| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Spółki > Rejestr przedsiębiorców > Ogólna charakterystyka postępowania rejestrowego

Ogólna charakterystyka postępowania rejestrowego

Postępowanie rejestrowe jest postępowaniem nieprocesowym. Podmiot wnoszący o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego powinien wiedzieć, czym jest postępowanie rejestrowe, jaka jest jego charakterystyka, aby szybko i skutecznie uzyskać wpisy w rejestrze.

Ogólna charakterystyka

Postępowanie przed sądem rejestrowym uregulowane jest w ustawie kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U.1964.43.296 z późn. zm). Jest to postępowanie nieprocesowe inicjowane jest przez złożenie wniosku przez odpowiedni podmiot (w wyjątkowych sytuacjach może być wszczęte z urzędu).

W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy).

Zobacz: Apelacja w postępowaniu rejestrowym

Złożenie wniosku

Wnioskodawca wraz z wnioskiem winien złożyć odpowiednie załączniki, a także dokumenty wymagane przepisami prawa. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania sądu uiszcza opłatę sądową w odpowiedniej wysokości.

Jeżeli natomiast wpis podlega dodatkowo ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wnioskodawca bez wezwania uiszcza też opłatę za ogłoszenie (art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186).

Urzędowe formularze wniosków są dostępne w sądach rejestrowych jak i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 19 ust. 2a cytowanej powyżej ustawy wnioski można również składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub kserokopie formularzy urzędowych.

Gdy sąd zwróci wniosek

Sąd zwróci wniosek jeżeli np. nie zostanie on złożony na urzędowym formularzu, nie zostanie opłacony lub zostanie nieprawidłowo wypełniony. Jednak w razie zwrócenia wniosku na tej podstawie, może być on ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli w tym terminie zostanie złożony wniosek bez uchybień – będzie on wywoływał skutki od pierwotnego wniesienia.

Zobacz: Jak przedstawić dowód na wniesienie wkładów w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej?

Forma rozstrzygnięcia

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, za wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd nie uzasadni postanowienia co do istoty sprawy, jeżeli zostało wydane zgodnie z wnioskiem. Jeżeli natomiast sąd rejestrowy wyda postanowienie co do istoty sprawy z urzędu – będzie musiał sporządzić jego uzasadnienie.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »