reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Spółki

Podział zysków i strat w spółce cywilnej

Aktualizacja: 14.01.2008

W jaki sposób uregulować w umowie spółki cywilnej podział zysków i strat? Czy jest konieczna drobiazgowa reglamentacja, czy wystarczy ogólne odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego? Czy udział w zyskach zależy od wysokości wniesionego wkładu? »

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Aktualizacja: 16.01.2008

Jesteśmy spółką cywilną prowadzącą pełną księgowość. W związku z przekroczeniem równowartości kwoty 800 000 euro w 2006 r. i w 2007 r. mamy obowiązek w 2008 r. przekształcenia się w spółkę jawną. Czy należy sporządzić nową umowę spółki? Jeżeli tak, to czy jest ona opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Jak się go nalicza? »

Forma notarialna w kodeksie spółek handlowych

Aktualizacja: 08.01.2008

Jakie możemy wyróżnić formy notarialne wymagane przez k.s.h.? Dla jakich czynności są one wymagane? »

Test płynności w spółkach kapitałowych zapewni wystarczającą ochronę wierzycielom

Aktualizacja: 03.01.2008

Jeżeli Polska chce być konkurencyjna, powinna wprowadzić nowy typ spółki kapitałowej wzorowanej na anglosaskiej spółce limited. »

Uchwała o podziale zysku w spółce jawnej

Aktualizacja: 02.01.2008

W umowie spółki jawnej zapisano, że „każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach” oraz że „wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrotowego.” Czy w tej sytuacji nadal istnieje potrzeba podejmowania przez wspólników tej spółki uchwał o podziale zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego, czy też takie uchwały byłyby tylko niepotrzebnym powielaniem zapisu umowy spółki? »

Sprawdzenie kondycji prawnej spółki

Aktualizacja: 02.01.2008

W związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego spółka z o.o. poszukuje inwestora. W toku prowadzonych obecnie rozmów potencjalny inwestor zażądał sporządzenia prawnego due diligence spółki. Na czym polega takie badanie i jakie ewentualne ryzyko może wynikać z niego dla spółki? »

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej wobec spółki

Aktualizacja: 17.12.2007

Jakie są przesłanki i zakres odpowiedzialności członka rady nadzorczej spółki z o.o. za szkodę wyrządzoną spółce? Jaki jest termin przedawnienia tego typu roszczeń? »

Spółka komandytowa z udziałem osoby prawnej

Aktualizacja: 14.12.2007

W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożone zainteresowanie zakładaniem spółek komandytowych przez udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy czynią komplementariuszami właśnie owe spółki z o.o. Na powodzenie tego typu konstrukcji organizacyjno-prawnej w dużym stopniu wpływają korzyści podatkowe, jakich osiągnięcia spodziewają się udziałowcy. »

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS przez spółkę jawną

Aktualizacja: 14.12.2007

Nasza spółka jawna sporządza roczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Nie mamy jednak obowiązku poddawania tych sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta ani ich ogłaszania. Czy w tej sytuacji ciąży na nas wymóg składania naszych sprawozdań finansowych do KRS? »

Czy można wypowiedzieć udział w spółce cywilnej

Aktualizacja: 12.12.2007

W marcu 2007 r. jeden ze wspólników spółki cywilnej zaciągnął niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązanie wekslowe w wysokości 17 600 zł. W grudniu 2007 r. (po bezskutecznych próbach odzyskania pieniędzy) wierzyciel zamierza wypowiedzieć jego udział w spółce cywilnej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zaspokojenie z udziału? Czy jest możliwe wypowiedzenie, jeśli umowa spółki jest zawarta na czas oznaczony i wyraźnie wyklucza taką możliwość? »

Dopłaty w spółce musi regulować umowa

Aktualizacja: 06.12.2007

Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie powiększają ani udziałów wspólników, ani kapitału zakładowego spółki. Zwiększają natomiast środki własne spółki, co korzystnie wpływa na jej wizerunek finansowy. »

Konflikt przy prowadzeniu spraw spółki jawnej

Aktualizacja: 03.12.2007

Jakie są zasady podejmowania przez wspólników decyzji dotyczących prowadzenia spraw spółki jawnej? Jakie mogą być konsekwencje konfliktów w tym zakresie? Czy dopuszczalne jest modyfikowanie wskazanych wyżej zasad postanowieniami umowy spółki? »

Kształtowanie stosunków wewnętrznych spółki partnerskiej

Aktualizacja: 23.11.2007

Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. »

Spadkobiercy wspólnika w spółce z o.o.

Aktualizacja: 16.11.2007

Jakie postanowienia należy zawrzeć w umowie spółki z o.o. w celu ograniczenia wstąpienia do niej spadkobierców zmarłego wspólnika? »

Pierwszeństwo nabycia udziałów w spółce z o.o.

Aktualizacja: 16.11.2007

Jakie są skutki zastrzeżenia prawa pierwokupu udziałów w spółce z o.o.? Czy umowa zawarta z naruszeniem takiego prawa jest bezskuteczna? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama