Kategorie

Kto może dostać dofinansowanie w ramach Działania 8.2?

inforCMS
Aby otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 8.2 należy spełnić pewne warunki. Jakie to warunki?

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2. PO IG mogą starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki:


1. prowadzą działalność gospodarczą i mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a gdy jest to osoba fizyczna - ma adres zamieszkania na terytorium RP;


2. dokonują inwestycji;


3. realizują umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w ramach wspólnych procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców;


4. planują rozpoczęcie lub rozwój współpracy z przedsiębiorcami, o których mowa w pkt 3, w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;
złożyły wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;


5. zobowiążą się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.


Dla potrzeb ustalenia wielkości przedsiębiorstwa w Działaniu PO IG 8.2. stosuje się definicję Komisji Europejskiej, która w kalkulacji uwzględnia powiązania kapitałowe i osobowe z innymi przedsiębiorstwami działającymi na pokrewnych rynkach.


Zobacz: Swoboda przedsiębiorczości a swoboda świadczenia usług w UE


Na czym polega procedura oceny wniosku?

 
Wniosek o dofinansowanie przechodzi następujące etapy oceny:


- ocenę formalną


- ocenę merytoryczną obligatoryjną


- ocenę merytoryczną fakultatywną.


Ocena formalna


1.
dokonują jej Regionalne Instytucje Finansujące


2.
przeprowadzana jest metodą „zerojedynkową”


3.
w przypadku, gdy wniosek zawiera uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia lub poprawy (tj. niemające zasadniczego charakteru) Wnioskodawca otrzymuje wezwanie do ich usunięcia (ma na to 5 dni roboczych od doręczenia)


4.
konkretne uchybienia poprawiać można tylko raz - gdy poprawki nie zostaną  wprowadzone lub uzupełnione prawidłowo, wniosek zostaje odrzucony


Ocena merytoryczna


1. podlegają jej tylko wnioski, które przeszły ocenę formalną


2. przeprowadza ją Komisja Konkursowa


3.
Wnioskodawca informowany jest pisemnie o przekazaniu jego wniosku do oceny merytorycznej


4.
ocena merytoryczna składa się z 2 etapów:


- ocena merytoryczna obligatoryjna -> system „zero-jedynkowy”, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej - jeśli nie, zostaje odrzucony (Wnioskodawca otrzymuje pisemne uzasadnienie)


- ocena merytoryczna fakultatywna -> poddawane jej są wnioski, które przeszły ocenę obligatoryjną (Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o tym, że została ona rozpoczęta), ocena w systemie punktowym


Do dofinansowania rekomendowane są projekty, które jednocześnie:


1.
spełniają wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej,


2.
uzyskały co najmniej 40 punktów w ocenie merytorycznej fakultatywnej,

3. osiągnęły próg minimalny finalnej liczby punktów, w kolejności wynikającej z uzyskanej finalnej liczby punktów (malejąco od najwyższej liczby punktów do najniższej).


Próg minimalny finalnej liczby punktów ustalany jest po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie poprzez zestawienie kwoty środków przeznaczonej na dany konkurs (zawartej w ogłoszeniu o konkursie) z wynikami oceny merytorycznej fakultatywnej.

 
Zobacz: Jak obronić się przed Europejskim Nakazem Zapłaty

 

 Jakie wydatki można pokryć ze środków pochodzących z dotacji w ramach 8.2?


Każdy wydatek, aby zyskać status wydatku kwalifikowanego (można go pokryć ze środków dotacji) musi spełnić następujące warunki:


1. jest niezbędny dla realizacji projektu (dla każdego wydatku potrzebne jest szczegółowe uzasadnienie, odnoszące się do istoty projektu),


2. nie został poniesiony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


W Działaniu PO IG 8.2 można uzyskać dofinansowanie do następujących grup wydatków:


1. wartości niematerialne i prawne - patenty, licencje, know - how, nieopatentowana wiedza techniczna (w szczególności oprogramowanie niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B),


2. nowe środki trwałe z wyjątkiem nieruchomości,


3. usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B,

Reklama


4. raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,


5. analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i inne usługi eksperckie związane z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczone przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi,


6. działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem,


7. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia,


8. koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,


9. szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych.


Zobacz: Nieuczciwa reklama firmy, produktu, usługi


Co zyskuje firma, która wdroży system B2B?


Wdrożenie platformy B2B wiąże się z wieloma korzyściami. Najważniejszą z nich jest oszczędność czasu, który w przypadku współpracowania z wieloma partnerami biznesowymi jest bardzo istotny. Pozwala także na oszczędność pieniędzy wynikającą z prowadzenia rozsądnej i usystematyzowanej gospodarki magazynowej. Bardzo istotną korzyścią płynącą z wdrożenia platformy B2B jest usprawnienie komunikacji z klientami - platforma nie tylko pozwala na sprawny kontakt z klientem, ale także daje możliwość odpowiedniego pogrupowania swoich kontrahentów, indywidualizując kontakt z nimi.


Jakie funkcjonalności posiada platforma B2B?

Reklama


Platformy B2B pozwalają na wdrożenie szeregu funkcjonalności, które pozwolą na dostosowanie systemu do naszych potrzeb. Jednym z nich jest integracja z programem magazynowo - sprzedażowym, która pozwala na kontrolę stanów magazynowych i pełne zautomatyzowanie procesu zamówień i sprzedaży, kontrolę stanów magazynowych i pełną automatyzację procesu zamówień i sprzedaży. Równie duże korzyści daje integracja z systemami ERP i finansowo-księgowymi firm, która zdecydowanie upraszcza i skraca proces składania i realizacji zamówień, a także pozwala na zarządzanie dokumentami finansowymi Szczególnie istotnym atrybutem platform jest możliwość tworzenia grup rabatowych i zindywidualizowanego zarządzania promocjami.


Rozbudowany CRM pozwala z kolei na zarządzanie w prosty sposób kontaktami z kontrahentami poprzez różnorodne narzędzia, jak np.: baza klientów, terminarz spotkań, szczegółowa historia kontaktów, powiadomienia czy notatki.


Zobacz: Ograniczenie przywilejów pracowniczych


Jaki model platformy będzie najlepszy dla mojej firmy?


Wśród platform B2B wyróżniamy kilka gatunków - największą popularnością cieszą się modele: sprzedażowe i aukcyjno - przetargowe.


1. Pierwszy typ to pewnego rodzaju sklep internetowy, ograniczający listę dostawców do firm, z którymi współpracuje stale. Polecamy go firmom o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, funkcjonującej na szerokim obszarze geograficznym i posiadającym wielu kontrahentów lub wiele filii. To model skierowany do przedsiębiorstw współpracujących z wieloma kontrahentami lub dokonujących zamówień różnorodnych dóbr.


2. Drugi model - aukcyjno-przetargowy to aukcje między dostawcami, umożliwiające porównanie cen za oferowane przez nie produkty lub usługi. Model ten w pełni dostosowuje się potrzeb użytkownika poprzez dobranie typu negocjacji do przedmiotu aukcji. Skierowany jest do osób współpracujących z mniejszą liczbą kontrahentów, ale starających się znaleźć najlepszą możliwą opcję transakcji. Obecnie najczęściej stosuje się modele mieszane, umożliwiające sprostanie różnorodnym potrzebom rynkowym.


Czy firma, która decyduje się na wdrożenie odnotowuje realne zyski?


Tak. Platforma B2B ułatwia firmom wymianę informacji, ale przede wszystkim usprawnia sprzedaż automatyzując proces składania i realizowania zamówień hurtowych. Umożliwia to zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w proces. Pozwala ona na sprawne prowadzenie transakcji na odległość, oszczędzając czas i pieniądze. Obniżenie kosztów zachodzi przede wszystkim dzięki rozsądnie planowanej gospodarce magazynowej. Pozwala także ona zastąpienie tradycyjnych metod komunikowania, co również znacząco obniża koszty. Możliwość składania zamówień 7 dni w tygodniu przez całą dobę pozwala na zwiększenie liczby zamówień, a indywidualizacja promocji buduje lojalność wobec producenta. Ponadto stosowanie platformy umożliwia bardziej racjonalne planowanie budżetu i ułatwia kontrolę wydatków.

 
Zobacz: Dyrektywa tytoniowa może spowodować bankructwa małych sklepów

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?