Kategorie

Tylko dwa tygodnie na kontrolę

Piasecka-Sobkiewicz Małgorzata
inforCMS
Inspektorzy skontrolują tylko czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontroler okaże przedsiębiorcy legitymację służbową inspektora i odpowiednie upoważnienie. Inspektorzy muszą poinformować kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach.

Firmy kontroluje ponad 40 różnego rodzaju inspekcji, a kompetencje i zadania każdej z nich regulują odrębne przepisy. Przewidziany w nich sposób prowadzenia kontroli często różni się od uregulowań zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Uporządkowanie ujednolicenia zasad kontrolowania firm działających w różnych branżach przewiduje drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wymagał on będzie zmiany 52 ustaw. Projekt nowelizacji Ministerstwo Gospodarki zamierza już wkrótce przedstawić rządowi.

Co zmieni Ministerstwo Gospodarki w zakresie wykonywania kontroli

Reklama

Przedmiotem kontroli ma być wykonywana działalność gospodarcza, a nie sam przedsiębiorca. Resort chce, aby inspektorzy kontrolowali wyłącznie czynności związane z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą. Przewiduje się również ograniczenie okresu trwania kontroli - będzie ona zależeć od wielkości firmy.

Zmniejszeniu ulegnie liczba jednoczesnych kontroli, natomiast przedsiębiorcy umożliwi się wyrażenie sprzeciwu wobec czynności podjętych przez inspektorów. Będą też sankcje dla pracowników organów kontroli, którzy naruszyli prawo.

Zaproponowano sposoby postępowania, w przypadku gdy przedsiębiorca uchyla się od obowiązku wyznaczenia osoby upoważnionej, gdy sam nie może uczestniczyć w kontroli.

OPINIA

ANDRZEJ ARENDARSKI

prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Obecnie ustawa nie określa powodów przedłużenia czasu trwania kontroli. Inspektorzy mogą więc podać w charakterze uzasadnienia każdą okoliczność, łącznie z potrzebą posiadania większej ilości czasu na przeprowadzenie kontroli. Natomiast projekt przewiduje przedłużenie trwania czasu kontroli tylko z przyczyn niezależnych od organu kontroli. Będzie też musiało się ono zmieścić w granicach limitu czasu wyznaczonego na przeprowadzenie kontroli przez organ kontroli dla poszczególnych przedsiębiorców. Wprowadzenie zmian powinno zapobiec częstym przypadkom przedłużania kontroli.

Co grozi organowi kontroli za przekroczenie zakresu kontroli

Projekt resortu przewiduje, że czynności, które przekraczają zakres kontroli oraz wykonywane są przez inspektorów bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem, zostaną uznane za czyn niedozwolony. Inspektor, który naruszył prawo, poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą solidarnie ze Skarbem Państwa. Natomiast przeprowadzone dowody oraz wyniki kontroli nie będą mogły stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym.

OPINIA

JERZY BARTNIK

prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Uregulowanie to jest potrzebne, bo coraz częściej zauważa się brak odpowiedzialności urzędników za decyzje. Ma ono ograniczyć podejmowanie czynności kontrolnych z naruszeniem takich zasad, jak: nie podejmowanie czynności podczas nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wskazanej, nieprowadzenie jednocześnie więcej niż jednej kontroli oraz nieprzekraczanie okresu trwania wszystkich kontroli tego samego organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym.

Czy zostaną ograniczone kontrole na legitymacje

Reklama

Projekt nowelizacji przewiduje, że czynności kontrolne inspektor może wykonywać dopiero po okazaniu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do ich dokonania oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Natomiast kontrola tylko po okazaniu legitymacji dopuszczalna będzie w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych. W takich sytuacjach upoważnienie trzeba będzie doręczyć przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie późniejszym, określonym w przepisach. Gdy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nie będzie spełniać wymagań przewidzianych w ustawie, wówczas nie może stać się ono podstawą przeprowadzenia kontroli.

Autorzy projektu zakładają, że kontrole na legitymację służbową mogą być prowadzone tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, albo zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Inspektorzy będą mieli nowy obowiązek: po okazaniu upoważnienia i przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej muszą poinformować kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.

OPINIA

WOJCIECH BIERNACKI

radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Biernaccy

Ograniczenie kontroli na legitymację pozwoli uniknąć przypadków, że inspektor nie kontroluje określonych uchybień, ale dopiero usiłuje je ustalić podczas kontroli.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera wprawdzie pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy, ale dodatkowe ustne przekazanie informacji o prawach i obowiązkach umożliwi przedsiębiorcy szybsze zapoznanie się z procedurami i przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia kontroli.

Czy ograniczone zostaną kontrole pod nieobecność kontrolowanego

Projekt ogranicza możliwość prowadzenia czynności przez inspekcje pod nieobecność przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej wyłącznie do kontroli podjętej w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OPINIA

ADAM AMBROZIAK

ekspert, Konfederacja Pracodawców Polskich

Zmiana jest korzystna zarówno dla kontrolowanych przedsiębiorców, jak i organów kontroli. Przy obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej kontrola będzie przebiegała sprawniej i szybciej, przedsiębiorca będzie udzielał niezbędnych wyjaśnień i przedstawiał wymagane dokumenty. Umożliwi to ograniczenie czasu kontroli w firmach.

Czy zostanie skrócony czas trwania kontroli

Zaproponowano obniżenie limitu czasu trwania kontroli u jednego przedsiębiorcy w roku kalendarzowym. Nie może on przekraczać:

• 2 tygodni - u mikroprzedsiębiorców,

• 3 tygodni - u małych przedsiębiorców,

• 4 tygodni - u średnich przedsiębiorców,

• 8 tygodni - u pozostałych przedsiębiorców.

Przedłużenie kontroli ma być możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymagać będzie uzasadnienia na piśmie. Jeszcze przed podjęciem dalszych czynności uzasadnienie bedzie doręczone przedsiębiorcy i wpisane do księgi kontroli. Gdyby wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę, inspekcja będzie mogła przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie podmiotowym w danym roku kalendarzowym. Czas jej trwania nie może przekroczyć siedmiu dni i nie zostanie wliczony do ogólnego limitu.

OPINIA

JEREMI MORDASEWICZ

doradca zarządu PKPP Lewiatan

Kontrole są potrzebne, ale nie mogą trwać zbyt długo, bo dezorganizują pracę, szczególnie w małych firmach. Duże firmy radzą sobie z inspekcjami w ten sposób, że zatrudniają specjalne służby do ich obsługiwania. Natomiast dla przedsiębiorcy makro i małego kontrola zawsze jest uciążliwa.

Czy zostanie ograniczona liczba jednoczesnych kontroli u przedsiębiorcy

Wprowadzona zostanie zasada, że jeżeli działalność przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, to wówczas inspekcja odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych i ustali z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli. Zakaz prowadzenia równoczesnej kontroli przez więcej niż jeden organ nie dotyczy kontroli prowadzonej w ramach postępowania antymonopolowego przed prezesem UOKiK.

OPINIA

TOMASZ REJEK

prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych

Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy czy urzędy skarbowe reagują na informacje zwalnianych pracowników. Powoduje to, że w firmie bywają kontrole jedna po drugiej. To utrudnienie dla przedsiębiorcy, który musi dostarczyć potrzebną dokumentację i udostępnić pomieszczenie kontrolerom.

Czy przedsiębiorca może sprzeciwić się kontroli

Projekt przewiduje wprowadzenie nowej instytucji, która da nowe prawa kontrolowanemu przedsiębiorcy. Będzie on mógł wnieść sprzeciw wobec czynności organu kontroli. Musi on być złożony na piśmie w ciągu trzech dni od rozpoczęcia czynności kontrolnych. Przedsiębiorca musi go uzasadnić. Wniesienie sprzeciwu spowoduje wstrzymanie czynności kontrolnych z chwilą doręczenia urzędowi. Urząd w ciągu trzech dni od otrzymania sprzeciwu powinien rozpatrzyć go i wydać decyzję o odstąpieniu od czynności albo o kontynuowaniu ich. Od tej decyzji przedsiębiorca może wnieść odwołanie w ciągu siedmiu dni. Organ może kontynuować czynności kontrolne od następnego dnia po dniu, w którym decyzja stała się ostateczna.

OPINIA

PIOTR OLCZYK

radca prawny z Kancelarii Olczyk & Kubicki

Tych uprawnień przedsiębiorcy domagali się od dawna. Do tej pory nie dysponowali środkami prawnymi, które służyłyby ochronie ich interesów. Projekt da im prawo do wniesienia sprzeciwu do organu kontroli, który naruszył zakaz równoczesności kontroli albo przekroczył limit czasu jej trwania.

Kiedy przerwanie kontroli będzie możliwe

Organ kontroli może przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbek produktu. Musi jednak o tym zawiadomić na piśmie przedsiębiorcę. Przerwy nie wlicza się do limitowanego czasu kontroli. Nie wlicza się jej też, gdy w czasie przerwy przedsiębiorca miał możliwość wykonywania działalności gospodarczej oraz nieograniczony dostęp do prowadzonej dokumentacji i posiadanych rzeczy. W czasie przerwy inna inspekcja może kontrolować firmę.

Przeprowadzanie kontroli w firmach

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

malgorzata.piasecka@infor.pl

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.