reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Spółki

Umowy powiernicze w spółkach z o.o.

Aktualizacja: 06.04.2009

Na czym polegają umowy powiernicze? Jakie są rodzaje powiernictwa? Jakie są powody zawierania umów powierniczych? »

Powrót do spółki cywilnej

Aktualizacja: 06.04.2009

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. W styczniu bieżącego roku nastąpiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która zniosła obowiązek przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne. Nasza spółka powstała w wyniku obowiązkowego przekształcenia spółki cywilnej. Czy w związku ze zniesieniem nakazu przekształcenia możemy wrócić do spółki cywilnej? »

Jakie są skutki wystąpienia przez jednego wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej

Aktualizacja: 30.03.2009

Spółka cywilna posiada tylko dwóch wspólników. Czy wystąpienie jednego z nich oznacza likwidację spółki? Drugi wspólnik chce dalej prowadzić działalność gospodarczą w tym samym zakresie, pod tym samym adresem, w formie działalności jednoosobowej. Czy w takiej sytuacji będzie konieczna jedynie zmiana nazwy firmy i spisanie aneksu do umowy spółki cywilnej? »

Aport rzeczowy w spółkach kapitałowych

Aktualizacja: 30.03.2009

Wniesienie aportu jest wkładem w utworzenie lub powiększenie majątku spółki i daje prawo do udziału w jej zyskach. Nie wszystko jednak może być przedmiotem takiego wkładu. Ważna również jest jego wycena, gdyż odpowiedzialność za jej prawidłowość ponoszą zarówno wspólnicy wnoszący aport, jak i zarząd spółki. Wniesienie wkładu niepieniężnego ma też skutki podatkowe. »

Oświadczenia składane jednoosobowej spółce z o.o.

Aktualizacja: 25.03.2009

Proszę o wyjaśnienie, jak obecnie (po nowelizacji kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie na początku roku) wygląda kwestia składania przez wspólnika oświadczeń jednoosobowym spółkom z o.o.? Czy nadal potrzebna jest forma notarialna i notarialne poświadczenie podpisów? »

Zwrot dopłat wedle nowych zasad

Aktualizacja: 23.03.2009

W 2009 r. chcemy dofinansować spółkę przez ustanowienie dopłat od każdego wspólnika w stosunku do wartości jego udziału. Czy w tym wypadku potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników? Jak na gruncie zmienionych w 2009 r. przepisów wygląda zwrot dopłat? »

Podpis na przelewie a zwrot wniosku o wpisanie spółki do KRS

Aktualizacja: 23.03.2009

Zarząd spółki z o. o. w organizacji zgłosił ją do KRS, wcześniej uiszczając opłatę przelewem na rachunek sądu i dołączając potwierdzenie. Postanowieniem z 16 lutego 2009 r. sąd rejestrowy zwrócił wniosek bez wezwania do uiszczenia braków. Powodem takiego rozstrzygnięcia miało być naruszenie przepisów o sposobie uiszczania opłat sądowych, polegające na niepodpisaniu dokumentu poświadczającego przelew. Czy takie postępowanie sądu odpowiada prawu? »

Odpowiedzialność karna w spółce europejskiej

Aktualizacja: 13.03.2009

Uchwalona 4 marca 2005 r. ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej1, stworzyła na gruncie polskim prawną możliwość założenia europejskiej spółki, stanowiącej autonomiczną, ujednoliconą dla wszystkich państw członkowskich i powszechnie dostępną instytucję prawa gospodarczego. »

Czy można zmienić uchwałę o przeznaczeniu zysku w spółce z o.o.

Aktualizacja: 26.02.2009

W spółce z o.o. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2007 r. Zysk spółki został przeznaczony na kapitał zapasowy. Nie było straty w poprzednich latach, którą należałoby pokryć. Sprawozdanie spółki wraz z uchwałą o przeznaczeniu zysku zostało złożone w KRS. Pod koniec 2008 r. - z uwagi na dużo niższe dochody wspólników z innych źródeł - nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, że część zysku za 2007 r. zostanie jednak wypłacona w formie dywidendy. Czy taka uchwała była zgodna z prawem? »

Co oznacza zasada nienaruszalności kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualizacja: 24.02.2009

Kapitał zakładowy spółki z o.o. został utworzony z udziałów wspólników wniesionych w postaci środków pieniężnych. Czy można wydatkować te środki na cele związane z działalnością spółki, czy też konieczne jest przechowywanie ich w kasie lub w banku w pełnej wartości? »

Podział majątku wspólnego obejmującego udziały w spółce z o.o.

Aktualizacja: 19.02.2009

W jakich przypadkach może dojść do sytuacji, gdy udziały w spółce z o.o. są składnikiem majątku wspólnego? W jaki sposób można w takich przypadkach dokonać podziału majątku wspólnego? »

Dopłaty w spółce z o.o.

Aktualizacja: 17.02.2009

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą w marcu 2009 r. dofinansować spółkę przez ustanowienie dopłat od każdego wspólnika. Czy w tym wypadku trzeba zgody wszystkich wspólników? »

Zastaw na udziale w spółce jawnej

Aktualizacja: 13.02.2009

W ostatnich latach coraz częściej w polskiej praktyce można zaobserwować wykorzystanie handlowej spółki osobowej w roli spółki celowej (special purpose vehicle) w transakcjach finansowania projektów (project finance). W transakcjach tego rodzaju nierzadko przyjmuje się, że jednym z elementów pakietu zabezpieczeń spłaty finansowania ma być zastaw na udziałach w takiej spółce. »

Wpływ zmian w składzie wspólników spółki z o.o. na treść umowy spółki

Aktualizacja: 09.02.2009

Bez wątpienia jedną z najistotniejszych cech spółek kapitałowych jest posiadanie przez nie osobowości prawnej, co przejawia się między innymi w „rozluźnieniu” relacji zachodzących pomiędzy pierwotnymi dawcami kapitału - wspólnikami, a samą spółką. Jednym z następstw takiego stanu rzeczy jest uniezależnienie funkcjonowania spółki od osób konkretnych wspólników. »

Wpływ upadłości spółki osobowej na subsydiarną odpowiedzialność jej wspólników

Aktualizacja: 30.01.2009

Ogłoszenie upadłości spółki osobowej nie pociąga za sobą ogłoszenia upadłości jej wspólników. Na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego postępowanie wszczynane jest wyłącznie na wniosek uprawnionych podmiotów (art. 20 ust. 1 i 2 p.u.n.), brak aktualnie konstrukcji upadłości z mocy prawa. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama