Kategorie

Co zrobić w przypadku utraty książki serwisowej kasy fiskalnej

Mariusz Darecki
inforCMS
1. Jak postąpić w przypadku zaginięcia książki serwisowej kasy rejestrującej zawierającej numer ewidencyjny kasy nadany przez urząd skarbowy? Jakie mogą wyniknąć z tego konsekwencje? Posiadamy numer fabryczny, numer unikatowy oraz kopię zgłoszenia kasy do urzędu skarbowego.

2. Jakich wpisów należy dokonywać w książce serwisowej kasy?

3. Gdzie powinna być przechowywana książka serwisowa kasy?

RADA

1. Firma powinna niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu książki oraz zawiadomić w formie pisemnej o tym fakcie urząd skarbowy.

2. W książce serwisowej kasy znajduje się informacja o każdej interwencji serwisanta związanej z przeglądem technicznym lub naprawą kasy.

3. Książka kasy powinna być przechowywana w miejscu użytkowania kasy rejestrującej.

UZASADNIENIE

Podatnik użytkujący kasę fiskalną ma obowiązek posiadać książkę serwisową kasy. Podatnik ma również obowiązek okazać książkę serwisową na żądanie organu podatkowego zgłoszone w trakcie kontroli. Podatnik odpowiada również za prawidłowe prowadzenie książki serwisowej. Powinien zatem dopilnować, aby w książce serwisowej znajdowały się stosowne wpisy o naprawach i przeglądach technicznych dokonanych przez uprawnionych serwisantów.

1. Jak postąpić w przypadku zaginięcia książki serwisowej kasy rejestrującej

Utrata książki serwisowej kasy może mieć miejsce np. w przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia książki serwisowej. W takiej sytuacji firma jest zobowiązana zwrócić się niezwłocznie do serwisu o wydanie duplikatu książki. Powinna też o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy (§ 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące). Powiadomienie powinno mieć formę pisemną (patrz wzór). Z przepisów nie wynika obowiązek podania w zawiadomieniu przyczyny utraty książki ani dokumentowania utraty książki serwisowej, np. dokumentem potwierdzającym zgłoszenie kradzieży, protokołem zalania itp. W praktyce jednak warto w powiadomieniu podać przyczyny utraty książki serwisowej oraz powołać dokumenty potwierdzające ten fakt. Do powiadomienia można również dołączyć kserokopię zgłoszenia kasy do US.

Po dokonanym zgłoszeniu serwis ma obowiązek wydać firmie nową książkę kasy rejestrującej. Na jej tytułowej stronie musi być umieszczony napis: „DUPLIKAT”.

Przepisy nie określają sankcji za opóźnienie dokonania tych formalności lub ich niespełnienie. Jeżeli jednak urząd skarbowy stwierdzi brak książki serwisowej kasy, np. w trakcie kontroli, to:

• podatnik może utracić prawo do ulgi na zakup kasy, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od jej odliczenia i firma nie jest w stanie udowodnić, że dokonywała obowiązkowych rocznych przeglądów technicznych kasy (art. 111 ust. 6 ustawy o VAT),

• organ skarbowy ma prawo zakwestionować prawidłowość ewidencjonowania obrotu bez posiadania wymaganej książki, z odpowiednimi w niej wpisami,

• serwisant ma prawo odmówić wykonania serwisu, naprawy kasy lub jej konserwacji.

Wzór zawiadomienia o utracie książki serwisowej

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

2. Jakich wpisów należy dokonywać w książce serwisowej kasy

Reklama

Książka kasy rejestrującej jest dołączana do każdej kasy rejestrującej (§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać kasy). Książka ta musi być zgodna z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać kasy. Książkę wydaje producent za pośrednictwem serwisu. Jest przypisana każdej kasie odrębnie i stanowi niejako „dowód osobisty kasy”. Wpisywane są w niej wszystkie zdarzenia związane z działaniem kasy, zarówno odnośnie do użytkowania kasy, jak i jej serwisowania, a mianowicie:

• dane serwisanta podstawowego i rezerwowego (w chwili zakupu kasy); od momentu tego wpisu tylko wymienione osoby są uprawnione do wszelkich czynności serwisowych, np. fiskalizacji, przeglądów, napraw, konserwacji i innych interwencji serwisowych w danej kasie,

• numer ewidencyjny kasy nadany przez MF, nanoszony również na obudowę kasy,

• każda interwencja serwisanta związana z przeglądem okresowym lub jej naprawą; serwisant każdorazowo nakłada też plomby na urządzenie, niezależnie czy dokończył naprawę, czy nie.

Serwisant ma również obowiązek dokonania adnotacji w książce, jeżeli stwierdzi uszkodzenie plomby, mechaniczne zniszczenie obudowy lub inne szczególne cechy wskazujące na próby naruszenia integralności urządzenia lub jego pamięci fiskalnej albo samej książki serwisowej. Złoży wówczas stosowne zawiadomienie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na rejestrację kasy.

3. Gdzie powinna być przechowywana książka serwisowa kasy

Książka kasy powinna się znajdować w miejscu użytkowania kasy rejestrującej i należy ją przechowywać przez okres użytkowania kasy (§ 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia). Użytkownik kasy ma obowiązek udostępnienia książki kasy na każde żądanie organów skarbowych oraz służbie serwisowej. Warto zauważyć, że podczas kontroli z urzędu skarbowego sprawdzana jest w szczególności zawartość modułu fiskalnego, nienaruszalność plomb kasy oraz poprawność wpisów w książce serwisowej kasy, m.in. obowiązkowe przeglądy okresowe (raz do roku).

• art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444

• § 3 ust. 3, § 5 ust. 1 pkt 6 i 13 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - Dz.U. Nr 108, poz. 948; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 85, poz. 798

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych przesunięta. Czy jest jeszcze potrzebna?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych. Po pięciogodzinnych obradach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła 11 maja 2021 r. posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane kursem CHF. SN uznał, że w pierwszej kolejności zapozna się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, oraz Rzecznika Praw Dziecka. W terminie 30 kolejnych dni, Instytucje te mają przedstawić swoje stanowisko. Po tym czasie, Izba dokona analizy każdego z tych stanowisk i dopiero następnie, wyda uchwałę. Termin posiedzenia w tej sprawie, nie jest znany.

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. – zdolność kredytowa, wkład własny, oprocentowanie

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. W bankach nigdy wcześniej nie było tylu wniosków o kredyty mieszkaniowe. Mimo tego większość z nich jest akceptowana. Rekordowe zainteresowanie nie przekłada się wprost na rosnące oprocentowanie. To może jedynie dotyczyć co ryzykowniejszych klientów.

  Jak podróżować w czasie pandemii?

  Jak podróżować w czasie pandemii? O jakich zasadach pamiętać? I na ile warunki epidemiologiczne są w stanie skomplikować wyjazd?

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Program "Czyste powietrze" z systemem gwarancji bankowych

  Program "Czyste powietrze" - powstanie system gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Program "Czyste powietrze" umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

  Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju

  Wyrejestrowanie w przypadku wywozu pojazdu z kraju: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży: czy jest możliwe, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie organizuje zebrania właścicieli lokali - co można zrobić?

  Zebranie ogółu właścicieli lokali. Zarząd (lub zarządca) wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek przynajmniej raz w roku (nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali. Co prawda art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym niemniej w różnych okresach ubiegłego roku możliwe było organizowanie takich wydarzeń, jednak wiele wspólnot tego nie zrobiło. Zdaniem niektórych ekspertów, bierność może wynikać ze złej woli lub niepewności stanu prawnego. Skutek jest taki, że od ponad 12 miesięcy w wielu wspólnotach nie odbyły się coroczne zebrania właścicieli. Co można z tym zrobić?

  Czy CPK ma szansę stać się portem lotniczym 3. generacji?

  Port lotniczy 3. generacji a CPK. Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy Incheon, a od lutego 2021 r. także doradca strategiczny Centralnego Portu Komunikacyjnego zamierza zmienić paradygmat współczesnych lotnisk przekształcając się w port lotniczy 3. generacji. Czy koncepcja azjatyckiego partnera sprawdzi się także w przypadku CPK?

  Nieruchomości sąsiadujące z gruntami obszaru górniczego - wyrok TK

  Nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego. Brak statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których ma odbywać się wydobycie kopalin ze złóż, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie wniosła współwłaścicielka jednej z takich nieruchomości.

  Sprzedaż opon w Q1 2021. Wyraźnie widać wzrosty!

  Sprzedaż opon w Q1 2021 z dwucyfrowymi wzrostami. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zaprezentował dane, które napawają optymizmem.

  Prognoza wzrostu PKB Polski w 2021 i 2022 r. 

  PKB Polski - prognoza 2021. Komisja Europejska podwyższyła w środę prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. Przedstawiła również prognozę na 2022 rok.

  Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju eko-biznesu

  Ochrona środowiska może stać się punktem wyjścia do prowadzenia biznesu albo mieć pozytywny wpływ na jego rozwój. Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowanym Programu LIFE są tego doskonałym przykładem. Trwa nabór do Inkubatora wniosków LIFE, który zwiększa szanse przedsiębiorców, by sięgnąć po to dofinasowanie.

  Bez podwyżki stóp procentowych nie zdusimy wysokiej inflacji [VIDEO]

  Inflacja w Polsce jest znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP. Żyjemy w świecie zerowych stóp procentowych, ale to musi się skończyć, wtedy odczujemy jak duże są koszty spłacania kredytów i długu budżetu państwa.

  Hotele otwarte. Czy branża odrobi straty?

  Hotele vs COVID-19. Czy w ogóle, i w jakim tempie, branża hotelarska odrobi straty po kilkumiesięcznym zakazie działalności? Czy ponowne otwarcie sprawi, że unikniemy fali upadłości w tym sektorze gospodarki?

  Brexit. Jak mogą zyskać polskie firmy?

  Brexit. Szacuje się, że w 2020 roku Wielka Brytania straciła prawdopodobnie aż 11,3% swojego PKB. Z drugiej strony są kraje i firmy, które mogą skorzystać na Brexicie. Na tej liście jest też Polska.

  Od kiedy otwarte kina i siłownie? Jest wcześniejszy termin

  Jest nowy termin otwarcia instytucji kultury oraz siłowni, klubów fitness i basenów. Rząd podjął decyzję o przyśpieszeniu otwarcia o 8 dni.

  Czy to koniec home office? Na powrót do biur liczą nie tylko prezesi

  Czy home office zostanie z nami na dłużej? Badania KPMG sugerują, że największe firmy spodziewają się, że większość pracowników wróci do pracy stacjonarnej, gdy tylko rządy zduszą pandemię koronawirusa. Prognozy mówiące o tym jakoby praca biurowa miała odejść wraz z dawną normalnością, okazały się zbyt pochopne.

  Small Business Units - co to za inwestycje?

  Czym charakteryzują się inwestycje typu Small Business Units i do kogo najczęściej są skierowane? Co należy wiedzieć o inwestycjach typu SBU?

  RODO w praktyce - co się zmieniło przez 3 lata?

  RODO: 93% Polaków potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych. Czy według polskich pracowników, unijne rozporządzenie zwiększyło dbałość pracodawców o ochronę danych osobowych? Co jeszcze się zmieniło po wprowadzeniu nowych przepisów?

  Budynki plus energetyczne w programie „Nowa Energia”. Wnioski od 1 czerwca 2021 r.

  Program „Nowa Energia”. Z początkiem czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

  Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do programu „Nowa Energia”

  Nowa Energia to program wsparcia przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji energetycznych budynków. Sprawdź, kto może starać się o wsparcie z programu i jakie warunki należy spełnić.

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.