reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Spółki

Spółka cicha w teorii i w praktyce

Aktualizacja: 30.11.2009

Co to jest spółka cicha? Jakie są jej zalety i wady? Jak zawrzeć umowę spółki cichej? »

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

Aktualizacja: 18.11.2009

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i prawo głosu może być wykonywane przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocników. Ponieważ przewidziane w art. 412 § 1 k.s.h. pełnomocnictwo nie zostało w kodeksie spółek handlowych osobno zdefiniowane, trzeba uznać, że stanowi ono instytucję uregulowaną normami kodeksu cywilnego, co oznacza, że przepisy tej ustawy powinny być w tym przypadku stosowane wprost. »

Jak utworzyć spółkę europejską

Aktualizacja: 12.11.2009

Spółkę europejską można utworzyć przez połączenie m.in. spółek akcyjnych lub też utworzenie spółki holdingowej. »

Zwołanie zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Aktualizacja: 09.11.2009

Kto może zwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.o.? W jaki sposób i w jakim terminie należy zawiadomić wspólników o walnym zgromadzeniu? Jakie są skutki wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników? »

W jaki sposób dokonać umorzenia udziałów w spółce z o.o. z jednoczesnym zachowaniem niezmienionej wartości kapitału zakładowego

Aktualizacja: 06.11.2009

Kapitał podstawowy spółki z o.o. wynosi 4 141 000 zł. Kapitał ten dzieli się na 3178 udziałów po 500 zł każdy, co daje ich łączną wartość 1 589 000 zł. Spółka we wszelkich dokumentach (prawnych, księgowych oraz w KRS) wykazuje, że posiada kapitał podstawowy w wysokości 4 141 000 zł. Czy pomimo matematycznej niezgodności taki zapis jest zapisem prawidłowym? »

Dofinansowanie spółki jawnej przez wspólników

Aktualizacja: 21.10.2009

Spółka jawna ma chwilowe trudności finansowe. Czy w takiej sytuacji dwaj wspólnicy mogą dokonać wpłaty gotówki na konto spółki i czy musi to być pożyczka lub podniesienie kapitału, czy może to być wpłata własna? Jak to zaksięgować? »

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

Aktualizacja: 20.10.2009

Spółka z o.o. została przekształcona w spółkę komandytową. Przez kilka lat spółka z o.o. ponosiła straty bilansowe. Na koniec działalności miała ujemny kapitał własny. Co należy zrobić, aby w nowo powstałej spółce komandytowej w kapitale własnym były wyłącznie wyniki z jej działalności? Czy stratę spółki z o.o. można wyodrębnić, tak aby nie wpływała na wyniki spółki komandytowej? Udziałowcami spółki z o.o. były osoby fizyczne. »

Dyrektywa dotycząca koordynacji przepisów w zakresie prawa spółek

Aktualizacja: 30.10.2009

W dniu 21 października 2009 r. weszła w życie Dyrektywa 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek (Dz. Urz. UE L Nr 258, poz. 11), dotycząca koordynacji przepisów prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa obejmuje swoim przedmiotem zasadę jawności dokumentów, ważności zobowiązań oraz nieważności umów spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowo-akcyjnych. »

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący możliwości wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych

Aktualizacja: 27.10.2009

Dnia 20 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki 4G POLSKA sp. z o.o. dotyczącą ograniczenia przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych. »

Śmierć wspólnika spółki z o.o.

Aktualizacja: 07.10.2009

Proszę o informację, jakie są konsekwencje śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy skutkiem jest rozwiązanie spółki? »

W jaki sposób dokonać zmiany procentowego udziału wspólników w spółce cywilnej

Aktualizacja: 07.10.2009

W spółce cywilnej są trzej wspólnicy mający następujące udziały: 1) 49%, 2) 26% i 3) 25%. Drugi i trzeci wspólnik to małżeństwo, które nie ustanowiło rozdzielności majątkowej. Jak od nowego roku zmienić udziały wspólników na następujące: 1) 49%, 2) 41% i 3) 10%? Co i gdzie trzeba zgłosić? Spółka prowadzi pkpir. »

Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Aktualizacja: 02.10.2009

Kodeks spółek handlowych, stanowiący podstawę funkcjonowania kapitałowych spółek prawa handlowego (tj. spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych), nie rozstrzyga jednoznacznie, w jakiej formie mogą być zatrudniane osoby mające pełnić funkcje członków zarządu tych spółek. Powoduje to, że w praktyce do zatrudnienia członków zarządu stosowane są różne podstawy prawne, w tym też różnego rodzaju umowy o pracę. »

Zasady sporządzania protokołów z posiedzeń rady nadzorczej spółki akcyjnej

Aktualizacja: 30.09.2009

Każda spółka akcyjna działa poprzez swoje organy. Jednym z nich jest organ nadzoru, czyli rada nadzorcza, która składa się z co najmniej trzech, a w spółkach notowanych na giełdzie – co najmniej pięciu członków. Podstawową formą wykonywania przez radę nadzoru nad działalnością spółki są posiedzenia, na których podejmuje ona decyzje w formie uchwał. »

Wkład do spółki cywilnej

Aktualizacja: 17.09.2009

Zamierzam założyć z trzema osobami spółkę cywilną. Kolega chciałby wnieść jako wkład do spółki własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Czy jest to w ogóle możliwe? Słyszałem, iż trzeba być jednocześnie członkiem spółdzielni mieszkaniowej, aby móc nabyć takie prawo. Czy nadal to jest aktualne? »

Odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o.

Aktualizacja: 10.09.2009

W przypadku niewypłacalności spółki z o.o. wierzyciele często nie mogą przeprowadzić skutecznej egzekucji z jej majątku. W takiej sytuacji mogą zaspokoić się z majątku członków zarządu. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

europa.jobs - praca za granicą

Ekspert w dziedzinie poszukiwania pracy i zatrudnienia za granicą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama