| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Zabezpieczenie majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym

Zabezpieczenie majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym

Istotą instytucji zabezpieczenia majątku upadłego dłużnika w postępowaniu upadłościowym jest ochrona interesów wierzycieli w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że integralność majątku dłużnika zostanie naruszona. Zabezpieczenie to dokonywane jest w interesie wszystkich wierzycieli podmiotu, którego dotyczy wniosek o upadłość.

Nadzorca tymczasowy wykonuje czynności na rachunek dłużnika, lecz we własnym imieniu. Nie odpowiada więc on za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących majątku dłużnika, ponosi natomiast odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Zobacz: Wsparcie ze strony firm consultingowych

W ramach postępowania zabezpieczającego sąd jest uprawniony ponadto do podjęcia innych czynności mających na celu zabezpieczenie majątku dłużnika.

Warto wskazać, że sąd jest władny podjąć czynności prowadzące do zawieszenia egzekucji przeciw dłużnikowi, zmiany lub uchylenia zarządzeń tymczasowych, a szczególnie do uchylenia dokonanych zajęć. Odnosi się to więc do czynności egzekucyjnych podjętych w stosunku do dłużnika, zanim jeszcze został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Trzeba dodać jednak, że gdy egzekucja z majątku dłużnika prowadzona była w celu wydobycia od niego kwot na świadczenia alimentacyjne, renty za wywołane choroby, niezdolność do pracy oraz należności za pracę, nie zostanie ona objęta tym zabezpieczeniem.

Wśród dalszych czynności, które mogą okazać się przydatne do zabezpieczenia majątku, na podkreślenie zasługuje uprawnienie do ustanowienia zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika. Sąd podejmuje takie działania jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli. W tym przypadku zakres i sposób wykonywania przez niego zarządu określa sąd.

Tak ustanowiony zarządca ma jednak obowiązek złożenia niezwłocznie wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto możliwe jest podjęcie czynności polegających na opieczętowaniu składników majątku dłużnika, wydaniu zakazu dokonywania pewnych czynności faktycznych i czynności prawnych dotyczących przemieszczania lub zbywania składników majątkowych, dokonaniu zajęć rachunków bankowych dłużnika, a także innych czynności obejmujących nakazy określonego zachowania.

Zaprezentowanie sposoby zabezpieczenia zmierzają głównie jednak do uzupełnienia zabezpieczenia opierającego się na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego, nie czyniąc go w żadnej mierze zbędnym.


Upadek czynności w toku postępowania zabezpieczającego

Zabezpieczenie obejmujące powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, czy też ustanowienie zarządu przymusowego, upada z mocy prawa po ogłoszeniu upadłości dłużnika, gdy tylko majątek upadłego zostanie objęty przez syndyka, zarządcę albo gdy nadzór nad tym majątkiem przejmie nadzorca sądowy.

Odnośnie innych zabezpieczeń zastosowanych przez sąd po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przyjmuje się, że upadają one z chwilą ogłoszenia upadłości.


Marek Pasiński – Radca Prawny
Julia Regulska – Aplikant Radcowski

Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie www.pasinski.pl

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »