reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Spółki

Podstawa prawna rozwiązania z ważnego powodu spółki jawnej składającej się z dwóch wspólników

Aktualizacja: 08.03.2010

W obrocie działa wiele dwuosobowych spółek handlowych, w tym zwłaszcza spółek jawnych. Konflikty w takich spółkach prowadzą z reguły do zakończenia ich działalności. Ze względu na silną polaryzację interesów wspólników, rozwiązanie spółki następuje w tym przypadku zazwyczaj przez sąd z ważnego powodu.  »

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Aktualizacja: 05.03.2010

Proszę o wyjaśnienie zasad obniżania kapitału zakładowego w spółce z o.o. W jakim celu się go obniża? Czy trzeba zmienić umowę spółki, a jeśli tak, to czy są jakieś szczególne wymagania w tej kwestii? Kto, kiedy i kogo powinien zawiadomić o dokonanym obniżeniu? »

Tworzenie uchwał rady nadzorczej spółki z o.o.

Aktualizacja: 25.02.2010

Rada nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, a więc kolegialnie. Są to głównie kwestie odnoszące się do nadzoru nad działalnością spółki. »

Zakaz nabywania własnych udziałów w spółce z o.o.

Aktualizacja: 23.02.2010

Osoba prawna jest wspólnikiem firmy X Sp. z o.o. i posiada w niej 60 proc. udziałów, natomiast pozostałe 40 proc. udziałów posiadają 2 wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi i mają po 20 proc. udziałów w X Sp. z o.o. Jeden ze wspólników zgłosił chęć zbycia swoich udziałów. Pozostali wspólnicy zaproponowali, aby nabywcą udziałów stała się sama spółka, a nie wspólnicy, jak zostało to zapisane w umowie spółki X Sp. z o.o. Czy spółka może nabyć własne udziały? Czy nabycie własnych udziałów przez spółkę byłoby dla niej korzystne? Czy, aby spółka mogła nabyć własne udziały, trzeba zmienić umowę spółki? »

Zasady reprezentacji w spółce

Aktualizacja: 22.02.2010

Proszę o informację, jakie są zasady reprezentacji w spółkach handlowych. Kto może podpisywać umowy: zarząd, wszyscy wspólnicy łącznie czy może wspólnicy wyznaczeni w umowie spółki? »

Pełnomocnik wspólnika na zgromadzeniu wspólników

Aktualizacja: 11.02.2010

Czy udziałowiec naszej spółki, będący jednocześnie jej pracownikiem, może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników i reprezentować innego udziałowca – pracownika spółki? Artykuł 243 kodeksu spółek handlowych stanowi, że „członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników”. Proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć ten przepis.   »

Osobiste uprawnienia wspólników i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych

Aktualizacja: 04.02.2010

Uprawnienia osobiste wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej stanowią kategorię szczególnych uprawnień indywidualnych, które mogą zostać przyznane konkretnej osobie w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo statucie spółki akcyjnej. »

Zobowiązanie się akcjonariusza do oddania głosu określonej treści

Aktualizacja: 29.01.2010

Czy na gruncie prawa polskiego dopuszczalne jest zawieranie przez akcjonariuszy umów co do sposobu wykonywania prawa głosu? Czy istnieje możliwość zobowiązania się akcjonariusza wobec innego akcjonariusza do oddania głosu określonej treści na zgromadzeniu? »

Uchylenie uchwały o wyłączeniu prawa do dywidendy

Aktualizacja: 21.01.2010

Kto podejmuje uchwałę o podziale zysku w spółce? Czy sąd może badać zasadność uchwał o podziale zysku? Kto może wnieść pozew o uchylenie uchwały wyłączającej prawo do dywidendy? »

Czy wspólnik spółki z o.o., będący jej pracownikiem, może być ustanowiony pełnomocnikiem innego wspólnika do udziału w zgromadzeniu wspólników

Aktualizacja: 14.01.2010

Czy udziałowiec naszej spółki, będący jednocześnie jej pracownikiem, może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników i reprezentować innego udziałowca – pracownika spółki ? Artykuł 243 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że „członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników”. Jak należy rozumieć ten przepis? »

Wrogie przejęcie spółki i jej obrona

Aktualizacja: 08.01.2010

Czym jest wrogie przejęcie? Czy jest możliwe kontrolowanie przez spółkę obrotu udziałami lub akcjami? Jakie są formy obrony przed wrogim przejęciem? »

Efektywne dofinansowanie spółki z o.o.

Aktualizacja: 05.01.2010

Decyzja o sposobie dokapitalizowania firmy powinna być poprzedzona analizą skutków podatkowych. Błąd w tym względzie może sprawić, że dodatkowe środki nie pokryją w całości celu, na jaki zostały pozyskane. »

Zasady reprezentacji w spółce

Aktualizacja: 05.01.2010

Informacje dotyczące tego, kto jest uprawniony do reprezentowania spółki, uwidocznione są w odpisie danej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). »

Ograniczenia w zawieraniu umów przez spółkę kapitałową

Aktualizacja: 10.12.2009

Jakie są obostrzenia dotyczące zawierania przez spółki kapitałowe umów z osobami wchodzącymi w skład organów tych spółek lub pełniącymi określone funkcje? »

Odpowiedzialność członków zarządu za podatki

Aktualizacja: 04.12.2009

Z pełnieniem funkcji w spółkach kapitałowych wiąże się ryzyko poniesienia odpowiedzialności nie tylko za zobowiązania cywilnoprawne na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ale także za zobowiązania publicznoprawne na podstawie art. 116 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), jeżeli zobowiązania te nie zostały przez spółkę uregulowane. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama