REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie składki muszą płacić przedsiębiorcy, gdy zawierają umowy o pracę lub zlecenia

Michał Jarosik
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy często nie poprzestają na prowadzeniu własnej firmy i zawierają dodatkowe umowy. Zasady opłacania od nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zależą przede wszystkim od rodzaju umowy i wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

Czy można zmienić tytuł do ubezpieczeń

REKLAMA

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aktualnie dostałem propozycję dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą. Moje wynagrodzenie będzie wynosiło około 500 zł miesięcznie. Czy mogę podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom z umowy o pracę nakładczą?

Tak

REKLAMA

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi m.in. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz wykonywania pracy nakładczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiego tytułu.

W związku z powyższym osoba, która równocześnie prowadzi działalność i wykonuje umowę o pracę nakładczą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z jednego z tych tytułów, z drugiego ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby wykonującej pracę nakładczą stanowi przychód uzyskiwany z tytułu wykonywania tej umowy. Podkreślić jednak należy, iż brak wynagrodzenia w danym miesiącu lub uzyskanie go w niższej wysokości niż określa to rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą nie powoduje, iż w miesiącu tym obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń jest wykonywanie działalności gospodarczej. W takim przypadku w dalszym ciągu ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tytułu do ubezpieczeń.

Podstawa prawna

• Art. 9 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

• Art. 66, 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

Czy przedsiębiorca opłaca składki od zlecenia

Prowadzę działalność gospodarczą jako taksówkarz i opłacam za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż mam prawo do emerytury. W listopadzie chcę zawrzeć umowę zlecenia na przewóz uczestników sympozjum. Przez trzy dni będę do dyspozycji organizatorów, od których otrzymam wynagrodzenie ryczałtowe. Czy od tego wynagrodzenia opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Nie

REKLAMA

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ma ustalone prawo do emerytury, z działalności podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeżeli prowadzący działalność gospodarczą wykonuje w jej ramach umowę zlecenia, przedmiot tej umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, osoba ta podlega ubezpieczeniom społecznym jedynie z tytułu prowadzonej działalności. Nie podlega natomiast ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia. Zasada ta obowiązuje, jeżeli dla celów podatkowych przychód z umowy zlecenia jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach prowadzonej działalności zawrze pan umowę zlecenia i przychód z tej umowy dla celów podatkowych będzie traktowanych jak przychód z działalności, umowa zlecenia nie będzie tytułem do ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji nie powinien pan być zgłaszany z umowy zlecenia do żadnych ubezpieczeń i od wypłacanego wynagrodzenia zleceniodawca nie powinien opłacać żadnych składek.

Podstawa prawna

• Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Czy opłacić dwie składki zdrowotne

Wspólnik w spółce jawnej został zatrudniony przez tę spółkę na podstawie umowy o pracę. Czy w przypadku gdy z umowy o pracę wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego z działalności, obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Tak

Wspólnik spółki jawnej w zakresie ubezpieczeń społecznych zaliczany jest do osób prowadzących pozarolniczą działalność. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Osoba, która jest wspólnikiem spółki jawnej i równocześnie wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy, obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega jako pracownik. Natomiast ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności są dla niej dobrowolne. Obowiązek opłacania składek z działalności istnieje tylko wówczas, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego. Wówczas ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe zarówno z umowy o pracę, jak i pozarolniczej działalności.

Trzeba wyjaśnić, że wspólnik spółki osobowej, który nawiązał z nią stosunek pracy, może podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, jeżeli przedmiotem umowy o pracę nie jest prowadzenie spraw spółki lub jej reprezentowanie, a także praca, do której wykonania na rzecz spółki tytułem wkładu zobowiązał się w umowie spółki (np. orzeczenia Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2003 r., II UK 235/02, M. P. Pr. - wkł. 2004/4/13 oraz z 14 stycznia 1993 r., II UZP 21/92, OSNC 1993/5/69).

Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wspólnik spółki jawnej, który wykonuje jednocześnie na jej rzecz pracę na podstawie stosunku pracy, objęty będzie z obu tytułów.

Podstawa prawna

• Art. 9 ust. 1-1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr. 11, poz. 74 z późn. zm.).

• Art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Czy urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam za siebie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż równocześnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę za 3 tys. zł. W październiku przez trzy dni od 29 do 31 korzystałem z urlopu bezpłatnego. Moje wynagrodzenie za październik i tak jest wyższe od minimalnego. Czy za ten okres powinienem opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z działalności?

Tak

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która równocześnie wykonuje umowę o pracę i otrzymuje wynagrodzenie wyższe od minimalnego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega wyłącznie z umowy o pracę. Z działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Sytuacja ta ulega jednak zmianie, gdy pracownikowi zostanie udzielony urlop bezpłatny. Okres urlopu bezpłatnego jest okresem przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę. W okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca za ten okres nie wypłaca mu wynagrodzenia. W związku z tym, iż w okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega ubezpieczeniom, to w tym czasie jego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Powinien pan zatem złożyć formularz ZUS ZWUA i z działalności wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, wpisując w pole data ustania ubezpieczenia 29.10.2007 r., a następnie złożyć formularz ZUS ZUA i z działalności zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego, wpisując w pole data powstania obowiązku ubezpieczeń 29.10.2007 r.

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinien pan wykazać kwotę 153,54 zł [1586,60 zł : 31 (liczba dni października) x 3 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom w październiku)] i od tej kwoty naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna zostać naliczona i opłacona od podstawy 2109,46 zł.

Jeżeli z końcem października urlop bezpłatny się skończył, to od 1 listopada z działalności obowiązkowo podlega pan wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Powinien pan złożyć formularz ZUS ZWUA i wyrejestrować się z wszystkich ubezpieczeń, do których był pan zgłoszony z działalności, podając w pole data ustania obowiązku ubezpieczeń 01.11.2007 r., a następnie powinien pan złożyć formularz ZUS ZZA i z działalności od 1 listopada zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna

• Art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr. 11, poz. 74 z późn. zm.).

Czy umowa o dzieło jest oskładkowana

Jestem emerytem prowadzącym działalność gospodarczą. Opłacam za siebie tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W listopadzie będę wykonywał umowę o dzieło. Czy od umowy tej konieczne będzie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Nie

Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż taki tytuł do ubezpieczeń nie został wymieniony w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wobec tego od wypłacanego panu wynagrodzenia z umowy o dzieło nie będą naliczane zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jaki i na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna

• Art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

• Art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Opracował MICHAŁ JAROSIK

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  Ponad 20 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków. Rozbita została zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową

  Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przestępczością akcyzową została rozbita. Śledczy szacują straty Skarbu Państwa na ponad 20 mln zł.

  Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

  Działalność badawczo-rozwojową definiuje m.in. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. oraz Podręcznik Frascati. Zgodnie z definicją działalność badawczo-rozwojowa to twórcza praca podejmowana w sposób celowy i systematyczny, mająca na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz tworzenie nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy. Działalność B+R zawsze ukierunkowana jest na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach lub hipotezach. Nie ma pewności co do ostatecznego wyniku, ale jest ona planowana i budżetowana, a jej celem jest osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku. Co to oznacza w praktyce? 

  REKLAMA

  Każdy projekt finansowany z UE musi uwzględniać zasady horyzontalne. O jakie zasady chodzi?

  Polityka horyzontalna Unii Europejskiej, która powinna być uwzględniona w każdym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich, to równe szanse i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”. Ponadto, beneficjenci są zobligowani do przestrzegania Karty Praw Podstawowych UE oraz spełnienia horyzontalnego warunku podstawowego w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  REKLAMA