Kategorie

Kładka dla pieszych

Udostępniono do użytku pieszych kładkę nad dwupasmowym odcinkiem "Zakopianki" w gminie Mogilany k. Krakowa.
Rozpoczęła się budowa nowej kładki dla pieszych nad odcinkiem drogi ekspresowej S7 zwanej Zakopianką. Gdzie powstaje przejście dla pieszych?