela nieruchomości. Po pewnym czasie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdecydowało, że spółkę rozwiązuje. 30 kwietnia 2004 r. zapadła uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kończąca likwidację i zatwierdzająca sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji. Zdecydowano także o złożeniu wniosku o wykreśleniu spółki z rejestru. Sąd rejonowy prawomocnym postanowieniem wykreślił spółkę mimo że likwidacją nie został objęty cały majątek, bo nadal figurowała w księdze wieczystej. W tej sytuacji wspólnicy złożyli wniosek o uchylenie postanowienia o wykreśleniu z rejestru, ale został on oddalony. Zbigniew i Bartosz W. wnieśli na to postanowienie zażalenie, ale ono również zostało oddalone. Sąd II instancji uznał bowiem, podzielając pogląd części doktryny, że gdy spółka wykreślona z rejestru posiada jeszcze majątek, trzeba wystąpić do sądu o ustanowienie dla tego majątku kuratora.

Kurator nie dla nieruchomości

W kwietniu 2006 r. bracia złożyli taki wniosek do sądu rodzinnego opiekuńczego, jednak sąd go oddalił. Stwierdził, że nie ma w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisu pozwalającego na ustanowienie kuratora dla nieruchomości. Nie można też zastosować art. 42 par. 1 kodeksu cywilnego, bo dotyczy on ustanowienia kuratora dla osoby prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów. Natomiast w tej sprawie osoba prawna już nie istnieje, gdyż została wykreślona z rejestru. Wnioskodawcy odwołali się od tego postanowienia. W apelacji podnosili, że mimo iż majątek spółki należy do nich, mają istotne trudności w wykazaniu tytułu własności. Nie można też tolerować sytuacji, w której właścicielem ujawnionym w księdze wieczystej jest nieistniejąca osoba prawna.

Przy rozpatrywaniu apelacji sąd stwierdził, że w sprawie pojawiło się istotne zagadnienie prawne, które przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Pytanie brzmiało: czy w przypadku, gdy po likwidacji i wykreśleniu z rejestru spółki z o.o. okaże się, że istnieje należący do niej majątek, który nie został objęty likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie na podstawie stosowanych w drodze analogii art. 666 kodeksu postępowania cywilnego kuratora dla ujawnionego majątku, bądź na podstawie art. 184 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kuratora dla spółki.

Poglądy doktryny i orzecznictwa

W uzasadnieniu pytania sąd podkreśla, że rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia z rejestru. Wykreślenie ma charakter konstytutywny, bo wówczas spółka kończy byt. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje sytuacji, jak w omawianej sprawie. W doktrynie prezentowane są dwa poglądy. Zgodnie z pierwszym, wykreślenie z rejestru nie niweczy bytu spółki, bo jej istnienie uzasadnia istnienie majątku. Wobec tego wpis wykreślenia należy wykreślić i zarządzić dalszą likwidację lub ustanowić kuratora. W drugim twierdzi się, że spółki wykreślonej nie można uważać za nadal istniejącą, gdyż wykreślenie ma charakter konstytutywny. W orzeczeniu z 26 maja 1936 r. Sąd Najwyższy uznał, że majątek spółki ujawniony po zakończeniu jej likwidacji i wykreśleniu z rejestru należy do byłych wspólników. Powinien być rozdzielony albo w drodze dodatkowej likwidacji, albo w inny sposób (sygn. akt C II 331/36, Monitor Prawniczy 1998/7).

KTO MOŻE BYĆ LIKWIDATOREM
Likwidatorami spółki z o.o. mogą być członkowie zarządu. Gdyby jednak o rozwiązaniu spółki orzekł sąd, to może jednocześnie ustanowić likwidatorów i określić wysokość wynagrodzenia dla nich. Sąd może ich odwołać sam lub z ważnych powodów na wniosek osób mających interes prawnych. Odpis sprawozdania likwidacyjnego likwidator przekazuje do urzędu skarbowego Natomiast księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane do przechowania osobie wskazanej w umowie spółki oraz w uchwale wspólników. W razie braku takiego wskazania przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje w art. 184 par. 1 ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej – kontynuuje rozważania sąd apelacyjny. Kurator taki może jednak być upoważniony przez sąd do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd z wyjątkiem spraw ściśle osobistych. Na podstawie art. 666 k.p.c. można ustanowić kuratora dla spadku nieobjętego. Przede wszystkim poszukuje on spadkobierców i zachowuje spadek do czasu objęcia go przez spadkobierców. Sąd pytający uważa, że analogiczne zastosowanie tego przepisu nie stałoby w sprzeczności z konstytutywnym charakterem postanowienia o wykreśleniu spółki z rejestru.

W odpowiedzi Sąd Najwyższy podjął 24 stycznia następującą uchwałę: Jeżeli po wykreśleniu z rejestru spółki z o.o. okaże się, że pozostała po niej część majątku nieobjęta likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora w celu dokończenia likwidacji.

Sygn. akt III CZP 143/06

Marta Pionkowska
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.