Kategorie

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Krzysztof Czerwiński
inforCMS
Ukrywanie majątku firmy wchodzącego w skład masy upadłości może być podstawą wydania wyroku o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, w stosunku do której został on orzeczony, nie może pełnić niektórych funkcji, np. członka rady nadzorczej.

Reklama

Prowadzenie działalności gospodarczej, jak również swobodny wybór rodzaju i charakteru podejmowanej działalności zarobkowej jest podstawowym prawem każdego człowieka żyjącego w demokratycznym państwie. Zasadę tę potwierdza Konstytucja RP, stanowiąc, że wybór zawodu jak też prowadzenie działalności gospodarczej powinno być swobodne, a jakiekolwiek ograniczenia w tej materii powinny być wprowadzane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Takim uzasadnionym przypadkiem są według ustawodawcy sytuacje, w których na szkodę narażani są inni uczestnicy obrotu gospodarczego. Osobom narażającym osoby trzecie można wymierzyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak również pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Jak zatem widać, zakaz dotyczy nie tylko prowadzenia działalności gospodarczej, ale i zajmowania niektórych stanowisk czy pełnienia określonych funkcji. Wskazuje się, że zakaz obowiązuje wszystkie funkcje i stanowiska wskazane w przepisie, mamy do czynienia zatem z „pakietem” zakazanych stanowisk.

Kto może zostać objęty zakazem

Zakazem mogą zostać objęte osoby:

• zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 373 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (zwanej dalej PUN),

• w stosunku do których sąd ogłosił upadłość, także jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa,

• które po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości (art. 373 ust. 1 pkt 3 PUN),

• uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy lub pogorszenie jego sytuacji finansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa tych osób (art. 374 ust. 2 PUN).

Na jakiej podstawie można orzec zakaz

Zakaz może zostać orzeczony w dwóch grupach przypadków.

Przyczynami zawinionymi przez osobę, na którą nakłada się zakaz są:

• niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od powstania obowiązku złożenia takiego wniosku (art. 373 ust. 1 pkt 1 PUN),

• niewydanie lub niewskazanie majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego po ogłoszeniu upadłości, mimo ustawowego obowiązku takiego wydania lub wskazania (art. 373 ust. 1 pkt 2 PUN),

• ukrywanie, niszczenie lub obciążanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości po ogłoszeniu upadłości (art. 373 ust. 1 pkt 3 PUN),

• niewykonanie innych obowiązków ustawowych ciążących na danym podmiocie jako na upadłym (art. 373 ust. 1 pkt 4 PUN),

Odpowiedzialność za czyny zawinione występuje zarówno w przypadku zawinienia umyślnego, jak i nieumyślnego.

Zakaz może zostać orzeczony także bez winy osoby nim dotkniętej tylko w dwóch przypadkach, mianowicie jeżeli wobec danej osoby:

• już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem jej długów po zakończeniu postępowania upadłościowego (art. 373 ust. 3 pkt 1 PUN),

• ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości (art. 373 ust. 3 pkt 2 PUN).

Reklama

Orzekając o zakazie, jeżeli podstawą tego zakazu ma być działanie zawinione, sąd upadłościowy bierze pod uwagę także stopień winy oraz skutki podejmowanych działań. W szczególności bierze pod uwagę obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Jeżeli zakaz może zostać orzeczony wobec kilku osób działających wspólnie, możność orzeczenia zakazu oraz jego wymiar orzeka się wobec każdej z tych osób w sposób zindywidualizowany (postanowienie Sądu Najwyższego z 21 marca 2007 r. - I CSK 460/06, niepubl.). Co ciekawe, te „wytyczne” dotyczą orzekania o zakazie w przypadku działań zawinionych. Nie ma podobnej regulacji dotyczącej działań niezawinionych.

Bardzo ważne jest, że zarówno w przypadku zawinionego, jak i niezawinionego spełnienia przesłanek do orzeczenia zakazu sąd nie ma takiego obowiązku. Jak wskazują przepisy prawa upadłościowego, sąd może orzec taki zakaz. Może, ale nie musi. Kwestię orzeczenia zakazu, jak i jego wymiaru, sąd bada, analizując przesłanki wskazane w art. 373 ust. 2 PUN. Zakaz orzeka się w wymiarze od 3 do 10 lat (art. 373 ust. 1 PUN).

Kiedy nie orzeka się zakazu

Zakazu nie orzeka się, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 PUN. Zakazu nie orzeka się także, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, jeżeli od chwili, w którym powstał obowiązek takiego złożenia upłynęły 3 lata.

Skutki orzeczenia zakazu

Orzeczenie zakazu sprawia, że dotknięta nim osoba nie może legalnie prowadzić działalności gospodarczej.

Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu wszczynane jest na wniosek, który może złożyć wierzyciel, tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (art. 376 ust. 1 PUN). Do złożenia wniosku legitymowany jest także prokurator.

Orzeczenie zakazu jest sankcją bardzo dotkliwą. Wprowadzenie takiego zakazu uzasadniane jest jednak specyfiką postępowania upadłościowego. Cechą charakterystyczną takiego postępowania jest istnienie sytuacji, w której z masy upadłościowej zaspokojonych ma być wielu wierzycieli. Majątek często nie wystarcza na takie zaspokojenie. Dlatego dodatkowe działania określonych osób, jeszcze bardziej utrudniające owo zaspokojenie, muszą być w ocenie ustawodawcy zwalczane.

Zakaz pełnienia funkcji w prawie karnym

Oprócz opisanego w niniejszym artykule zakazu, istnieje także środek karny w postaci zakazu piastowania określonych stanowisk czy prowadzenia określonego typu działalności gospodarczej (np. związanej z edukacją małoletnich). Regulacje dotyczące tego zakazu znajdują się w Kodeksie karnym. Zakazy te orzekane są w wyroku skazującym za określone przestępstwo na podstawie innych wskazanych w Kodeksie karnym przesłanek. Jest to zatem zakaz innego rodzaju, którego celem jest zabezpieczenie przed popełnieniem nowego przestępstwa.

Krzysztof Czerwiński

Podstawa prawna:

• ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm.).

 

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Chipy płatnicze - czy to nieuniknione?

  Technologie cyfrowe, chociaż powszechne w naszym codziennym życiu, wciąż wzbudzają wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście tego, jak daleko jesteśmy skłonni przesuwać granicę ich akceptacji. Czy takim novum będą właśnie chipy płatnicze?

  Kryzys na rynku najmu mieszkań

  Rynek najmu. Jeszcze do niedawna inwestycje w lokale na wynajem były uznawane za żyłę złota. Rentowność nie spadała poniżej 4%, wartość nieruchomości ciągle wzrastała. Wydawało się, że ten segment jest bezpieczny i przyszłościowy. Wraz z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19, popyt wycofał się z rynku, co spowodowało katastrofalne skutki dla indywidualnych inwestorów.

  Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor data center?

  Centra danych w pandemicznej rzeczywistości stały się kluczowe dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Można powiedzieć, że zapotrzebowanie na dane i zabezpieczenie ciągłości działania obiektów data center jeszcze nigdy w historii nie było tak wielkie. Możemy wskazać Polskę jako jeden ze „wschodzących” rynków, gdzie sektor w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie.

  Zgoda na nadanie numeru VIN. Kiedy jest wydawana?

  Zgoda na nadanie numeru VIN jest wydawana przez wydział komunikacji w określonych przypadkach. Jakich? O tym opowiemy za chwilę.

  Prezydent podpisał ustawę o e-doręczeniach

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach). Główna zmiana to przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń. Jaki jest cel tej ustawy?

  Polacy i Hiszpanie wybierają firmy odpowiedzialne

  Patrząc całościowo na najświeższe wyniki badania, można zobaczyć, że normalność wraca nie tylko w postaci luzowania kolejnych obostrzeń, ale też w naszych głowach. Niemniej, pandemia z pewnością wyrobiła w nas nowe nawyki, które zostaną z nami na długo. Jeśli nie na zawsze - mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte.

  Globalne podatki dla firm przyniosłyby 695 mld USD rocznie

  Wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Na co można by przeznaczyć taką kwotę?

  Rafał Pikuła: Na fake newsach można dobrze zarobić [PODCAST]

  Fake newsy to nie jest nowość w świecie informacji. Istnieją od zawsze, tylko teraz zwiększyła się skala tego zjawiska – wyjaśnia Rafał Pikuła. Zapraszamy do słuchania podcastu.

  "Ugryzienie" przez osę, pszczołę, komary, gzy i inne owady - co robić?

  Ukąszenia owadów - co robić? Pszczoły, osy, pająki, komary, meszki, kleszcze, gzy, szerszenie…. Warto być przygotowanym na ich ewentualne ugryzienia, zwłaszcza u najmłodszych, szczególnie, że w ich przypadku nie możemy być pewni, czy nie wystąpi silna reakcja alergiczna.

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego

  Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego: jak załatwić formalności? Warto dobrze przygotować się do wizyty w wydziale komunikacji.

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

  Jak zostać instruktorem nauki jazdy? Na drodze do tzw. "L-ki" kierowcy stoi przede wszystkim kurs organizowany głównie w WORD-ach.

  Wyniki budownictwa w maju 2021 r.

  Budownictwo. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%.

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem. Co musisz o nim wiedzieć?

  Pozwolenie na kierowanie tramwajem to tak naprawdę prawo jazdy na tramwaj. Jak się je zdobywa i jakie warunki należy spełnić?

  Internet i pandemia przyczyną zwiększonego obrotu podróbkami

  Komenda Główna Policji podaje, że w I kwartale br. stwierdzono prawie 7 tys. przestępstw naruszających prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Co głównie kupują nabywcy podróbek?

  Nowy Peugeot 308 SW - jest po prostu piękny!

  Nowy Peugeot 308 SW został oficjalnie zaprezentowany. Powabne kombi ma 600-litrowy bagażnik i paletę pięciu silników.

  Maksymalna opłata za śmieci przy metodzie "od wody"

  Ustawa śmieciowa. Przy zastosowaniu metody "od wody" opłata za odpady nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. około 150 zł. Jakie jeszcze zmiany zawiera nowela ustawy śmieciowej?

  ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premii dla młodych rolników

  Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

  Jak branża handlowa może wykorzystać analitykę danych?

  Ponad połowa wiodących producentów oraz dystrybutorów już wykorzystuje analitykę danych i sztuczną inteligencję, a trzy czwarte z nich osiąga dzięki tym działaniom wymierne korzyści. Po co analizować dane w handlu?

  Peugeot 2008 [TEST]: mały, miejski lew dorósł!

  Peugeot 2008 jest miejskim crossoverem. Niech jednak ten tytuł Was nie zmyli. Bo auto jest bardziej dojrzałe, niż mogłoby się wydawać!

  Co może zrobić pracodawca, kiedy pracownik jest dłużnikiem?

  Biorąc pod uwagę statystyki, co dziesiąty Polak ma długi, a większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które na co dzień pracują. Pracownik dłużnik może być dla firmy dużym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

  Niezapłacone faktury wpływają na kondycję firmy

  60 proc. firm w pandemii skarży się, że ich kontrahenci nie płacą w terminie faktur. Dodatkowo 44 proc. wskazuje, że odbiorcy w ostatnich trzech miesiącach w ogóle nie uregulowali należności za otrzymane towary czy wykonane usługi.

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie. No i jest problem...

  Brak tabliczki znamionowej w przyczepie? Kierowcę czeka wizyta w wydziale komunikacji, stacji kontroli pojazdów i znowu wydziale komunikacji.

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić auto?

  Zastaw rejestrowy na samochodzie. Jak sprawdzić czy używane auto nie jest obciążone prawami osób trzecich? Są na to tak naprawdę trzy sposoby.

  Jak zgłosić informację o porzuconych odpadach?

  Informację o porzuconych odpadach, niebezpiecznych czy komunalnych może zgłosić przez stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.

  Jakich pracowników poszukuje branża logistyczna?

  Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. Wraz z rozwojem branży widać rosnące zapotrzebowanie na konkretne zawody. Kto jest potrzebny najbardziej?