Kategorie

Ożywienie na rynku kredytów hipotecznych

Katarzyna Siwek
Specjalista Home broker
Rynek kredytów hipotecznych wykazuje coraz więcej oznak ożywienia – wskazują dane Expandera – Niezależnego Doradcy Finansowego. Kolejne banki decydują się na wprowadzenie promocji. Nowością jest spadek marż.

W listopadzie przeciętna marża kredytu w zł na kwotę 300 tys. zł (30 lat, 25% wkładu własnego) spadła do 2,6%. To pierwsza większa obniżka od marca br. Przez siedem miesięcy przeciętna marża utrzymywała się bowiem w okolicach 2,8%. Dzięki spadkowi marż, zmniejszyło się oprocentowanie kredytów (stopa WIBOR utrzymuje się na stabilnym poziomie od czterech miesięcy). Obecnie wynosi średnio 6,79% wobec 6,96% w październiku. W efekcie rata nowego kredytu w złotych dla powyższych parametrów spadła do 1954 zł z 1988 zł w poprzednim miesiącu, zatem o 34 zł.

Na rynku wciąż utrzymują się znaczące dysproporcje w ofercie banków. Najniższa marża dla naszego przykładu wynosi 1,8%, a najwyższa aż 4,8%. Oprocentowanie nowych kredytów wynosi natomiast od 5,98% do 9,15%. Taka dysproporcja przekłada się na 651 zł (36%) różnicy w racie (1795 zł dla minimalnego oprocentowania i 2446 zł dla maksymalnego).

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN w bankach

Bank

Oprocentowanie

Marża

Alior Bank

6,19% - 8,54%

2 - 4,35%

Allianz Bank Polska*

6,59%

3,20%

Bank BGŻ

7,25%

2,95%

Bank BPH

7,51%

3,20%

Bank Millennium

6,18%

2,00%

Bank Pekao**

6,68%

2,40%

Bank Pocztowy

7,29%

3,10%

Bank Polskiej Spółdzielczości

5,98%

1,80%

Bank Zachodni WBK

5,54%

1,35%

BOŚ Bank

6,90%

2,60%

Citi Handlowy

6,78%

2,60%

Deutsche Bank PBC

6,49%

2,30%

DnB Nord

6,55%

2,25%

DomBank

8,50%

4,34%

Euro Bank

6,96%

2,80%

Fortis Bank Polska

8,08%

3,90%

GE Money Bank

9,15%

4,80%

Gospodarczy Bank Wielkopolski

6,58%

2,40%

ING Bank Śląski

6,31%

2,00%

Invest Bank

7,89%

3,70%

Kredyt bank

7,08%

2,90%

Lukas Bank

6,57%

2,40%

Mazowiecki Bank Regionalny

7,30%

3,00%

mBank

7,97%

3,80%

MultiBank

7,97%

3,80%

Nordea Bank Polska

6,79%

2,60%

Pekao Bank Hipoteczny

6,90%

2,60%

PKO Bank Polski

6,53%

2,34%

Polbank EFG

6,69%

2,50%

Raiffeisen Bank Polska

6,78%

2,60%

Mediana

6,79%

2,60%

* Dla posiadaczy konta

** Przykładowo

Reklama

Podobnie sytuacja wygląda z kredytami w euro. Najniższe na rynku oprocentowanie wynosi 3,72% (w tym 2,85% marży; najniższa na rynku marża to 2,85%), a najwyższe 7,56% (w tym 6,84% marży). W pierwszym przypadku rata z uwzględnieniem spreadu walutowego wynosi 1513 zł, a w drugim 2218 zł. Daje to różnicę na poziomie aż 705 zł (47%).

Przeciętne warunki udzielania kredytów w euro, podobnie, jak w zł, są dziś korzystniejsze niż w październiku. Przeciętna marża spadła do 3,35% z 3,5%, a przeciętne oprocentowanie do 4,15% z 4,49%. Z tego powodu, a także ze względu na dodatkową korzyść w postaci spadku kursu euro, rata zmniejszyła się w ciągu miesiąca do 1569 zł z 1626 zł, czyli o 57 zł.

Przeciętne oprocentowanie i marże dla kredytów we frankach utrzymują się w listopadzie na tym samym poziomie co w październiku (odpowiednio 3,8% i 4,09%).

Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR w bankach

Bank

Oprocentowanie

Marża

Alior Bank

6,58%

5,90%

Allianz Bank Polska*

n/d

n/d

Bank BGŻ

n/d

n/d

Bank BPH ***

4,69%

3,70%

Bank Millennium

n/d

n/d

Bank Pekao**,***

4,20%

3,50%

Bank Pocztowy

n/d

n/d

Bank Polskiej Spółdzielczości

n/d

n/d

Bank Zachodni WBK

n/d

n/d

BOŚ Bank

5,30%

4,30%

Citi Handlowy

n/d

n/d

Deutsche Bank PBC

3,92%

3,20%

DnB Nord

3,85%

2,85%

DomBank

n/d

n/d

Euro Bank

n/d

n/d

Fortis Bank Polska

n/d

n/d

GE Money Bank

4,25%

3,50%

Gospodarczy Bank Wielkopolski

n/d

n/d

ING Bank Śląski

n/d

n/d

Invest Bank

n/d

n/d

Kredyt bank

n/d

n/d

Lukas Bank

n/d

n/d

Mazowiecki Bank Regionalny

n/d

n/d

mBank

4,05%

3,30%

MultiBank

4,00%

3,30%

Nordea Bank Polska

3,92%

3,20%

Pekao Bank Hipoteczny

n/d

n/d

PKO Bank Polski

7,56%

6,84%

Polbank EFG

3,72%

3,00%

Raiffeisen Bank Polska

4,15%

3,40%

Mediana

4,15%

3,40%

* Dla posiadaczy konta

 

 

** Przykładowo

 

 

*** Dla zarabiających w EUR

 

 

Reklama

Obniżenie kosztów zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego może też być pochodną wysypu promocji, jakie pojawiły się na rynku w ostatnich miesiącach. Promocyjne oferty przygotowały m.in. Polbank, Fortis Bank, Pekao Bank Hipoteczny, Alior Bank, Millennium, Lukas Bank, BGŻ, BZ WBK, DnBNord i mBank. Promocje polegają na obniżeniu, a nawet zniesieniu prowizji za udzielenie kredytu, obniżeniu marży, a także liberalizacji wymagań dotyczących minimalnego wkładu własnego. n/d
Przykładowo, w Polbanku można zaciągnąć kredyt bez prowizji. Dodatkowo, jeżeli kredytobiorca będzie przelewać wynagrodzenie na rachunek w tym banku, może obniżyć marżę o 1 pkt. proc. Bez prowizji i z niższą marżą można też zaciągnąć kredyt w Alior Banku, pod warunkiem, że kredytobiorca skorzysta z jednego z pakietów ubezpieczeniowych. Promocję polegająca na obniżeniu lub zniesieniu prowizji wprowadził też Lukas Bank. W BGŻ oplata została zmniejszona.

Obniżkę marży w zamian za skorzystanie z innych produktów banku zaoferowały poza już wymienionymi bankami, jeszcze DnBNord, BZ WBK, Fortis Bank czy mBank. Millennium Bank oraz Pekao bank Hipoteczny w ramach promocji zaoferowały możliwość finansowania zakupu całego mieszkania na kredyt.

Jeżeli chodzi o przeciętne wymagania banków w zakresie wkładu własnego, sytuacja jest zbliżona do tej z października. Bez wkładu własnego najłatwiej zaciągnąć kredyt w złotych. Obecnie taką ofertę ma 14 na 30 banków ujętych w zestawieniu Expandera – Niezależnego Doradcy Finansowego. W przypadku kredytów w euro jest to 6 na 15 banków.

Maksymalny wskaźnik LTV (stosunek kwoty do wartości nieruchomości) w poszczególnych bankach (%)

Bank

PLN

CHF

EUR

Alior Bank

100

100

100

Allianz Bank Polska

105

n/d

n/d

Bank BGŻ

90

n/d

n/d

Bank BPH

80

70

70

Bank Millennium

100

n/d

n/d

Bank Pekao

100

n/d

70

Bank Pocztowy

100

n/d

n/d

Bank Polskiej Spółdzielczości

80

n/d

n/d

Bank Zachodni WBK

85

n/d

n/d

BOŚ Bank

100

n/d

100

Citi Handlowy

90

n/d

n/d

Deutsche Bank PBC

100

100

100

DnB Nord

85

n/d

85

DomBank

90

n/d

n/d

Euro Bank

100

n/d

n/d

Fortis Bank Polska

90

n/d

n/d

GE Money Bank

80

80

80

Gospodarczy Bank Wielkopolski

80

n/d

n/d

ING Bank Śląski

80

n/d

n/d

Invest Bank

70

n/d

n/d

Kredyt bank

100

n/d

n/d

Lukas Bank

100

n/d

100

Mazowiecki Bank Regionalny

85

80

80

mBank

100

100

100

MultiBank

100

100

100

Nordea Bank Polska

90

80

80

Pekao Bank Hipoteczny

100

n/d

n/d

PKO Bank Polski

100

75

75

Polbank EFG

95

85

90

Raiffeisen Bank Polska

85

n/d

80

W listopadzie nie zmieniła się też przeciętna zdolność kredytowa, zarówno dla kredytów w zł, jak i w euro. 4-osobowa rodzina osiągająca dochód na poziomie 3500 zł netto, mieszkająca w mieście średniej wielkości, może dziś liczyć średnio na 210 tys. zł kredytu w zł oraz 142 tys. zł w przypadku zaciągania kredytu w euro. Rozbieżności między ofertą banków nadal są ogromne. Dla kredytu w zł widełki wynoszą 105-403 tys. zł, a dla kredytu w euro 105-388 tys. zł.

Maksymalna zdolność kredytowa 4-os. rodziny w PLN, CHF, EUR

Bank

PLN

EUR

CHF

Alior Bank

243,6

203,0

203,0

Allianz Bank Polska

172,6

n/d

n/d

Bank BGŻ

233,7

n/d

n/d

Bank BPH

149,4

124,5

124,5

Bank Millennium

239,0

n/d

n/d

Bank Pekao

223,0

n/d

n/d

Bank Pocztowy

161,1

n/d

n/d

Bank Polskiej Spółdzielczości

333,3

n/d

n/d

Bank Zachodni WBK

244,6

n/d

n/d

BOŚ Bank

197,9

387,9

n/d

Citi Handlowy

brak zdolności

n/d

n/d

DnB Nord

brak zdolności

brak zdolności

brak zdolności

DomBank

245,0

n/d

n/d

Euro Bank

278,4

n/d

n/d

Fortis Bank Polska

181,9

n/d

n/d

GE Money Bank

105,0

175,0

183,0

Gospodarczy Bank Wielkopolski

180,0

n/d

n/d

ING Bank Śląski

279,5

n/d

n/d

Invest Bank

153,0

n/d

n/d

Kredyt bank

137,0

n/d

n/d

Lukas Bank

210,0

n/d

n/d

Mazowiecki Bank Regionalny

403,0

335,0

335,0

mBank

162,7

125,1

125,1

MultiBank

162,0

125,0

125,0

Nordea Bank Polska

115,0

104,6

104,6

Pekao Bank Hipoteczny

260,0

n/d

n/d

PKO Bank Polski

224,4

118,3

123,5

Polbank EFG

326,0

279,0

279,0

Raiffeisen Bank Polska

195,0

142,0

n/d

Mediana

210,0

142,0

125,1

Źródło: Raport Expandera i szybko.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?