Kategorie

Co przeszkadza polskim przedsiębiorcom

autor zbiorowy
inforCMS
Projekty ustaw o swobodzie działalności gospodarczej oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym będą gotowe w tym roku, a rejestrowanie działalności gospodarczej w jednym okienku będzie możliwe w 2008 roku - zapowiada Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.

Rząd na ostatnim posiedzeniu odrzucił projekty ustawy tworzące pakiet Kluski i przystąpił do budowy systemu prawnego likwidującego bariery, które blokują przedsiębiorczość. Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld zapowiedział, że rządząca koalicja przygotowuje pakiet ustaw dotyczących wszystkich przejawów życia publicznego związanych z gospodarką. Pakiet obejmuje około 25 ustaw, które mają być zmienione w ciągu najbliższych miesięcy. Ich podstawowy cel to zniesienie biurokratycznych barier, które krępują ręce naszym przedsiębiorstwom.

- Każde ułatwienie w prowadzeniu biznesu przynosi korzyść zarówno przedsiębiorcy, jak i całej gospodarce - uważa Renata Juszkiewicz, dyrektor Metro AG w Polsce, właściciela m.in. sieci Real.

Reklama

- Dlatego pozytywnie przyjmujemy zapowiedzi wprowadzenia probiznesowych rozwiązań, takich jak skracanie czasu oczekiwania na wszelkie pozwolenia czy ułatwianie procedur. Jako branża szczególnie pozytywnie odbieramy zapowiedź uchylenia ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych - dodaje.

Natomiast Marek Gutkowski - dyrektor zarządzający Mostostalu Kielce - dodaje, że stworzenie dobrej ustawy o PPP otworzy olbrzymie możliwości dla samorządów. Za prywatne pieniądze będą mogły być budowane obiekty, których wszyscy będziemy użytkownikami.

BARIERY, KTÓRE UTRUDNIAJĄ ZAŁOŻENIE FIRMY

Przewlekłość rejestracji

Obowiązujące zasady rejestracji są prowizoryczne i prowadzą do nadmiernego wydłużenia procesu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz załatwiania formalności w urzędzie statystycznym, skarbowym i ZUS.

Reklama

Przedsiębiorca, który chce uzyskać wpis, załatwia formalności z tym związane w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania, czyli tej, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu. Składa tam formularz wniosku o wpis i uiszcza opłatę w wysokości 100 zł. Potem musi uzyskać w urzędzie statystycznym numer REGON, w urzędzie skarbowym załatwić formalności związane z aktualizacją NIP, a w ZUS zgłosić się do ubezpieczeń społecznych jako ubezpieczony oraz płatnik składek.

Niektóre gminy stosują zasadę quasi-jednego okienka, które polega na tym, że urzędnik przyjmuje od przedsiębiorcy także wniosek o nadanie REGON i aktualizację NIP. Jednak w praktyce faktycznie ono nie działa ze względu na brak dostatecznej informatyzacji kraju i współdziałania rejestru REGON z urzędami skarbowymi.

REKOMENDACJA

Trzeba przyśpieszyć i usprawnić rejestrację przedsiębiorcy, który chce rozpocząć działalność gospodarczą. Ułatwiłyby to przepisy o jednym okienku. Należy szybciej wdrożyć jedno okienko do rejestracji, nie czekając na planowane wejście tych przepisów 1 października 2008 r.

Wysokie podatki

Przedsiębiorcy oczekują wprowadzenia 15-proc. stawki podstawowej w podatkach dochodowych - zarówno w CIT, jak i w PIT. Jak powiedział GP Wojciech Warski, przedsiębiorca, przewodniczący Konwentu Business Centre Club, obniżenie stawki w podatkach dochodowych ożywiało gospodarkę, zapewniając większy dochód państwa z tego tytułu. Jego daniem należy również dążyć do zmniejszania klina podatkowego, tj. powszechnego obciążania pracy różnego rodzaju quasi-podatkami i składkami.

- Jeżeli przedsiębiorca przeznacza na fundusz związany z płacą pracownika np. 5 tys. zł, pracownik otrzymuje na rękę tylko 2,5 tys. zł. Tę dysproporcję należy zmienić - przekonuje Wojciech Warski.

Zaznacza jednocześnie, że przedsiębiorcy pozytywnie oceniają już dokonane obniżenia składki rentowej.

- Należy upraszczać przepisy podatkowe, szczególnie w podatku od towarów i usług, a także dążyć do spójności ustaw podatkowych ze sobą - powiedział Wojciech Warski.

REKOMENDACJA

Rząd lub posłowie powinni opracować projekt nowelizacji ustaw o PIT oraz CIT przewidujący obniżenie stawek. Należy ponadto uprościć przepisy podatkowe, w tym szczególnie dotyczące VAT.

Brak ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Tworzenie ustawy o PPP należy rozpocząć od uproszczenia procedur wstępnych przy inwestycjach o mniejszej wartości. Analizy prawne i finansowe w przypadku projektów o wartości do 211 tys. euro, a w przypadku robót budowlanych do 5 278 tys. euro powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

Należy zmienić procedurę wyboru partnera prywatnego. Zamiast stosowania do tego prawa zamówień publicznych, lepiej wskazać konkretne tryby przetargowe, które samorządy mogłyby zastosować. Najlepsze są procedury negocjacyjne.

- Nowelizacja przepisów o PPP powinna zmierzać w kierunku ujednolicenia pojęć z systemem polskiej rachunkowości budżetowej, tj. określić wpływ tych zobowiązań na deficyt budżetowy i dług publiczny - wskazuje Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

REKOMENDACJA

Dotychczasowych rozporządzeń nie da się dzisiaj w ogóle zastosować. Nie ma np. odpowiedniego formularza, na którym samorząd może opublikować informacje o planowanym projekcie PPP w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Tymczasem niespełnienie tego wymogu jest zagrożone sankcją nieważności umowy o PPP.

BARIERY, KTÓRE UTRUDNIAJĄ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Brak możliwości zawieszenia działalności

Przedsiębiorca, który z powodu choroby, utraty płynności finansowej firmy lub innych przeciwności losowych nie może prowadzić działalności gospodarczej, na gruncie obowiązujących przepisów nie może jej zawiesić. Mimo że nie zarabia, musi odprowadzać składki na ZUS.

W znowelizowanej ustawie należy wprowadzić możliwość zawieszania działalności gospodarczej w taki sposób, aby nie zależała od uznaniowości urzędników. Przedsiębiorca powinien wskazywać, od kiedy zawiesza działalność, oraz mieć możliwość, a nie obowiązek, wskazywania daty końca zawieszenia, chociażby ze względu na zdarzenia losowe.

REKOMENDACJA

Przedsiębiorca powinien móc sam określić datę zakończenia zawieszenia. Niepodjęcie działalności gospodarczej po 304 dniach powinno skutkować likwidacją działalności gospodarczej. Nie powinno być dodatkowych ograniczeń przy zawieszaniu działalności gospodarczej

Uznaniowość przy wydawaniu koncesji, zezwoleń i licencji

Od przedsiębiorców wymaga się uzyskania zbyt wielu zezwoleń, pozwoleń i licencji na prowadzenie różnych rodzajów działalności. Są one wydawane uznaniowo przez urzędników.

- Koncesje muszą być utrzymane, bo w ten sposób państwo chroni dziedziny szczególnie ważne dla gospodarki. Powinny być jednak wydawane tylko w dziedzinach mających znaczenie dla bezpieczeństwa - tłumaczy Wojciech Biernacki, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

Jego zdaniem nie ma powrotu do praktyki z lat ubiegłych, gdy koncesje były unormowane w innych ustawach niż ustawa o działalności gospodarczej.

REKOMENDACJA

Trzeba znieść większość pozwoleń, zezwoleń i licencji, które są unormowane w innych przepisach niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Warto przejrzeć katalog rodzajów działalności, które wymagają uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej i część z nich uwolnić.

Nadmierna liczba kontroli

Przedsiębiorca może zostać w każdej chwili skontrolowany przez organ kontroli. Sposób prowadzenia kontroli reguluje tylko w małym stopniu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to akt systemowy, więc nie może zawierać szczegółowych rozwiązań dotyczących poszczególnych inspekcji.

Działalność każdej inspekcji określają osobne przepisy, które często przyznają organowi kontrolującemu znacznie więcej uprawnień niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, na przykład upoważniają do prowadzenia kontroli w tym samym czasie, gdy firmę sprawdzają już inspektorzy z innej inspekcji, a także do przedłużenia czasu trwania kontroli. Wprawdzie przedsiębiorca może domagać się, aby był przestrzegany zakaz jednoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli oraz by czas ich był ograniczony, to jednak w praktyce zdarza się, że inspektor, powołując się na przepisy szczegółowe, nie odstąpi od kontroli. W dodatku przepisy regulujące te sprawy są sformułowane w sposób niejasny i umożliwiają prowadzenie kontroli jednocześnie w kilku oddziałach tej samej firmy, nawet znajdujących się w tej samej miejscowości.

REKOMENDACJA

W nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy umożliwić wprowadzenie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania inspektorów naruszających podczas kontroli przepisy. Warto ograniczyć liczbę instytucji kontrolujących, a także wprowadzić kary płacone przez inspekcje naruszające swoje uprawnienia. Należy znowelizować przepisy szczegółowe, regulujące działanie poszczególnych inspekcji, aby usunąć z nich rozwiązania umożliwiające obchodzenie przepisów, które ograniczają czas i liczbę kontroli.

Przewlekłość sądownictwa gospodarczego

Przewlekłość postępowania sądowego w sprawach gospodarczych blokuje nasz obrót gospodarczy. Na wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu gospodarczym czeka się wprawdzie średnio jedynie miesiąc, ale już w sytuacji, kiedy strona przeciwna przedstawi własne racje i zarzuty, gdy złoży sprzeciw od nakazu zapłaty, sąd wyznaczy termin rozprawy sądowej odległy o kilkanaście miesięcy. Tak jest na przykład w stolicy. W innych większych miastach termin ten skraca się do kilku miesięcy. W praktyce oznacza to, że taka sprawa gospodarcza będzie się toczyć jeszcze przez kilka lat.

Problemem samym w sobie jest przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Obecnie w kraju leżakuje blisko dwa miliony zaległych spraw. Średni czas prowadzenia egzekucji przekracza dwanaście miesięcy.

By ten stan zmienić muszą pojawić się nowoczesne rozwiązania prawne zarówno w kodeksie postępowania cywilnego, jak również w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

REKOMENDACJA

Należy zwiększyć nakłady na informatyzację wymiaru sprawiedliwości, w tym przede wszystkim wydziałów gospodarczych oraz wydziałów ksiąg wieczystych. Informatyzacja z pewnością zwiększy efektywność pracy zarówno samych sędziów, jak i urzędników sądowych, bez których nie będzie szybkich sądów gospodarczych. Zwiększyć również należy etaty asystenckie dla sędziów, a także referendarzy. To właśnie oni powinni odciążyć sędziów od typowej czasochłonnej pracy administracyjnej, która obecnie pochłania im więcej czasu niż samo sądzenie.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz, Ewa Grączewska-Ivanowa, Wojciech Iwaniuk, Krzysztof Tomaszewski

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zawieranie umów w formie elektronicznej, zarządzanie dokumentami online. Czy prawnicy pozbędą się papierów?

  Zawieranie umów w formie elektronicznej. Tak jak biznesmeni rozpoczynający swoją karierę w latach 80-tych i 90-tych są przyzwyczajeni do noszenia znacznej ilości gotówki w kieszeni, tak prawnicy są przyzwyczajeni do wszystkiego, co jest „na piśmie”, „stwierdzone pismem”, ma „formę pisemną”, itp. Jak słusznie wskazała Rzecznik Generalna TSUE (w swojej opinii w sprawie C-258/16), teksty zapisuje się od tysięcy lat na różnych nośnikach – na glinianych tabliczkach, papirusie, marmurze czy granicie. Współcześnie coraz powszechniej używa się jednak elektronicznych środków przekazu. Odchodzi się od utożsamiania formy pisemnej wyłącznie z formą papierową (wydrukiem papierowym).

  Jak firma powinna informować o realizacji zadania publicznego?

  Od 25 czerwca br. będą obowiązywały nowe regulacje dla beneficjentów programów finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, w tym z PFRON. Jakie obowiązki informacyjne ma firma?

  Zarządzanie firmą budowlaną - dostęp do danych w czasie rzeczywistym

  Zarządzanie firmą budowlaną. Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc. (zob. Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”). Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

  Czy przedsiębiorca może sprawdzić kto jest zaszczepiony?

  Była wojna o maseczki, będzie o dowody szczepienia? Przedsiębiorcy mają wątpliwości, jak sprawdzać czy klient jest zaszczepiony. Jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie prawa pracownik?

  Co 4 firma ma kłopoty ze spłata rat kredytu lub leasingu

  Co druga firma z sektora MŚP w ciągu ostatnich trzech miesięcy poniosła w związku z pandemią dodatkowe koszty. Pojawiły się problemy ze spłatą rat leasingu. Ale te wydatki to nie jedyne zmartwienie firm. Jakie kłopoty finansowe mają firmy?

  Rynek konsumenta. Kto kupuje zdalnie, a kto stacjonarnie?

  Zakupy przez internet zyskały przez pandemię. W wyniku kolejnych obostrzeń nakładanych na branżę i wielu tygodni niemal całkowitego zakazu handlu drogą stacjonarną dla wielu sklepów handel internetowy był jedynym kanałem dystrybucji.

  Wynajem - jedno mieszkanie, podwójny zysk

  Wynajem nieruchomości. W obliczu rosnącej inflacji, która w maju br. sięgnęła już blisko 5%, warto zastanowić się, co zrobić, aby zaoszczędzone pieniądze nie straciły na wartości. Jedną z inwestycji, po którą wciąż chętnie sięgają Polacy są nieruchomości. Mimo rosnących cen mieszkań, nadal jest to najbezpieczniejsza i najpewniejsza forma lokaty kapitału. Ponadto na rynku pojawił się nowy produkt mający przyspieszyć zwrot z takiej inwestycji – tzw. Wehikuł Inwestycyjny.

  Kiedy ruszy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

  Krajowy Rejestr Zadłużonych miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale poczekamy jeszcze na jego uruchomienie. Kto trafi do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

  Mixed-use, czyli budownictwo wielofunkcyjne

  Budownictwo wielofunkcyjne - mixed-use. Nowoczesne kompleksy wielofunkcyjne, otwarte na interakcje społeczne i zapewniające lokalne potrzeby, które wygrywają dziś z tradycyjnymi biurowcami, wyznaczają kierunek rozwoju inwestycji w sektorze komercyjnym.

  Lokalny program "Mój Deszcz"

  Lokalny program "Mój Deszcz". Miejski program dotacji do łapania deszczówki, uzupełniający program centralny, rozpoczyna samorząd Gliwic. Na wykonanie zbiorników do łapania i wykorzystania wód deszczowych ma być przeznaczone do 4 tys. zł – w ramach półmilionowego budżetu.

  Zdjęcie samochodu z rejestracją nie narusza RODO

  Zdjęcie samochodu z rejestracją spokojnie można publikować. Powód? Numer rejestracyjny pojazdu nie stanowi danych osobowych.

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!