reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Kiedy pracodawca może rozliczyć podatek roczny pracownika za 2009 r.

Kiedy pracodawca może rozliczyć podatek roczny pracownika za 2009 r.

Jeżeli pracownik chce, żeby za 2009 r. jego roczny podatek dochodowy rozliczył pracodawca, musi do 8 stycznia 2010 r. złożyć mu oświadczenie PIT-12. Nie weszły w życie zmiany, które zakładały, że pracodawca będzie rozliczał pracownika bez składania takiego wniosku.


Pracodawca (jako płatnik) ma obowiązek rozliczyć podatek pracownika za 2009 r., jeżeli ten do 8 stycznia 2010 r. złoży mu PIT-12, w którym oświadczy, że:

1) poza dochodami uzyskanymi od pracodawcy nie uzyskał innych dochodów niż dochody, o których mowa:

• w art. 30 updof, m.in. z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych czy tzw. małych zleceń (umowy zlecenia, o dzieło do 200 zł),

• w art. 30a updof, m.in. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika,

• w art. 30b updof, m.in. ze zbycia papierów wartościowych,

• w art. 30c updof, tj. dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym,

• w art. 30e updof, tj. dochodów ze sprzedaży nieruchomości i innych praw z nimi związanych,

2) nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem:

• składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych przez pracodawcę ze środków pracownika, które odlicza się od dochodu,

• zwróconych pracodawcy świadczeń, od których wcześniej ten pobrał podatek, odliczanych od dochodu,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą odlicza się od podatku,

3) nie korzysta ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

4) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem odliczonej od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została mu zwrócona (art. 37 ust. 1 updof).

Jeżeli pracownik spełnia powyższe warunki, pracodawca jako płatnik może dokonać za niego rozliczenia rocznego podatku w zeznaniu PIT-40. Pracodawca przy dokonywaniu rozliczenia rocznego powinien:

1) uwzględnić (na wniosek pracownika zawarty w PIT-12) koszty uzyskania przychodu udokumentowane imiennymi, okresowymi biletami komunikacji autobusowej, kolejowej, promowej, miejskiej, jeżeli koszty te są wyższe niż koszty zryczałtowane ze stosunku pracy,

2) odliczyć od dochodu składki ZUS sfinansowane z wynagrodzenia pracownika, a od podatku odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne,

3) odliczyć od dochodu (na wniosek pracownika zawarty w PIT-12) zwrócone płatnikowi świadczenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu,

4) uwzględnić dochody pracownika z innych źródeł przychodów, m.in. z praw majątkowych, umów zlecenia i o dzieło opodatkowanych według skali podatkowej, które pracownik uzyskał za pośrednictwem tego pracodawcy.

WAŻNE!

W zeznaniu PIT-40 za 2009 r. płatnik nie może rozliczyć ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania dziecka.

Wymienione warunki powodują, że duża część pracowników jest wyłączona z rozliczenia rocznego podatku przez pracodawcę. Pracodawca nie może rozliczyć pracowników, którzy:

• chcą skorzystać z innych odliczeń niż wymienione powyżej, np. z ulgi prorodzinnej, z ulgi internetowej czy z tytułu darowizn,

• uzyskali przychody u kilku pracodawców lub z innych źródeł przychodu niż stosunek pracy, z których zaliczki należy rozliczać samodzielnie, np. oprócz etatu pracownik prowadził w 2009 r. działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Podatek wynikający z PIT-40 jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że naczelnik właściwego urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi ten podatek inaczej (art. 37 ust. 1b updof). Roczne rozliczenie podatku za 2009 r. płatnik (pracodawca) powinien sporządzić w terminie do 1 marca 2010 r. (28 lutego przypada w 2010 r. w niedzielę). W tym samym terminie płatnik powinien przekazać egzemplarz rozliczenia PIT-40 pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania pracownika. W przypadku osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym egzemplarz PIT-40 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 37 ust. 3 updof). Różnicę między podatkiem z rozliczenia rocznego a sumą wpłaconych zaliczek w trakcie roku podatnik powinien pobrać z dochodu za marzec roku następnego (art. 37 ust. 4 updof).

PRZYKŁAD

Zaliczki wpłacone w 2009 r. wynosiły 1981 zł. Podatek należny w rozliczeniu rocznym PIT-40 wyniósł 1984 zł. Różnicę w kwocie 3 zł płatnik pobierze z dochodu pracownika za marzec 2010 r.

Na wniosek pracownika powstała różnica może być pobrana z dochodu za kwiecień. Jeżeli stosunek pracy z danym pracownikiem ustanie w styczniu lub lutym 2010 r., różnicę należy pobrać w ostatnim miesiącu, za który płatnik pobrał zaliczkę. Pobraną różnicę należy wpłacić na rachunek urzędu właściwego dla płatnika wraz z zaliczkami za dany miesiąc. W przypadku gdy z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, należy ją zaliczyć na poczet zaliczki za marzec. Jeżeli dalej pozostaje nadpłata, należy ją zwrócić pracownikowi w gotówce. Zwróconą nadpłatę w gotówce płatnik potrąca z zaliczek na podatek (art. 37 ust. 4 updof).

Sporządzenie rocznego rozliczenia podatku PIT-40 przez płatnika nie pozbawia pracownika prawa do złożenia następnie zeznania rocznego we własnym zakresie. Samodzielnego rozliczenia pracownik dokona na formularzu PIT-37, chyba że dochody ze stosunku pracy łączy z innymi źródłami przychodu, od których płatnik nie pobierał zaliczek, albo chce doliczyć do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka - wtedy zeznanie złoży na formularzu PIT-36. Jeżeli pracownik wcześniej został rozliczony przez płatnika w deklaracji PIT-40, do zeznania składanego samodzielnie przenosi kwotę zaliczek:

• pomniejszoną o kwotę z poz. 84 PIT-40, jeżeli z PIT-40 wynikała nadpłata, lub

• powiększoną o kwotę z poz. 83 PIT-40, jeżeli z PIT-40 wynikała kwota do zapłaty.

• art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1542

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Grzegorz Ziółkowski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Autor licznych publikacji.

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama