Kategorie

Nowe zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych

Krzysztof Kosiński
inforCMS
Pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną - bezrobotną lub poszukującą pracy, może się ubiegać o zwrot kosztów wyposażenia jej stanowiska pracy do wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.


15 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dz.U. nr 115, poz. 791. Zmiany mają zasadnicze znaczenie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pojawiają się nowe instrumenty wsparcia a zmianie ulegają najważniejsze - system dofinansowań do wynagrodzeń oraz finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.


Zasadnicza część zmian weszła w życie 30 lipca 2007 r., ale należy zwrócić uwagę, że niektóre przepisy ustawy zaczną obowiązywać także w innych terminach. Z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2007 r., weszły w życie przepisy o dotacji budżetowej dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dotacja na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w roku 2007 wynosi 25% ich wysokości. Pozostałą cześć kwoty wypłacanych dofinansowań PFRON pokrywa ze środków własnych. Od 1 stycznia 2007 r. weszły również przepisy o utworzeniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, który ma ułatwić nadzór nad systemem oraz usprawnić jego funkcjonowanie. Przepisy utrzymujące zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rencistów prowadzących działalność gospodarczą obowiązują od 30 czerwca 2007 r. Zwolnienie zostanie utrzymane do końca 2007 r. Dwie najważniejsze z punktu widzenia pracodawców zmiany - w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń oraz zmiana systemu finansowania na refundację składek na ubezpieczenia społeczne wejdą w życie od 1 stycznia 2008 r.


Instrumenty wsparcia


Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą korzystać od 30 lipca z nowych bądź zmienionych instrumentów wsparcia.


Pierwszym z nich jest refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.
Pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotną lub poszukującą pracy, może się ubiegać o zwrot kosztów wyposażenia jej stanowiska pracy. Refundacji dokona starosta na mocy stosownej umowy z pracodawcą i może ona wynieść do wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca korzystający z tego instrumentu wsparcia musi spełnić warunki przewidziane w ustawie. Po pierwsze zatrudnienie nie może być krótsze niż 36 miesięcy - chodzi tu o zatrudnienie osoby na wyposażonym stanowisku i dopuszczalne są tu zmiany osobowe, z zastrzeżeniem, że przerwa w zatrudnieniu na stanowisku nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Po drugie stanowisko pracy musi zostać odebrane przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawcy nie będą refundowane koszty poniesione przed dniem podpisania umowy ze starostą.


Zmiany zachodzą w możliwości ubiegania się o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej. Od 30 lipca takie szkolenie nie musi łączyć się z koniecznością przekwalifikowania pracownika. Pracodawca może otrzymać refundację nie przekraczającą 90% kosztów szkolenia i nie więcej niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.


Pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukującą pracy, będzie mógł otrzymać, na mocy stosownej umowy ze starostą, zwrot kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenia społeczne za rok od dnia jej zatrudnienia. Zwrot będzie pokrywany ze środków PFRON i nie może przekroczyć 60% płacy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz 60% składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia. Warunkiem otrzymywania zwrotu jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli pracodawca nie wypełni tego obowiązku, z zastrzeżeniem rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 k.p., tj. wypowiedzenia jej przez pracownika lub jej wygaśnięcia, będzie zobowiązany do zwrotu całego otrzymanego wsparcia. Korzystanie z tego instrumentu wsparcia nie uniemożliwia korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń. Należy zwrócić uwagę, że łączna wartość otrzymywanego wsparcia nie może przekroczyć 100% kosztów płacy osoby niepełnosprawnej.


Dofinansowanie do wynagrodzeń


Od 1 stycznia 2008 r. wchodzą nowe zasady w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie nie będzie przysługiwało na pracowników niepełnosprawnych, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Dofinansowanie będzie również wypłacane na wniosek pracodawcy co miesiąc. Znika również procedura uzgadniania salda dofinansowania. Pracodawca, składając wniosek, będzie otrzymywał wypłatę dofinansowania po 7 dniach. W przypadku rozbieżności między kwotą wnioskowaną a ustaloną przez PFRON decyzję o wysokości należnego dofinansowania wyda, na wniosek pracodawcy, Prezes Zarządu PFRON. Od tej decyzji będzie można odwołać się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku posiadania drobnych zaległości wobec PFRON - do 100,00 zł - pracodawca będzie mógł otrzymywać dofinansowanie. Gdy zaległości są wyższe Prezes Zarządu PFRON wyda decyzję o zawieszeniu wypłaty dofinansowania do czasu ich uregulowania. W przypadku gdy pracodawca nie zdąży do 31 stycznia następnego roku, decyzją Prezesa Zarządu PFRON dofinansowanie przepadnie.


Refundacja składek ubezpieczeniowych


Z początkiem roku pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne będą otrzymywać refundację składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych niepełnosprawnych. Refundacja obejmie również niepełnosprawnych rolników i osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania refundacji jest terminowe opłacenie refundowanych składek w całości. Refundacja wypłacana jest co miesiąc na podstawie informacji i wniosku składanego przez uprawnionego do jej otrzymania. Do refundacji mają zastosowanie przepisy o zaległości wobec PFRON dla dofinansowań.


ZFRON


Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej tworzą i prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od 30 lipca br. środki na ZFRON zobowiązani są do przekazywania na konto tego funduszu w terminie 7 dni od ich uzyskania. Znika również możliwość wykorzystywania środków funduszu na ratowanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy, czyli możliwość pożyczania środków ZFRON. Zaciągnięte pożyczki muszą być spłacone w ciągu 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2007 r. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej pracodawca będzie mógł zachować ZFRON, gdy będzie utrzymywał wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25% i utrzyma zatrudnienie na poziomie co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.


Krzysztof Kosiński

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.