REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korzyści pracodawcy z zatrudnienia bezrobotnego (cz. 2)

Barbara Hal

REKLAMA

W przypadku przyjęcia bezrobotnego na staż lub do przygotowania zawodowego pracodawcy nie ponoszą w zasadzie żadnych kosztów, ponieważ bezrobotny za te okresy otrzymuje stypendium, które wypłacane jest przez starostę.


Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych powinien złożyć w powiatowymurzędzie pracy wniosek w tej sprawie.


Zasady postępowania uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 76, poz. 510).


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

- dokument stanowiący podstawę funkcjonowania pracodawcy (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

- zaświadczenie o nadanie numerów REGON i NIP,

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- oświadczenie, że pracodawca nie jest w stanie likwidacji i upadłości,

- deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA za ostatnie 12 miesięcy.


Starosta informuje pracodawcę o powziętej decyzji w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.


Wspomniane wyżej rozporządzenie określa również, że prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

- w stanie likwidacji i upadłości,

- partiami lub organizacjami politycznymi,

- posłami lub senatorami na potrzeby biur poselskich,

- organizacjami związków zawodowych - poza upoważnionymi do pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,

- organizacjami pracodawców - z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,

- urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

- kościołami albo związkami wyznaniowymi,

- przedstawicielami państw obcych.


Roboty publiczne


Roboty takie mogą być organizowane przez gminy i organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia, jak również pomocy społecznej oraz spółki wodne i ich związki. Ustawa wymaga, aby prace te były finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Podmiotom organizującym roboty publiczne przysługują niżej wymienione refundacje.


Refundacja przysługuje z tytułu:

- zatrudnienia przez okres do 6 miesięcy skierowanych osób będących: bezrobotnymi w wieku powyżej 50 lat lub bezrobotnymi samotnie wychowującymi przynajmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat. Dofinansowanie obejmuje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, jednak nieprzekraczającej kwoty odpowiadającej iloczynowi liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełne etaty oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek od refundowanego wynagrodzenia;

 zatrudnienia przez okres do 6 miesięcy skierowanych osób będących: bezrobotnymi w wieku powyżej 50 lat lub bezrobotnymi samotnie wychowującymi przynajmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat. Dofinansowanie obejmuje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, jednak nieprzekraczającej kwoty odpowiadającej iloczynowi liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełne etaty oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek od refundowanego wynagrodzenia;

- zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych, o których mowa wyżej - jeśli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.


W tym przypadku dofinansowanie obejmuje składniki, o których mowa wyżej - przy czym refundacja nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych płac za każdego bezrobotnego;

- zatrudnienia - w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu - bezrobotnych do 25. roku życia lub bezrobotnych długotrwale niepracujących, skierowanych przez starostę do wykonywania przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem. Dofinansowanie obejmuje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości wcześniej uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczny zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanych poborów.


Staż i przygotowanie zawodowe


W przypadku przyjęcia bezrobotnego na staż lub do przygotowania zawodowego pracodawcy nie przysługuje refundacja, ponieważ bezrobotny za te okresy nie otrzymuje wynagrodzenia, a jedynie stypendium, które wypłacane jest przez starostę.
On też nalicza i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za te osoby. Tak więc dla pracodawcy jest to znaczące udogodnienie. W ten sposób pozyskuje pracownika, nie ponosząc w zasadzie żadnych kosztów.


Ważne!

Na staż mogą być skierowani bezrobotni w wieku do 25. roku życia. Długość stażu nie może przekroczyć 12 miesięcy. Zasady te stosuje się również wobec bezrobotnego, który nie ukończył 27. roku życia, przez okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej.


Natomiast do przygotowania zawodowego w miejscu pracy starosta może skierować bezrobotnych:

- długotrwale niepracujących,

 długotrwale niepracujących,

- powyżej 50. roku życia,

- bez kwalifikacji zawodowych,

- samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat,

- niepełnosprawnych.


Przygotowanie zawodowe trwa przez okres do 6 miesięcy.


Pracodawcy zainteresowani przyjęciem bezrobotnych na staż lub do przygotowania zawodowego powinni bliżej zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (DzU nr 185, poz. 1912 ze zm.).


Podmiot organizujący staż lub przygotowanie zawodowe powinien wystąpić do starosty z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy. Istotne jest, że pracodawca może wskazać konkretną osobę, którą chciałby przyjąć na staż lub przygotowanie zawodowe.


Barbara Hal

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA

Składka zdrowotna to parapodatek! Odkręcanie Polskiego Ładu powinno nastąpić jak najszybciej

Składka zdrowotna to parapodatek! Zmiany w składce zdrowotnej muszą nastąpić jak najszybciej. Odkręcanie Polskiego Ładu dopiero od stycznia 2025 r. nie satysfakcjonuje przedsiębiorców. Czy składka zdrowotna wróci do stanu sprzed Polskiego Ładu?

Dotacje KPO wzmocnią ofertę konkursów ABM 2024 dla przedsiębiorców

Dotacje ABM (Agencji Badań Medycznych) finansowane były dotychczas przede wszystkim z krajowych środków publicznych. W 2024 roku ulegnie to zmianie za sprawą środków z KPO. Zgodnie z zapowiedziami, już w 3 i 4 kwartale możemy spodziewać się rozszerzenia oferty dotacyjnej dla przedsiębiorstw.

"DGP": Ceneo wygrywa z Google. Sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej

Warszawski sąd zakazał wyszukiwarce Google faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania – pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".

Drogie podróże zarządu Orlenu. Nowe "porażające" informacje

"Tylko w 2022 roku zarząd Orlenu wydał ponad pół miliona euro na loty prywatnymi samolotami" - poinformował w poniedziałek minister aktywów państwowych Borys Budka. Dodał, że w listopadzie ub.r. wdano też 400 tys. zł na wyjazd na wyścig Formuły 1 w USA.

REKLAMA

Cable pooling - nowy model inwestycji w OZE. Warunki przyłączenia, umowa

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie 1 października 2023 roku, do polskiego porządku prawnego wprowadzono długo wyczekiwane przez polską branżę energetyczną przepisy regulujące instytucję zbiorczego przyłącza, tzw. cable poolingu. Co warto wiedzieć o tej instytucji i przepisach jej dotyczących?

Wakacje składkowe. Od kiedy, jakie kryteria trzeba spełnić?

12 kwietnia 2024 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS (tzw. wakacje składkowe) dla małych przedsiębiorców. 

REKLAMA