| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Nowa ewidencja działalności

Nowa ewidencja działalności

Utworzono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Jeżeli wniosek o wpis do tego rejestru będzie złożony za pośrednictwem organu gminy, to ten organ zweryfikuje taki wniosek.


Organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do nowego systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do 31 grudnia 2011 r. Dotyczy to również danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzonych przez gminy i podlegających wpisowi do CEIDG. Po upływie terminu, o którym mowa, dotychczasowe ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji, a organy gmin pozostają właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Od 7 marca br. obowiązuje większość przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 18, poz. 97).

CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Zadaniem CEIDG jest:

• ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,

• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,

• umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

• umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Przekazywanie danych oraz informacji do oraz z CEIDG odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane będą do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) ministra gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Wpisu do CEIDG dokonuje się na wniosek, z wyłączeniem sytuacji, w których przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG oraz w BIP ministra gospodarki. System teleinformatyczny CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym z określonym wzorem wniosku, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście albo wysłany listem poleconym. Organ gminy ma weryfikować treść wniosku, pod względem formalnym i potwierdzać wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Organy gminy mają obowiązek przekształcać wniosek na formę elektroniczną i przesyłać do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacja z nim związana podlegać ma archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji dokonują odpowiednio, organy gmin i minister gospodarki.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »