Kategorie

Firma a znak towarowy

Magdalena Przybysz
inforCMS
Firma określa przedsiębiorcę w obrocie prawnym. Znak towarowy natomiast służy do odróżniania towarów pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.

W praktyce dnia codziennego firmie nadaje się różne znaczenia. Najczęściej pojęcie to jest używane jako synonim przedsiębiorstwa albo określenie zakładu pracy.

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 551 k.c.). Natomiast firma jest rozumiana wyłącznie jako oznaczenie przedsiębiorcy i nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

Firma jako oznaczenie wyróżniające przedsiębiorcę

Uregulowania zawarte w art. 432-4310 k.c. wiążą firmę ściśle z osobą przedsiębiorcy. Rolą firmy jest oznaczenie przedsiębiorcy w celu wyróżnienia go w obrocie gospodarczym.

Oprócz funkcji indywidualizującej przedsiębiorcę firma może pełnić także inne funkcje, w szczególności:

• informacyjną,

• reklamową,

• marketingową (budowanie wizerunku przedsiębiorcy).

Reklama

Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy powinna mieć postać słowną, tj. składać się z jednego lub więcej wyrazów, za pomocą których przedsiębiorca odróżni się od innych przedsiębiorców. Za dopuszczalne należy uznać również oznaczenia literowo-cyfrowe bądź kombinowane - łączące litery lub cyfry z innym znakami pisarskimi.

Firmą ani nawet jej elementem nie może natomiast być symbol graficzny (może on być znakiem towarowym) czy inny element o charakterze obrazowym lub plastycznym. Tego typu znaki mogą być natomiast używane np. do oznaczenia przedsiębiorstwa lub towarów czy usług danego przedsiębiorcy.

WAŻNE!

Niezbędne jest odróżnianie oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę - firmy od oznaczeń identyfikujących prowadzone przez przedsiębiorcę przedsiębiorstwo - np. skrót literowy, inny charakterystyczny symbol swobodnie wybrany przez przedsiębiorcę. Jest przy tym możliwe i dopuszczalne, aby przedsiębiorca używał tego samego słowa zarówno na oznaczenie siebie, jak i na oznaczenie swojego przedsiębiorstwa. Jednak wówczas to samo słowo pełni dwie niezależne od siebie funkcje.

Pod firmą działa każdy przedsiębiorca niezależnie od jego formy prawnej, a więc zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (art. 434 k.c.). Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa wraz z określeniem formy prawnej tej osoby (art. 435 k.c.).

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać firmę oraz używać jej w obrocie w brzmieniu ujawnionym we właściwym rejestrze. Firmę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną rejestruje się w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Natomiast firmy przedsiębiorców objętych obowiązkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podlegają ujawnieniu w tym rejestrze.

Firma, będąc oznaczeniem przedsiębiorcy, stanowi jego dobro niematerialne - osobiste.

Z uwagi na funkcje gospodarcze firma uznawana jest także za dobro o charakterze majątkowym - informuje o pozycji wypracowanej przez przedsiębiorcę. Jest przy tym prawem niezbywalnym. Prawo do firmy jest prawem podmiotowym bezwzględnym, skutecznym erga omnes (czyli wobec wszystkich). Należy podkreślić, że firma jako niezbywalne dobro niematerialne przedsiębiorcy o charakterze majątkowym nie wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa, lecz stanowi element majątku przedsiębiorcy. Firma jest przy tym chroniona na podstawie samodzielnej podstawy, a nie przez odpowiednio stosowane przepisy o ochronie dóbr osobistych - art. 4310 k.c. (wyrok SA w Katowicach z 14 marca 2006 r., I ACa 2075/05).

Znak towarowy

Znak towarowy jest to prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, odróżniający go od produktów konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej).

Znakiem towarowym może być w szczególności:

• wyraz,

• rysunek,

• ornament,

• kompozycja kolorystyczna,

• forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,

• melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znakiem towarowym może być w szczególności symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

Reklama

W większości krajów znak towarowy można zarejestrować w urzędzie patentowym, dzięki czemu inne osoby nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela. W tekstach i reklamach często widzi się symbol ® oznaczający, że znak został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze znaków.

Wymóg możliwości przedstawienia znaku towarowego w sposób graficzny uzasadnia konieczność wpisu do rejestru znaków towarowych, przy czym chodzi o opisanie znaku z zastosowaniem jednoznacznych symboli.

Aby można spełnić właściwą dla znaku towarowego funkcję odróżniającą, musi być ona postrzegalna za pomocą zmysłów - wzroku, słuchu, dotyku. Wymóg możliwości przedstawienia w sposób graficzny nie oznacza wyłączenia potencjalnej zdolności bycia znakiem towarowym oznaczeń, które oddziaływają na inne zmysły, np. węch lub smak. Jednak za każdym razem musi być możliwe ich przedstawienie w formie graficznej, a więc opisanie w sposób możliwy do postrzegania za pomocą wzroku.

WAŻNE!

Firma nie może być tożsama ze znakiem towarowym (wyrok WSA w Warszawie z 20 lipca 2007 r., VI SA/Wa 887/07). Fakt posiadania przez określony podmiot prawa do posługiwania się oznaczeniem, np. AB, jako ewentualną firmą w żadnym razie nie skutkuje nieograniczonym prawem posługiwania się tym oznaczeniem w charakterze znaku towarowego wyróżniającego produkowane i oferowane towary. Inne są bowiem funkcje pełnione przez te dobra w obrocie (co do zasady firma identyfikuje przedsiębiorcę, a znak towarowy - towary produkowane przez określone przedsiębiorstwo) i odnoszą się do nich odrębne regulacje prawne.

Zasadniczym kryterium odróżniającym znak towarowy od firmy jest funkcja, jaką dobra te pełnią w obrocie. Znak towarowy pozwala odróżnić towary ze względu na ich pochodzenie. Jego rolą nie jest indywidualizacja podmiotu wytwarzającego towary (choć nie jest wykluczone pełnienie, ale jedynie pośrednio, także takiej roli). W przeciwieństwie do firmy znak towarowy jako dobro niematerialne majątkowe wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

Magdalena Przybysz

Podstawa prawna:

• art. 432-4310, 551 Kodeksu cywilnego,

• ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Orzecznictwo:

• wyrok WSA w Warszawie z 20 lipca 2007 r. (VI SA/Wa 887/07, niepubl.),

• wyrok SA w Katowicach z 14 marca 2006 r. (I ACa 2075/05, niepubl.).

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niebieska kontrolka temperatury. Co oznacza?

  Niebieska kontrolka temperatury pojawia się na tablicy zegarów części samochodów. Jaką informację przekazuje kierowcy?

  7 mitów na temat kredytu hipotecznego

  Kredyt hipoteczny. Ekspercie wskazali siedem najczęściej spotykanych mitów na temat kredytu hipotecznego. Jakie to mity?

  Wartość zadłużenia w hipotekach przekroczyła 500 mld zł

  Kredyty mieszkaniowe. Padła historyczna wartość zadłużenia w hipotekach – przekroczyła 500 mld zł. Akcja kredytowa kwitnie - stymuluje ją finansowanie na wysokie kwoty. Z danych BIK po pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wynika, że ponad 25% wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty udzielone na kwoty powyżej 500 tys. zł, a prawie 45% kredytów gotówkowych – na ponad 50 tys. zł. BIK dokonuje analizy, co jest motorem napędzającym Polaków do finansowania swoich potrzeb konsumenckich. Prezes Zarządu BIK, dr Mariusz Cholewa zwraca uwagę na czynniki determinujące optymistyczne prognozy na rynku kredytowym w drugim półroczu 2021 roku.

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego. Co oznacza?

  Migająca kontrolka płynu chłodniczego nie stanowi najlepszego sygnału. Może bowiem oznaczać, że silnik w aucie przegrzewa się.

  Rynek mieszkaniowy rozgrzany do czerwoności. Czy będzie ochłodzenie?

  Rynek mieszkaniowy od dłuższego czasu notuje hossę. Popyt znacznie przekracza podaż, mieszkania wyprzedają się na pniu, a ich ceny rosną w zatrważającym tempie. Niskie stopy procentowe i szeroka dostępność kredytów sprawiają, że kupujących przybywa. Czy ten stan rzeczy się utrzyma?

  Do 6 sierpnia najemcy sklepów mogą wycofać się z przedłużonych umów najmu

  Najem. Najemcy sklepów w centrach handlowych, którzy w zamian za brak opłat czynszowych w okresie lockdownów decydowali się na przedłużanie umów najmu o pół roku, mogą się z tych zobowiązań wycofać. Tę możliwość wprowadziła ustawa covidowa, która weszła w życie 23 lipca br. i która dała najemcom dwa tygodnie na skorzystanie z tego rozwiązania. Zdaniem prawników dla większości najemców jest to zapis korzystny, bo wygasza dotychczasowe roszczenia wynajmujących. Jednocześnie zastrzegają oni, że uchylenie anuluje wszystkie zapisy aneksów covidowych, a z prawnego punktu widzenia jest to kontrowersyjna zmiana, bo zostawia „na lodzie” zarządców centrów handlowych.

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady

  Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich - nowe zasady. Wysokość pomocy dla kół gospodyń wiejskich będzie zależała od liczby należących do nich osób i wyniesie od 5 do 7 tys. zł. Dotacja będzie przyznawana raz w roku - zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Rynek motoryzacyjny w Polsce. 5 razy więcej aut przez 30 lat

  Rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Ostatnie 30 lat minęło pod znakiem 5-krotnego wzrostu ilości samochodów i wzrostu długości dróg.

  Letnie rekordy wypadków drogowych. Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Wypadki. Połowa wakacji za nami. W ubiegłym roku to właśnie sierpień był miesiącem z niechlubnym rekordem największej liczby wypadków. W tym roku w pierwszej połowie letniego sezonu urlopowego liczba zgłoszonych w ramach assistance spraw była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czy w 2021 r. idziemy na kolejny rekord? Jak jeździć, by uniknąć wypadku?

  Check engine: LPG winne pojawienia się kontrolki?

  Check engine: LPG może powodować świecenie się błędu? W niektórych przypadkach tak. To jednak nie wina instalacji, a na ogół gazownika lub usterki.

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej

  Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że z ofert wolnorynkowych (nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE) korzysta już ponad 37 proc. klientów w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln). Tylko w czerwcu 2021 sprzedawcę prądu zmieniło 2,3 tys. odbiorców. Od początku 2021 r. takiej zmiany dokonało 22 tys. odbiorców: ponad 17 tys. klientów indywidualnych i prawie 5 tys. biznesowych. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie prawie 929 tys. odbiorców.

  Cennik Lexusa NX startuje od 200 tys. zł

  Cennik Lexusa NX został przygotowany dla polskiego rynku. Za bazową wersję hybrydową trzeba zapłacić co najmniej 200 tys. zł.

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.