Kategorie

Opodatkowanie prezentów dla pracownika

Bartłomiej Sikora
inforCMS
Z podatkowego punktu widzenia korzystniejsze dla pracownika jest otrzymanie paczki świątecznej zamiast bonu. Jeżeli wartość paczki nie przekroczy kwoty 380 zł w roku podatkowym, wówczas nie powstanie obowiązek podatkowy.

Święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania. W zakładach pracy najczęściej spotykanym prezentem są wszelkiego rodzaju bony i talony, które pracownicy wymieniają na określone produkty. Powszechną praktyką jest również wręczanie pracownikom świątecznych paczek. Zanim jednak pracodawca zdecyduje się, jaki prezent z okazji świąt wręczyć swoim pracownikom, powinien zastanowić się nad konsekwencjami podatkowymi swoich decyzji.

Opodatkowanie bonów

Zwolniona z podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy opdof). Ustawodawca wyraźnie jednak wyłączył z tego zwolnienia bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Takiemu wyłączeniu nie podlegają jednak świadczenia rzeczowe. Stąd też wartość paczki świątecznej pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza kwoty 380 zł, będzie zwolniona z podatku.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, że wręczenie pracownikowi bonu lub talonu spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, a on jako płatnik będzie zobowiązany do doliczenia wartości tego świadczenia do wynagrodzenia pracownika w miesiącu przekazania go pracownikowi i pobrania od całości zaliczki na podatek dochodowy. Dla pracownika będzie to przychód ze stosunku pracy, bez względu na wartość przyznanego pracownikowi bonu.

Rozpatrując kwestię opodatkowania bonów, pojawiały się pytania, czy takie przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Według wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydanej 2 lutego 2007 r. przez Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu (sygn. sprawy ZP/443-239/1/06) - „Bon nie jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi on jedynie dokument uprawniający do zakupu towarów. Zastępuje zatem środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Ponadto bon towarowy stanowiący rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia nie mieści się również w definicji świadczenia usług. Podmioty otrzymujące bony nie są bowiem beneficjentami żadnego świadczenia dokonywanego przez pracodawcę. Wobec powyższego czynność przekazania pracownikom podatnika bonów towarowych nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Planowane zmiany

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że najprawdopodobniej od 1 stycznia 2009 r. (pod warunkiem uchwalenia nowelizacji ustawy podatkowej) bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi zostaną uznane za świadczenia rzeczowe.

Zwolniona z podatku dochodowego do kwoty 380 zł będzie nadal wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Przyjęcie proponowanych zmian będzie oznaczało, że wręczenie pracownikowi bonu albo talonu o wartości nominalnej 380 zł będzie zwolnione z opodatkowania.

Zwolnienie ma objąć również kwoty pochodzące z tych funduszy, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez pracownika na zakup towarów i usług, dokonaną na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury.

Paczka zamiast bonów

W sytuacji, w której pracodawca zdecyduje się na podarowanie pracownikowi paczki świątecznej, powinien pamiętać o dodatkowych warunkach, przy których spełnieniu wartość takiego prezentu nie będzie podlegała opodatkowaniu. Najistotniejszym kryterium jest w tej sytuacji okoliczność, skąd pochodzą pieniądze przeznaczone na zakup świątecznych paczek.

WaŻne!

Paczki świąteczne powinny zostać sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Jeśli świadczenia zostaną sfinansowane częściowo z innych środków niż wymienione, wartość tych świadczeń będzie podlegała opodatkowaniu.

Kolejną istotną okolicznością warunkującą zakres przedmiotowego zwolnienia jest to, czy pracownik w danym roku podatkowym otrzymywał już od pracodawcy inne świadczenia rzeczowe finansowane ze środków zakładowego funduszu. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, wówczas wartość paczki świątecznej powinna być stosunkowo niższa, tak aby nie doszło do opodatkowania nadwyżki wartości takiego świadczenia.

Przykład

W 2008 r. z okazji Świąt Wielkanocnych pracodawca zdecydował się na podarowanie swoim pracownikom prezentów w postaci skórzanych portfeli o wartości 100 zł każdy. Świadczenie to zostało sfinansowane z zfśs i w związku z tym zostało zwolnione z opodatkowania. W tym samym roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracodawca zastanawia się nad kolejnym prezentem dla pracowników. Alternatywą dla bonów jest paczka świąteczna. W sytuacji jednak, gdy wartość takiej paczki przekroczy 280 zł, pracodawca będzie zmuszony do opodatkowania nadwyżki wartości paczki oraz do doliczenia wartości tego świadczenia do wynagrodzenia pracownika w grudniu (miesiącu przekazania go pracownikowi) i pobrania od całości zaliczki na podatek dochodowy.

W zakresie podatku VAT nieodpłatne przekazanie przez pracodawcę (lub sfinansowane z zfśs) na potrzeby osobiste pracowników towarów lub usług niezwiązanych z prowadzoną działalnością (paczek świątecznych), przy których nabyciu nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku, nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Jeżeli zaś podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu tych towarów i usług, to w takiej sytuacji czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Natomiast w sytuacji gdy przekazanie to jest częściowo odpłatne, czynność ta podlega opodatkowaniu do wysokości świadczenia wnoszonego przez pracownika.

Kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy opdof). W związku z powyższym koszty zakupu paczek świątecznych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie będą mogły być zaksięgowane w koszty uzyskania przychodów. Jednak gdy pracodawca zakupi paczki świąteczne ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność firmy, to wydatek poniesiony na paczki będzie kosztem uzyskania przychodów.

Bartłomiej Sikora

doradca podatkowy

 

Podstawa prawna:

• art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oznakowanie CE

  Oznakowanie CE to wymóg, który wiele wyrobów musi posiadać, zanim trafi do sprzedaży. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  Rynek najmu (wrzesień/październik 2021 r.) - ceny, oferty, trendy

  Na rynku najmu ożywienie. Ofert mieszkań i pokoi na wynajem ubyło, a stawki pną się w górę i to już od kilku miesięcy. Jest to efekt odbudowy gospodarki, powrotu studentów na uczelnie oraz rosnących kosztów utrzymania mieszkań.

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w Polsce przez osobę mieszkającą za granicą

  Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości. Jakich formalności trzeba dopełnić, gdy osoba mieszkająca za granicą odziedziczyła nieruchomość położoną w Polsce i chce ją sprzedać? Jakie dokumenty będą potrzebne do sprzedaży tej nieruchomości? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

  Zasady etykietowania żywności

  Sprzedawcy żywności i napojów, muszą podawać niezbędne informacje o produktach w swojej ofercie, aby konsument końcowy mógł podjąć świadomą decyzję o ich zakupie.

  Obowiązki w zakresie postępowania z odpadami WEEE

  Produkcja, dystrybucja lub sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takiego jak komputery, lodówki, telefony komórkowe, na mocy unijnych i krajowych przepisów oznacza obowiązek producenta, aby sprzęt ten był właściwe utylizowany i przetwarzany.

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami z budżetu państwa

  Ubezpieczenia dla rolników z dopłatami. Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami z budżetu państwa. Ubezpieczenia rolne "Bezpieczne Uprawy' i "Bezpieczne Zwierzęta" oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych są sprzedawane w placówkach Poczty Polskiej. Producenci rolni mogą liczyć na dopłaty do 65 proc. składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa.

  Kredyty hipoteczne z opcją "klucz za dług"

  Kredyty hipoteczne - "klucz za dług". Żaden bank nie wprowadził do swojej oferty kredytu hipotecznego z opcją "klucz za dług" – wynika z informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

  Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych to mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów. Po latach współpracy Komisji Europejskiej z branżą producentów urządzeń elektronicznych liczba ładowarek do telefonów komórkowych zmniejszyła się już z 30 do 3 w ostatniej dekadzie. Celem nowych przepisów jest ustanowienie wspólnego rozwiązania technicznego w zakresie ładowania wszystkich urządzeń.

  Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Kilka dni na złożenie wniosku.

  Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych. Termin na złożenie wniosku mija 30 września.

  Jak zwiększyć wartość firmy

  Firma i marka istnieją dla klientów. To fakt. Inwestorzy stanowią także równie ważną grupę interesariuszy. I jednych, i drugich (a przede wszystkim ich kapitał) przyciągają marki silne, spójne w swej komunikacji i poważane na rynku. Jak zatem zwiększyć wartość firmy i marki, jeśli wciąż jesteśmy na etapie aspiracji do zostania liderem? Odpowiadamy.

  Idealny sprzedawca – 3 kroki do sukcesu

  Idealny sprzedawca jest pożądanym obiektem przez firmy sprzedażowe. Jego największą wartością są umiejętności oraz marka, którą buduje każdego dnia. W obecnych, trudnych czasach, kiedy sprzedaż głównie jest w sieci idealny sprzedawca musi stać się dobrym doradcą. Nie ważny jest produkt, który sprzedajesz. Ważne jest to, że to Ty jesteś sprzedawcą. Co buduje markę idealnego sprzedawcy? Jakie cechy powinien posiadać dobry handlowiec? Czy cena ma znaczenie w handlu?

  Nie budujemy rynku mieszkaniowego, dlatego mieszkania szybko drożeją

  Rynek mieszkaniowy. W sierpniu budowano prawie 252 tys. mieszkań, to najwyższy wynik w historii. Jednak nadal bardzo nam daleko do rozwiązania problemów mieszkaniowych bo nie korzystamy z rozwiązań, które sprawdziły się w wielu krajach.

  Bańka cenowa na rynku nieruchomości. Ceny mieszkań nie spadną dopóki stopy procentowe nie wzrosną

  Ceny mieszkań. Według szacunków, w ciągu ostatnich 2 lat ceny mieszkań wzrosły w wybranych miastach o ok. 1/3 lub więcej. W stolicy od stycznia do lipca tego roku metr kwadratowy podrożał nawet o 1 tys. złotych. Eksperci prognozują, że część metropolii osiągnie do końca br. wynik ponad 20% większy w relacji rocznej. Mimo znacznych wzrostów, nabywców zachęcają tanie kredyty. Ale jeśli te ostatnie podrożeją, to może nastąpić ograniczenie wzrostu cen na rynku nieruchomości, a nawet chwilowy ich spadek.

  Renta dożywotnia - od czego zależy jej wysokość

  Renta dożywotnia. O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

  Mój Prąd 3.0 - kończy się budżet, trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku

  Mój Prąd 3.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że kończy się budżet tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a zostało już złożonych ponad 162 tys. wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji powinny spieszyć się ze złożeniem dokumentów. Już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

  Gaz SF6 tysiące razy bardziej szkodliwy niż CO2 wciąż stosowany w przemyśle

  Gaz fluorowy (sześciofluorek siarki, SF6) znajduje się na szczycie listy najbardziej szkodliwych gazów o globalnym potencjale cieplarnianym, z wynikiem 23,5 tys. razy wyższym niż CO2. Siedem lat temu Unia Europejska zakazała jego stosowania w produkcji m.in. butów sportowych czy opon samochodowych. Wciąż jednak jest wykorzystywany na dużą skalę w przemyśle. W efekcie jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło ponad dwukrotnie (w tym samym czasie ilość CO2 wzrosła o 11%). Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu rozporządzenia – decyzję o całkowitym zakazie stosowania SF6 odroczyła do września br. Eksperci Eaton ostrzegają, że UE nie osiągnie neutralności klimatycznej bez rozwiązania tego problemu.

  Prototypy samochodów PRL: rewolucyjne i nieodżałowane

  Prototypy samochodów PRL, czyli historia opowiadająca o tym, jak kreatywni byli inżynierowie w czasach Polsku Ludowej. Oto 5 ciekawych konstrukcji.

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW

  Wypłata zaliczek płatności bezpośrednich i niektórych działań obszarowych PROW. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Cyfrowa odporność firmy - skąd wziąć szczepionkę?

  Cyfrowa odporność firmy - jak ją uzyskać? Skąd wziąć "szczepionkę"? Oto 7 najważniejszych warunków odporności cyfrowej firmy.

  Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS? [Webinarium 29 września]

  29 września 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Jak przygotować firmę na rewolucyjną transformację ZUS?”, podczas którego eksperci Fiabilis Consulting Group kompleksowo przedstawią nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. obecne i nadchodzące regulacje w kwestiach takich jak: nowe istotne terminy rozliczeń dla płatników składek, zasiłek chorobowy, składka wypadkowa czy postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in: test Outlandera coupe na prąd

  Mitsubishi Eclipse Cross plug-in pożycza świetnie znany napęd hybrydowy w Outlandera i łączy go z dużo ciekawszą stylizacją. Co z tego wyszło?

  Ładowarka USB-C standardem w całej UE

  Ładowarka USB-C standardem w UE. 23 września 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które mają ustalić jeden standard portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. USB-C ma być standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Ponadto Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy?

  Kto ma pierwszeństwo przy zmianie pasa na środkowy? To jedna z wątpliwości, którą mogą mieć kierowcy na drogach wielopasmowych. Rozwiejmy ją.

  Używane pickupy do 50 tys. Oto nasza lista

  Używane pickupy do 50 tys. zł? Na naszej liście pojawia się trzech mocnych graczy. I co ciekawe, jeden z nich nie pochodzi ze Stanów!

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu?

  Jak używać sprzęgła przy hamowaniu? To pytanie, które często zadają sobie nie tylko kursanci... Właśnie dlatego warto poznać odpowiedź na nie.