Kategorie

Spółki będą mogły łatwiej nabywać własne akcje

Michał Romanowski
Michał Romanowski
inforCMS
Spółka będzie mogła nabywać własne akcje w każdym celu określonym przez walne zgromadzenie. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie będzie mogła przekroczyć 20 proc. kapitału zakładowego spółki - przewiduje projekt zmian w kodeksie spółek handlowych.


Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych dotyczący daleko idących ułatwień dla spółek akcyjnych przy nabywaniu akcji własnych. Liberalizacja stała się możliwa dzięki dyrektywie 2006/68/WE, która zmieniła Drugą Dyrektywę Kapitałową. Przed zmianą art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy zezwalał na nabywanie przez spółkę własnych akcji na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia udzielanego na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Ponadto wartość nominalna nabywanych akcji własnych (włączając w to uprzednio nabyte akcje własne oraz akcje spółki nabyte przez osoby trzecie, działające we własnym imieniu, ale na rachunek spółki) nie mogła przekraczać 10 proc. kwoty kapitału zakładowego.


Na czym polegają zmiany


W celu przystosowania zasad nabywania akcji własnych do wymogów współczesnego rynku proponuje się nowelizację art. 362 par. 1 pkt 8 k.s.h., który stanowiłby, że dopuszczalne jest nabycie przez spółkę własnych akcji na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie. Upoważnienie takie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie. Ponadto proponuje się nowelizację art. 362 par. 2 pkt 2 k.s.h. podwyższającą próg określający łączną wartość nominalną nabywanych akcji własnych do 20 proc. kapitału zakładowego spółki. Zmiany w stosunku do dotychczasowego art. 362 par. 1 pkt 8 przejawiają się w:

- zniesieniu ograniczenia podmiotowego - dotychczas przepis ten przewidywał nabywanie własnych akcji wyłącznie przez instytucje finansowe;

- wydłużeniu okresu upoważnienia udzielanego przez walne zgromadzenie z jednego roku do pięciu lat;

- zniesieniu celu nabycia - projektowana zmiana dopuszcza każdy cel określony przez walne zgromadzenie (walne zgromadzenie może przy tym nawet upoważnić zarząd do określania celu nabycia);

- podwyższeniu maksymalnego progu nabycia własnych akcji z 5 proc. do 20 proc. kapitału zakładowego spółki.


Podobnie jak miało to miejsce dotychczas, także w świetle nowego brzmienia art. 362 par. 2 pkt 2 k.s.h. nabycie akcji pod jednym tytułem wpływa na zdolność nabycia pod innym tytułem. Przykładowo, jeżeli spółka nabyła 8 proc. akcji w celu zaoferowania ich pracownikom, ma prawo nabyć dalsze 2 proc. w celu zapobieżenia zagrażającej jej szkodzie i 12 proc., działając na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia (zakładając, że upoważnienie walnego zgromadzenia wykorzystuje maksymalny limit 20 proc.). Proponuje się przy tym ustanowienie jednego progu maksymalnego w wysokości 20 proc. i odejście od dotychczasowego progu 10 proc. Z punktu widzenia progu maksymalnego nie jest bowiem istotny tytuł nabycia akcji własnych wskazany w komentowanym przepisie, ale łączny stan posiadania akcji własnych przez spółkę.


Obowiązki informacyjne


W celu ochrony interesów akcjonariuszy, proponuje się także wprowadzenie w art. 363 par. 1 k.s.h. obowiązku, aby zarząd informował najbliższe walne zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. Zmiana polega zatem na nieznacznym rozszerzeniu obowiązków informacyjnych w związku z nabyciem przez spółkę własnych akcji na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia (zmieniony art. 363 par. 1 k.s.h.). W ten sposób zarząd składałby akcjonariuszom bieżące raporty ze sposobu korzystania z udzielonego upoważnienia, niezależnie od rocznego sprawozdania, który przewiduje art. 363 par. 2 k.s.h. Rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych, zaproponowane w art. 363 par. 1 k.s.h., ma znaczenie przede wszystkim w spółkach niepublicznych. Spółki publiczne są bowiem zobowiązane ujawniać informacje o nabyciu własnych akcji w raportach bieżących. Nie ma jednak uzasadnienia, aby w tym przypadku różnicować standardy informacyjne związane z nabywaniem własnych akcji w zależności od tego, czy spółka jest spółką niepubliczną czy publiczną.


Osobna pozycja w bilansie


Bez zmiany pozostaje zasada, że nabycie akcji własnych może dotyczyć tylko akcji w pełni pokrytych i może zostać sfinansowane wyłącznie kosztem nadwyżki bilansowej, którą spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Proponuje się natomiast nowelizację art. 363 par. 6 k.s.h., który stanowiłby, że akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji kapitału własnego w wartości ujemnej i równocześnie zmniejszyć kapitał rezerwowy na akcje własne utworzony zgodnie z art. 362 par. 2 pkt 3 k.s.h., odpowiednio zwiększając kapitał bądź kapitały, z których został on utworzony. W konsekwencji spółki uzyskają możliwość wypłaty wyższych kwot dywidendy, jeżeli równocześnie nabywają własne akcje, co nie doprowadzi do uszczuplenia kapitału zakładowego ani innych funduszy chronionych przed podziałem na rzecz akcjonariuszy. Obecnie nabycie własnych akcji prowadzi do podwójnego ograniczenia wypłat na rzecz akcjonariuszy. Raz w następstwie uwzględniania własnych akcji dla potrzeb obliczania dopuszczalnej kwoty dywidendy (i innych wypłat). Drugi raz przez związanie środków z kapitału rezerwowego, które trafiły na kapitał zapasowy.


Istota proponowanej zmiany zmierza do doprowadzenia, aby art. 362 par. 1 pkt 8 k.s.h. stał się uniwersalną podstawą nabywania przez ogół spółek własnych akcji. Pozwoli to w pełni wykorzystać upoważnienie wynikające ze zliberalizowanego art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy i nie ograniczy jednocześnie swobody działania instytucji finansowych. Będą one mogły nadal korzystać z tego przepisu. Trzeba zaznaczyć, że wymaganie, aby łączna wartość nominalna akcji nabytych na podstawie art. 362 par. 1 pkt 8 k.s.h. nie przekraczała 5 proc. kapitału zakładowego, jest obecnie sprzeczne ze znowelizowanym art. 19 ust. 1 lit. i) Drugiej Dyrektywy. Przepis ten nakazuje, by wspomniany limit był nie niższy niż 10 proc. kapitału zakładowego, nie ustanawiając jednocześnie górnego limitu. Liberalizacja jest zatem podwójna. Po pierwsze, ustawodawca europejski zniósł maksymalny limit, do wysokości którego państwa członkowskie mogą zezwalać spółkom na nabywanie własnych akcji, a po drugie ustanowił minimalny limit, do wysokości którego państwa członkowie powinny zezwalać w krajowych prawach spółek na nabywanie akcji własnych. Mimo faktu, że obecnie Druga Dyrektywa nie określa maksymalnych progów nabywania własnych akcji, Komisja Kodyfikacyjna zdecydowała się wprowadzić maksymalny pułap 20 proc., kierując się tym że, i tak stanowi to podwyższenie limitu z 5 proc. do 20 proc. oraz że nieograniczone procentowo upoważnienie mogłoby wpływać niekorzystnie na stosunki korporacyjne w spółkach.


SKUTKI OGRANICZEŃ

Ograniczenia w nabywaniu przez spółkę własnych akcji prowadzą do:

- utrudnień w likwidowaniu bieżących nadwyżek pieniężnych spółek w sytuacji, gdy nabywanie własnych akcji jest jednym ze sposobów likwidowania nadwyżek finansowych przez spółkę;

- utrudnień we wdrażaniu programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla działalności spółek (opcje menedżerskie). Programy opcyjne nabierają coraz większego znaczenia w praktyce polskich spółek jako dodatkowy instrument wynagradzania i wiązania kluczowych menedżerów ze spółką;

- ograniczania możliwości reagowania przez spółki na zmieniającą się sytuację na rynku kapitałowym wpływającą na cenę ich akcji. W razie zaburzenia równowagi między popytem i podażą, spółki dzięki nabywaniu własnych akcji mogą przyczyniać się do stabilizacji kursu giełdowego akcji w okresie nierównowagi, zapobiegając lub ograniczając w ten sposób nieuzasadnione ekonomiczną sytuacją finansową spółki wahania kursów akcji o charakterze spekulacyjnym.


prof. dr hab. MICHAŁ ROMANOWSKI

z Kancelarii Romanowski i Wspólnicy, przewodniczący zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. zmian w prawie spółek

gp@infor.pl

Współautorem zmian k.s.h. jest dr Adam Opalski,
członek zespołu KKPC ds. zmian w prawie spółek

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.