Kategorie

Zmiany w VAT, CIT i prawie farmaceutycznym w 2015 r. - kongres branżowy

Zmiany w VAT, CIT i prawie farmaceutycznym w 2015 r. - kongres branżowy
inforCMS
W dniach 22-23 czerwca 2015 r. w Warszawie odbędzie się kongres branżowy, którego przedmiotem będą w szczególności ostatnie zmiany w podatkach VAT i CIT oraz prawie farmaceutycznym, mające wpływ na funkcjonowanie aptek i podmiotów z branży farmaceutycznej w 2015 r. Na Kongresie zostaną omówione również możliwości optymalizacji procesów biznesowych, sprawnego procesowania i tworzenia budżetu, prognoz oraz skutecznego zarządzanie projektami w aptekach oraz firmach farmaceutycznych. Kongres organizuje Akademia Biznesu MDDP, a Infor.pl jest partnerem medialnym tego wydarzenia.

Prelegenci

Reklama

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor lub współautor publikacji książkowych, w tym: „Transakcje wewnątrzwspólnotowe” oraz „Obejście prawa podatkowego w praktyce”. Dodatkowo autor licznych artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Księgowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca prawa podatkowego na szkoleniach dla firm z branży farmaceutycznej oraz aptek, m.in. dla Polfarma SA, Beringer Ingelheim Pharma, Medagro International Sp. z o.o., Bayer Polska Sp. z o.o., Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych. Od kilku lat publikacje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu oraz portali e-Rachunkowość i TaxFin.pl. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i podatkowego dedykowane aptekom oraz podmiotom z branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Reklama

Weronika Modrzejewska – radca prawny w MDDP Kancelaria Prawna. Posiada  doświadczenie w dziedzinie prawa farmaceutycznego oraz prawa ochrony zdrowia. Zajmuje się doradztwem na rzecz firm farmaceutycznych oraz aptek i hurtowni. W trakcie pracy zawodowej, zajmowała się m.in. opiniowaniem reklam produktów leczniczych i kontaktami z organami administracji w tym z Głównym Inspektorem Farmaceutycznymi i Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi, Ministerstwem Zdrowia oraz NFZ. Przygotowywała również opinie prawne, memoranda i umowy z dziedziny prawa medycznego i farmaceutycznego oraz zajmowała się zagadnieniami z zakresu tematyki związanej z refundacją produktów leczniczych. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją placówek w sektorze służby zdrowia. Jest autorką publikacji z dziedziny prawa ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem współpracy z MDDP współpracowała z największymi zagranicznymi kancelariami działającymi w Polsce.

Włodzimierz Makowski – partner w MDDP Business Consulting. W latach 2004-2007 pracował jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Polpharmie, a wcześniej od 1998 roku był menedżerem w Andersen Business Consulting (wcześniej Arthur Andersen). Pracował również w Pepsi Co. Posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa strategicznego. Specjalizuje się w projektach strategicznych, restrukturyzacjach firm oraz projektach związanych z poprawą efektywności firm oraz optymalizacji procesów biznesowych. Pracował dla największych polskich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, papierowej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Wybrane projekty: Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju w Herbapol Lublin; Opracowanie strategii zakupowej w TVN; Wdrożenie systemu zarządzania efektywnością w oparciu o budżet dla Spółki Vectra.

Wojciech Kopcik – partner w MDDP Business Consulting,  biegły rewident. W latach 1996-2004 pracował w biurze Ernst & Young w dziale audytu na stanowisku menedżera, a w latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansów i Księgowości w Grupie Polpharma. Wojciech Kopcik posiada bogate doświadczenie z zakresu finansów i księgowości oraz w kierowaniu zespołami przygotowującymi projekty due diligence, audyty, projekty dotyczące usprawnień funkcji księgowych oraz systemów wewnętrznych. Posiada również kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania finansami, rozwiązywaniu kompleksowych zagadnień księgowych, od wielu lat jest również doświadczonym praktykiem i wykładowcą, prowadzącym szkolenia otwarte i zamknięte na rzecz spółek z wielu branż, w tym dla sektora farmaceutycznego.

Mariusz Sumiński – Starszy Menedżer w MDDP Business Consulting. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykorzystaniem w biznesie nowoczesnych technologii informatycznych. W latach 2005-2011 pracował na stanowisku  starszego konsultanta w Codec System. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zastosowania rozwiązań IT w procesach planowania, budżetowania, raportowania zarządczego, monitorowania efektywności strategicznej czy konsolidacji finansowej. Realizował wiele projektów dla czołowych podmiotów w Polsce, w tym z branży medycznej i farmaceutycznej. Autor wielu artykułów publikowanych na łamach prasy specjalistycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości zarządczej i controlingu, konsolidacji finansowej, zarządzaniu projektami, projektowaniu i wdrażaniu biznesowych rozwiązań IT oraz w systemach BI/EPM (Oracle, SAP, Infor).

Cel kongresu

Celem Kongresu dnia pierwszego jest zapoznanie Państwa ze zmianami podatkowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie aptek i podmiotów z branży farmaceutycznej w 2015 r. oraz skutki nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie w roku ubiegłym. Podczas Kongresu prelegenci zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania aptek, a także sektora farmaceutycznego. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Drugiego dnia Kongresu przedstawione zostaną zmiany w prawie farmaceutycznym mające wpływ na funkcjonowanie aptek oraz całej branży farmaceutycznej. Podczas Kongresu prelegenci szczególną uwagę zwrócą na zmiany dotyczące obrotu hurtowego, wytwórcy, importera i dystrybutora w zakresie substancji czynnych oraz wiele istotnych zagadnień z punktu widzenia aptek. Na Kongresie zostaną omówione również możliwości optymalizacji procesów biznesowych, sprawnego procesowania i tworzenia budżetu, prognoz oraz skutecznego zarządzanie projektami w aptekach oraz firmach farmaceutycznych. Niewątpliwym atutem Kongresu jest branżowy charakter zajęć oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowych sektorów.

Adresaci kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym aptekami oraz podmiotami z sektora farmaceutycznego, tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem aptek i branży farmaceutycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ 1

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-10.30 VAT w 2015 r. w działalności aptek oraz podmiotów z sektora farmaceutycznego (prowadzący: Radosław Żuk)

1. Wpływ zmian dokonanych w podatku od towarów i usług od 1.07.2015 r. na rozliczenie VAT w sektorze farmaceutycznym:
a) towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT przed i po 1 lipca 2015 r.,
b) rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę (m. in. o laptopy, tablety i tel. kom),
c) status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
e) limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
f) informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
g) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
h) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT,
i) odliczanie VAT po nowelizacji przepisów – czy w sektorze farmaceutycznym trzeba odliczać VAT za pomocą proporcji sprzedaży?
j) możliwość stosowania ulgi na złe długi w przypadku podmiotów powiązanych.
2. Dokumentowanie obrotu opodatkowanego VAT w sektorze farmaceutycznym w świetle ostatnich zmian w przepisach:
a) obowiązek fiskalizacji obrotu po zmianach od 1 stycznia 2015 r.,
b) nieodpłatna dostawa towarów a obowiązek stosowania kasy rejestrującej,
c) wystawianie faktur w zgodzie z przepisami Prawa farmaceutycznego,
d) wystawienia faktury przed sprzedażą a powstanie obowiązku podatkowego,
e) potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę a możliwość pomniejszenia VAT należnego,
f) ujęcie faktur korygujących na gruncie VAT,
g) wystawianie zbiorczych faktur korygujących,
h) wystawianie not korygujących po nowelizacji przepisów.
3. Rozliczanie obowiązku podatkowego w sektorze farmaceutycznym po ostatnich zmianach w przepisach:
a) znaczenie warunków INCOTERMS 2010 do ustalenia obowiązku podatkowego,
b) rozliczenie dostaw towarów o charakterze ciągłym,
c) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
d) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
f) opodatkowanie najmu, dzierżawy oraz leasingu po nowelizacji przepisów.

10.30-10.45 przerwa kawowa
10.45-12.00 VAT w 2015 r. w działalności aptek oraz podmiotów z sektora farmaceutycznego (prowadzący: Radosław Żuk)

4. Zasady dokonywania dostawy produktów leczniczych oraz innych towarów związanych z daną branżą:
a) moment dokonania dostawy towarów,
b) dostawy do magazynów konsygnacyjnych położonych na terenie Polski i poza Polską,
c) nieterminowo wystawiona faktura VAT a rozpoznanie obowiązku podatkowego,
d) uszkodzenie oraz utrata produktów leczniczych podczas ich transportu,
e) kradzież oraz uszkodzenie produktów leczniczych w magazynie,
f) stawka VAT właściwa dla produktów leczniczych.
5. Rozliczenie dostaw i nabyć towarów w obrocie zagranicznym:
a) podatnik z tytułu transakcji zagranicznych,
b) obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów,
c) rozliczenie zaliczek na poczet eksportu,
d) moment opodatkowania WDT oraz WNT,
e) transakcje trójstronne,
f) opodatkowanie transakcji łańcuchowych.
6. Odliczanie podatku naliczonego po ostatnich zmianach w przepisach:
a) data otrzymania faktury a termin odliczenia VAT,
b) odliczenie VAT w dwóch następnych okresach rozliczeniowych,
c) odliczenie VAT przez korektę deklaracji,
d) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT,
e) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT.
7. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych:
a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1.04.2014 r.
b) samochody umożliwiające odliczenie VAT ze względu na ich konstrukcję,
c) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT.

12.00-12.45 lunch w Restauracji 99

12.45-14.15 CIT w 2015 r. w działalności aptek oraz podmiotów z sektora farmaceutycznego (prowadzący: Marcin Zarzycki)

1. Zmiany w CIT w 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze – omówienie problematyki dywidend rzeczowych,
c) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji oraz zaliczania odsetek do kosztów podatkowych,
d) doprecyzowanie przepisów w zakresie cen transferowych,
e) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji,
f) doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonego zysku,
g) zmiany w zakresie składania zeznań i deklaracji podatkowych – forma elektroniczna,
h) samochody służbowe na cele prywatne – nowe zasady ustalania przychodu pracownika,
i) inne planowane zmiany.
2. Zasady rozpoznawania przychodów w aptekach oraz w branży farmaceutycznej:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) dostawa leków i produktów leczniczych a z moment powstania przychodu,
c) zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
d) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
f) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
g) refakturowanie a moment powstania przychodu,
h) wpływ zmian w VAT na rozliczanie przychodów w CIT,
i) zasady dotyczące korygowania przychodów.
3. Koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami w aptekach oraz w branży farmaceutycznej:
a) rozliczanie kosztów w czasie (koszty ponoszone na przełomie lat podatkowych),
b) refakturowanie a moment rozpoznania kosztu,
c) dokumentowanie poniesionych wydatków w tym usług niematerialnych,
d) korygowanie kosztów,
e) zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu,
f) zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, zakupy na raty, kaucje gwarancyjne, ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

14.15-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00 CIT w 2015 r. w działalności aptek oraz podmiotów z sektora farmaceutycznego – cd. (prowadzący: Marcin Zarzycki)

4. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na przykładzie aptek oraz branży farmaceutycznej:
a) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
b) szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów w aptekach oraz w branży farmaceutycznej (m.in. koszty badań klinicznych, opłat administracyjnych, rejestracji leków, niedoborów w towarach, dystrybucji leków, prac badawczo-rozwojowych),
c) składki członkowskie na rzecz samorządu aptekarskiego – ujęcie podatkowe,
d) kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów (kary i odszkodowania w przypadku zmiany ceny leków refundowanych),
5. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT (wynagrodzenia i składki, imprezy integracyjne i jubileuszowe, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, nagrody, podróże służbowe) na przykładzie branży farmaceutycznej – omówienie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT na przykładzie branży farmaceutycznej – omówienie skutków interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem:
a) pojęcie reklamy w prawie farmaceutycznym,
b) pojęcie reprezentacji w prawie podatkowym a uregulowania prawa farmaceutycznego,
c) reklama produktów leczniczych – szczególne uwarunkowania,
d) czy nieprzestrzeganie zasad reklamy produktów leczniczych ma wpływ na rozliczenia podatkowe?
e) dostarczanie próbek produktów leczniczych – skutki podatkowe,
f) udział w targach/ organizacja stanowisk wystawowych,
g) usługi promocji produktów leczniczych w aptekach a premie pieniężne – konsekwencje podatkowe,
h) prezenty dla kontrahentów – skutki w PIT i CIT,
i) kiedy wydatki na upominki są reklamą, a kiedy reprezentacją – ujęcie praktyczne,
j) konsumpcja z kontrahentami,
k) imprezy dla kontrahentów,
l) szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
m) spotkania w ramach promocji produktów leczniczych – odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych,
n) sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi,
o) sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
p) rabaty i bonusy dla hurtowni – dopuszczalność i konsekwencje prawno-podatkowe.

DZIEŃ 2

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-10.30 Zmiany w prawie farmaceutycznym (prowadzący: Weronika Modrzejewska)

Zmiany dotyczące obrotu hurtowego
1. Zmiany zasad obrotu hurtowego:
a) pośrednictwo w obrocie hurtowym produktami leczniczymi z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych – nowa instytucja w Prawie Farmaceutycznym,
b) pośrednik – nowy podmiot w obrocie hurtowym – kto to jest i jakie ma zadania?
c) Inspekcja Obrotu Hurtowego – jakie ma kompetencje?
d) nowe obowiązki uczestników obrotu hurtowego produktów leczniczych.

Zmiany dotyczące wytwórcy, importera i dystrybutora w zakresie substancji czynnych
1. Zmiany w zakresie wytwarzania, importu oraz dystrybucji substancji czynnych w tym nowe obowiązki wytwórcy, importera i dystrybutora w tym zakresie.
2. Nowe kryteria udzielania zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych.

10.30-10.45 przerwa kawowa
10.45-12.00 Zmiany w prawie farmaceutycznym – cd. (prowadzący: Weronika Modrzejewska)

Zmiany dotyczące wytwórcy, importera i dystrybutora w zakresie substancji czynnych – cd.
1. Nowe obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w tym w zakresie wstrzymania w obrocie produktów leczniczych.
2. Sfałszowany produkt leczniczy – nowa definicja, konsekwencje dla uczestników rynku.

Zmiany dotyczące aptek
1. Zasady sprzedaży produktów leczniczych.
2. Zasady zwrotu produktów leczniczych.
3. Zmiany w zakresie udzielania zezwolenia na prowadzenie aptek.

12.00-12.45 lunch w Restauracji 99

12.45-14.15 Optymalizacja procesów biznesowych oraz sprawny proces tworzenia budżetu i prognoz w aptekach i branży farmaceutycznej (prowadzący: Włodzimierz Makowski, Wojciech Kopcik, Mariusz Sumiński)

Optymalizacja procesów biznesowych w aptekach oraz firmach z branży farmaceutycznej
1. Jak zrozumieć i zoptymalizować proces?
a) identyfikacja/nazwanie procesów w firmie oraz wybór tych, które mają największy potencjał usprawnień,
b) zrozumienie obecnego przebiegu procesów, identyfikacja głównych wyzwań/nieefektywności,
c) projektowanie zmian w procesach i ich docelowych przebiegów,
d) opracowanie planu wdrożenia wypracowanych zmian.
2. Monitorowanie efektywności pracy zespołu przedstawicieli handlowych:
a) metodologia budowy narzędzia analitycznego wykorzystująca dane CRM, GPS mającego na celu zrozumienie efektywności pracy przedstawicieli.

Sprawny proces tworzenia budżetu oraz prognoz w aptekach oraz firmach z branży farmaceutycznej
1. Krytyczne czynniki opracowania dobrego budżetu firmy:
a) definiowanie i dobra komunikacja założeń budżetowych,
b) przygotowanie procesu i narzędzi,
c) planowanie, konsolidacja i ocena zgodności skonsolidowanego budżetu z założeniami.
2. FlexiBudgeting – krótka prezentacja narzędzia przyspieszającego proces tworzenia budżetu oraz prognoz.

14.15-14.30 przerwa kawowa
14.30-16.00 Skuteczne zarządzanie projektami w aptekach i firmach farmaceutycznych – projekty Busienss Development i organizacyjne (prowadzący: Włodzimierz Makowski, Wojciech Kopcik, Mariusz Sumiński)

1. 5 czynników decydujących o sukcesie projektu:
a) cel i zakres projektu są precyzyjnie zdefiniowane,
b) dobrze dobrany i zmotywowany zespół projektowy,
c) zainteresowany projektem sponsor i dobre „publicity” projektu w organizacji,
d) orientacja na osiągnięcie celu i właściwa dynamika projektu – „sence of urgancy”,
e) narzędzie wspierające zarządzanie projektem.
2. Krótka prezentacja dedykowanego rozwiązania informatycznego FlexiProject wspierającego zarządzanie projektami.

16.00 zakończenie Kongresu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 1590 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1490 zł/os. + 23% VAT

PROMOCJA! – przy zgłoszeniu do dn. 15.05.2015
Koszt uczestnictwa w Kongresie:
- jednej osoby 1090 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Formularz zgłoszeniowy

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90;
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?