Kategorie

Komu ZUS potwierdza wysokość zarobków na podstawie własnej dokumentacji

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracownicy małych firm zatrudniających nie więcej niż 20 osób oraz artyści i duchowni nie muszą składać zaświadczeń o wysokości zarobków.


Mimo że do ustawowego terminu zakończenia akcji zbierania kapitału początkowego zostało zaledwie 3,5 miesiąca, to jednak wielu pracodawców nie pomogło swoim pracownikom w rozliczeniu ze starym systemem emerytalnym. Pracodawcy są bowiem zobowiązani do skompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego dla pracowników, za których jako płatnicy składek przekazują do ZUS imienne raporty miesięczne.

Obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy należy również:
• poinformowanie ubezpieczonego o posiadanej dokumentacji,
• przyjęcie dokumentacji od ubezpieczonego, zabezpieczenie jej i przesłanie do organu rentowego,
• udzielenie informacji o innych miejscach przechowywania dokumentacji służącej do ustalenia kapitału początkowego.

Pracodawca powinien udostępnić pracownikom druki do wypełnienia:
• wniosek o ustalenie kapitału początkowego – druk ZUS Kp-1,
• kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych – druk ZUS Rp-6.
Równocześnie pracodawca jest zobowiązany do wystawienia dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. aktualnie zatrudnionych, a także dla byłych pracowników. Powinno być to zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia albo zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7.

Po przyjęciu dokumentów od pracowników pracodawca zabezpiecza je i przekazuje do ZUS (do najbliższej jednostki organizacyjnej oddziału, inspektoratu, biura terenowego).

Wraz z przekazywaną dokumentacją wskazane jest sporządzenie listy osób, których dokumentacja jest przekazywana do ZUS. Na liście tej należy podać dane identyfikacyjne pracodawcy (NIP, REGON). Lista powinna zawierać podstawowe dane identyfikacyjne pracownika, tj. nazwisko i imię, datę urodzenia lub numer PESEL albo inny identyfikator (NIP, seria i numer dowodu tożsamości lub paszportu). Jeżeli dla niektórych pracowników dokumentacja nie została skompletowana, pracodawca podaje liczbę osób, dla których jeszcze nie zostały skompletowane wnioski, oraz wskazuje termin ich przekazania. ZUS na podstawie otrzymanej dokumentacji ustala i wydaje decyzję w sprawie kapitału początkowego. Organem właściwym do wydania decyzji jest ten oddział ZUS, na terenie którego wnioskodawca (ubezpieczony) jest zameldowany na pobyt stały. Po sprawdzeniu dokumentów ZUS zwraca ubezpieczonemu oryginały dokumentów, z wyjątkiem zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (na druku ZUS Rp-7).

ZUS sam potwierdzi

ZUS na podstawie własnej dokumentacji może potwierdzić okresy podlegania ubezpieczeniu, okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne sprzed 1999 roku oraz wysokość podstawy wymiaru składek, m.in.:
• osobom, które były zatrudnione w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych – za okres od 1 lipca 1970 r.,
• pracownikom nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. pracownikom zakładów pracy zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników,
• osobom, które prowadziły działalność na własny rachunek i osobom z nimi współpracującym,
• osobom, które wykonywały wolny zawód,
• rzemieślnikom – od 1 lipca 1965 r.,
• właścicielom taksówek od 1 marca 1970 r. prowadzącym działalność handlowo-usługową – od 25 sierpnia 1973 r.,
• twórcom i artystom objętym zaopatrzeniem emerytalnym twórców – od 1 stycznia 1974 r.,
• adwokatom wykonującym zawód indywidualnie poza zespołem – od 27 czerwca 1984 r.,
• duchownym od 1 lipca 1989 r.

Jednak aby ZUS mógł potwierdzić okresy podlegania ubezpieczeniu, okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawę wymiaru składek, ubezpieczeni muszą podać okres pracy, nazwę zakładu pracy lub nazwisko pracodawcy i adres b. miejsca pracy oraz NKP (Numer Konta Płatnika). W przypadku, jeśli osoba ubiegająca się o ustalenie kapitału początkowego była zatrudniona w spółce cywilnej, konieczne jest podanie nazwy spółki oraz imiona i nazwiska wspólników. Natomiast osoby, które same prowadziły działalność gospodarczą lub współpracowały przy jej prowadzeniu lub wykonują wolny zawód, muszą podać okres prowadzenia działalności i adres, pod którym zarejestrowane było prowadzenie działalności, oraz NKP.

Bez pośrednictwa pracodawcy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami duża grupa osób ma prawo składać wnioski o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentami bezpośrednio w jednostce organizacyjnej ZUS najbliższej miejsca zamieszkania.
Bez pośrednictwa pracodawcy kompletują wnioski o ustalenie kapitału początkowego osoby:
• wykonujące umowę zlecenia lub umowę agencyjną,
• zatrudnione u osoby fizycznej, która nie wypłaca zasiłków chorobowych,
• współpracujące z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo wykonującą umowę agencyjną lub umowę zlecenia,
• pobierające z powiatowego urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium,
• pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki okresowe,
• mieszkające za granicą, które nie są objęte obecnie ubezpieczeniem społecznym w Polsce,
• same opłacające składki na własne ubezpieczenie emerytalne niepozostające w ubezpieczeniu.

PRZYKŁAD

Ustalenie wysokości kapitału początkowego


Księgowa rozpoczęła pracę zawodową w 1984 roku. Wcześniej przez 5 lat studiowała. W 1991 i 1992 roku ponownie studiowała. W 1993 roku pracowała na etacie przez dwa miesiące. Do pracy zawodowej spowodowanej przerwą mającą związek z nauką powróciła w 1994 roku. Po analizie przekazanych przez ubezpieczoną dokumentów, organ rentowy uznał, że okresy:
• składkowe wynoszą łącznie: lat 10, miesięcy 7, dni 16, tj. 127 miesięcy
• nieskładkowe łącznie: lat 7, miesięcy 3, dni 16, tj. 87 miesięcy.

Ponieważ w czasie ustalania wysokości kapitału początkowego okresy nieskładkowe podlegały ograniczeniu do 1/3 uwzględnionych okresów składkowych, więc ZUS w sumie uznał tylko lat 3, miesięcy 6, dni 16, tj. 42 miesiące.
Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z faktycznego okresu ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wynoszącego 124,22 proc. przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową jednakową dla wszystkich ubezpieczonych. Przeliczone to zostało w następujący sposób: 124,22 proc. x 1220,89 zł = 1516,59 zł.

Do obliczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego przyjęto:
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Po zsumowaniu kolejnych lat wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wynosi 124,22 proc. i jest średnią arytmetyczną wskaźników z poszczególnych lat kalendarzowych (suma wskaźników z kolumny 5 podzielona przez liczbę lat z kolumny 1). Równocześnie ZUS określił tzw. wskaźnik proporcjonalny do osiągniętego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych. Wynosi on 61,91 proc. Współczynnik ten służy do obliczenia części 24 proc. kwoty bazowej. Wysokość 24 proc. kwoty bazowej wynosi 293,01 zł. Równocześnie przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego jest niezwykle ważne średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla wszystkich ubezpieczonych w wieku 62 lat – wynosi 209 miesięcy. Wskaźnik ten został ogłoszony w postaci komunikatu Prezesa GUS z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (MP nr 12, poz. 173). Mając te wskaźnik, ZUS mógł przystąpić do obliczenia wartości kapitału początkowego.
• 293,01 zł x 61,91 proc. (współczynnik proporcjonalny) = zł 181,40,
• 127 miesięcy składkowych x 1,3 proc. dzielone przez 12 x 1516,59 zł (podstawa wymiaru) = 208,68 zł,
• 42 miesiące nieskładkowe x 0,7 proc. dzielone przez 12 x 1516,59 zł podstawy wymiaru = 37,16 zł,
Po dodaniu okresów składkowych i nieskładkowych wychodzi kwota 427,24 zł. Aby policzyć wysokość kapitału początkowego, kwota ta musi być pomnożona przez średnie dalsze trwanie życia.
• 427,24 zł x 209 miesięcy (średnie dalsze trwanie życia) = 89 293,16 zł.

Oznacza to, że kapitał początkowy ubezpieczonej ustalony na dzień 1 styczeń 1999 r. wynosi 89 293,16 zł. Równocześnie wysokość tego świadczenia będzie podlegać waloryzacji według zasad określonych w art. 173 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne opłacone po dniu 31 grudnia 1998 r. stanowić będą podstawę obliczenia emerytury.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Bożena Wiktorowska
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?