Kategorie

Obowiązki pracodawcy związane z bhp w stosunku do telepracowników

Katarzyna Tomaszewska
inforCMS
W zakresie bhp w stosunku do telepracowników pracodawca nie musi dbać o bhp pomieszczeń pracy ani zapewniać odpowiednich warunków higienicznosanitarnych.

Telepracownikiem jest osoba, która stale wykonuje pracę poza zakładem pracy. Taki pracownik kontaktuje się z pracodawcą za pomocą technik informatycznych (telefon, faks, komputer, internet, satelita) i tak też przekazuje wyniki swojej pracy.

Z telepracownikiem można zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na umowę o pracę, musi zapewnić telepracownikowi:

• odpowiednie warunki wykonywania pracy,

• możliwość przestrzegania przepisów bhp,

• narzędzia, z jakich będzie korzystał telepracownik podczas wykonywania telepracy.

Zasadniczo pracodawca w stosunku do telepracowników w zakresie bhp ma prawie takie same obowiązki jak w stosunku do „zwykłych” pracowników.

Nie musi on jednak:

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy,

• spełniać obowiązków określonych w Rozdziale III k.p. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Działu dziesiątego Bezpieczeństwo i higiena pracy,

• zapewniać odpowiednich urządzeń higienicznosanitarnych.

Mimo to należy pamiętać, że zakres odpowiedzialności pracodawcy, związany ze stworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obejmuje wszystkich pracowników, bez względu na podstawę nawiązania stosunku prawnego (art. 304 k.p.). Ma to bowiem zastosowanie również do umów o dzieło, umów zlecenia i wszelkich innych form świadczenia usług, jeżeli na ich podstawie osoby te wykonują pracę w firmie lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a zatem także w miejscu pracy telepracownika.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w stosunku do telepracowników należą przede wszystkim:

• szkolenie w dziedzinie bhp,

• zapewnienie odpowiednich warunków na stanowisku pracy,

• przeprowadzanie badań lekarskich,

• ocena ryzyka zawodowego i poinformowanie o nim,

• zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

Szkolenie w dziedzinie bhp

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (art. 2373 k.p.).

Szkolenie bhp może być prowadzone przez pracodawców lub na zlecenie pracodawcy przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

Szkolenie bhp telepracowników powinno zapewnić im:

• zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

• poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy (z uwagi na fakt, że telepracownicy mają prawo przebywać na terenie zakładu pracy) i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków oraz odpowiedzialności w dziedzinie bhp;

• nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie bhp telepracowników musi zapewnić m.in. programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk. Obowiązek ten ma również jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, która prowadzi szkolenie.

Instruktaż ogólny ma za zadanie zapoznać telepracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy lub w stosownych regulaminach oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy natomiast musi zapoznać uczestników z czynnikami występującymi w środowisku pracy, ze sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki.

Szkolenie okresowe telepracownicy mogą odbywać odpowiednio jako pracownicy zakwalifikowani do jednej z grup pracowników:

• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

• pracownicy administracyjno-biurowi,

• inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Odpowiednie warunki na stanowisku pracy

Telepraca to przeważnie praca przy komputerze. W związku z tym pracodawca ma obowiązek zapewnić takim pracownikom stanowiska pracy zgodne z obowiązującymi wobec „zwykłych” pracowników regułami. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek przeprowadzania oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Badania lekarskie

Pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy skierować go na wstępne badania lekarskie (art. 229 k.p.). Badanie to przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (§ 4 rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy). Obowiązek skierowania pracownika na badania profilaktyczne (a następnie okresowe i kontrolne) dotyczy wszystkich pracowników, zarówno tych wykonujących pracę w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i poza nim.

Kontrola wykonywania pracy przez telepracownika

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu jej wykonywania (art. 6714 § 1 k.p.).

Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:

• wykonywania pracy,

• w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu i jego instalacji,

• w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (pierwszą kontrolę dotyczącą bhp przeprowadza się na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy).

Kontrole te powinny jednak odbywać się za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź też podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Katarzyna Tomaszewska

Podstawa prawna:

• art. 675-6717, 229, 233, art. 2373 § 1, art. 304 Kodeksu pracy,

• § 1a pkt 3, 5 i 6, § 2 ust. 1, § 3, § 4 ust. 1, § 5, § 8, § 9 ust. 1, § 10 ust. 2, § 11 ust. 5, §14 ust. 2 pkt 3 i 5, § 15, § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.),

• § 4 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973),

• § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Transport: Zmiana w organizacji ruchu na A2 i A4

  Od 1 października 2021 r. w związku z wygaszeniem systemu viaTOLL wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na odcinkach autostrad A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica).

  Nissan Qashqai 2021: test japońskiej nowości z wynikiem...

  Nissan Qashqai 2021: test japońskiej nowości jasno pokazał skalę postępu tego modelu. Auto stało się bardziej dojrzałe. Ale czy dojrzałość jest dobra?

  Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich - nabór wniosków

  30 września 2021 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt.

  Jak skutecznie dostać pracę w sprzedaży?

  Wydawałoby się, że rekrutacja ma niewiele wspólnego ze sprzedażą. Nic bardziej mylnego. Wysłanie CV jest jak wysyłanie oferty handlowej do niezdecydowanego klienta. W taki sposób możemy całe lata wysyłać oferty i mieć znikome efekty. Dopóki nie poznamy naszego klienta, specyfiki jego działalności, nie będziemy w stanie sprzedać mu naszej oferty, czyli nas samych. Kiedy rozpoczyna się proces sprzedaży samego siebie? Dlaczego kreatywność ma znaczenie? Jak skutecznie dostać pracę w sprzedaży?

  Dotacje i pożyczki dla rolników na fotowoltaikę i inne mikroinstalacje OZE - od 1 października

  Agroenergia - dotacje i pożyczki dla rolników. 1 października 2021 r. ruszy nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu „Agroenergia”. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków. Część 2. programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

  Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - można już składać wnioski o dofinansowanie

  Dofinansowanie dla rolników. Od 28 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.

  Ciśnienie powietrza w oponach to podstawa bezpieczeństwa

  Ciśnienie powietrza w oponach – to drugie zaraz za stanem ogumienia pojęcie, które ma szczególnie duże znaczenie z uwagi na warunki trakcyjne.

  Najem instytucjonalny w Polsce - oferta, trendy

  Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce (Private Rented Sector) rozwija się niezwykle dynamicznie. Jest to spowodowane m.in. aktualnymi potrzebami i stylem życia młodego pokolenia. Wśród osób rozpoczynających samodzielne życie, będących na początku drogi zawodowej, obserwuje się brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Generacja Z odchodzi od potrzeby posiadania i stawia na trend mobilności oraz elastyczności przez co najem staje się powszechną i ekonomiczną alternatywą dla zakupu własnego mieszkania. O inwestycjach budowanych na wynajem opowiada Magdalena Tarnowska, Dyrektor Działu Projektowego Decoroom.

  Samochody koncepcyjne: najsłynniejsze projekty na świecie

  Samochody koncepcyjne często stanowią pokaz siły. Dlatego rzadko trafiają do produkcji. I takim pokazem siły były modele zabrane na tej liście.

  Emisja gazów cieplarnianych. Za prawie 9% emisji odpowiada rolnictwo.

  Emisja gazów cieplarnianych odpowiada za zmianę klimatu. Spośród gazów cieplarnianych emisja dwutlenku węgla (CO2) jest największa.

  Turnusy pocovidowe. Ozdrowieńcy szukają sposobów na poprawę zdrowia.

  Turnusy pocovidowe to szansa dla hoteli, które posiadają odpowiednie technologie i zaplecze medyczne i mogą z powodzeniem włączyć się w proces rekonwalescencji pocovidowej. Zwłaszcza że służba zdrowia w Polsce coraz wyraźniej zmierza w kierunku decentralizacji, a rozwój telemedycyny i zdalnej opieki w czasie pandemii już w pełni to umożliwia. Na Warmii i Mazurach – gdzie powstał w tym roku klaster „Zdrowe Życie”, ukierunkowany na rozwijanie turystyki medycznej – w ramach pilotażu ruszą niedługo pierwsze turnusy pocovidowe dla ozdrowieńców, którzy borykają się m.in. z problemami kardiologicznymi.

  Jak jeździć hybrydą? Oczywiście oszczędnie jeździć hybrydą

  Jak jeździć hybrydą? Dziś przygotowaliśmy pięć najważniejszych wskazówek dotyczących eco-drivingu w aucie o napędzie spalinowo-elektrycznym.

  NASCAR to amerykańskie F1? Trochę tak i trochę nie

  NASCAR - to hasło może niewiele mówić Europejczykom. Czy to tylko nudna jazda w kółko mocnym coupe? No właśnie nie.

  Nissan Townstar: lekki dostawczak i eko-napędy

  Nissan Townstar – według zapowiedzi firmy – ma zmienić zasady gry. To nowy, lekki dostawczak, który zaoferuje m.in. silniki benzynowe i elektryczne.

  Zaprzestanie spłaty kredytu frankowego

  Frankowicze, którzy spłacili już bankowi całą główną należność, mogą po konsultacji z prawnikiem rozważyć zaprzestanie dalszego płacenia rat - uważa Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

  Oznakowanie CE

  Oznakowanie CE to wymóg, który wiele wyrobów musi posiadać, zanim trafi do sprzedaży. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Rynek najmu (wrzesień/październik 2021 r.) - ceny, oferty, trendy

  Na rynku najmu ożywienie. Ofert mieszkań i pokoi na wynajem ubyło, a stawki pną się w górę i to już od kilku miesięcy. Jest to efekt odbudowy gospodarki, powrotu studentów na uczelnie oraz rosnących kosztów utrzymania mieszkań.

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy osoba mieszkająca za granicą odziedziczyła nieruchomość położoną w Polsce i chce ją sprzedać? Jakie dokumenty będą potrzebne do sprzedaży tej nieruchomości? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Zasady etykietowania żywności

  Sprzedawcy żywności i napojów, muszą podawać niezbędne informacje o produktach w swojej ofercie, aby konsument końcowy mógł podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

  Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami WEEE

  Produkcja, dystrybucja lub sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak komputery, lodówki, telefony komórkowe, na mocy unijnych i krajowych przepisów oznacza obowiązek producenta, aby sprzęt ten był właściwe utylizowany i przetwarzany.

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

  Kredyty hipoteczne z opcją "klucz za dług"

  Kredyty hipoteczne - "klucz za dług". Żaden bank nie wprowadził do swojej oferty kredytu hipotecznego z opcją "klucz za dług" – wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych to mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów. Po latach współpracy Komisji Europejskiej z branżą producentów urządzeń elektronicznych liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie. Celem nowych przepisów jest ustanowienie wspólnego rozwiązania technicznego w zakresie ładowania wszystkich urządzeń.

  Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Kilka dni na złożenie wniosku.

  Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Termin na złożenie wniosku mija 30 września.

  Jak zwiększyć wartość firmy

  Firma i marka istnieją dla klientów. To fakt. Inwestorzy stanowią także równie ważną grupę interesariuszy. I jednych, i drugich (a przede wszystkim ich kapitał) przyciągają marki silne, spójne w swej komunikacji i poważane na rynku. Jak zatem zwiększyć wartość firmy i marki, jeśli wciąż jesteśmy na etapie aspiracji do zostania liderem? Odpowiadamy.