reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Marszałkowie pomogą przedsiębiorcom

Marszałkowie pomogą przedsiębiorcom

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad programem bezzwrotnej pomocy finansowej dla firm, które ucierpiały w wyniku kryzysu. Wsparcie będzie pochodziło ze środków regionalnych programów operacyjnych i ma być udzielane tylko do końca 2010 r.


Do końca marca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR) ma wydać rozporządzenie w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych, które będzie stanowiło program pomocowy. Projekt rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej MRR www.mrr.gov.pl w dziale „Projekty aktów prawnych”. Podstawą rozporządzenia jest komunikat Komisji Europejskiej (dalej: KE) „Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego”.

W komunikacie tym KE zezwoliła krajom członkowskim na udzielenie przedsiębiorstwom antykryzysowej pomocy finansowej. Pomoc taka może być udzielona każdej firmie, bez względu m.in. na to, kto jest jej właścicielem.

Pomoc ma być udzielana ze środków regionalnych programów operacyjnych (dalej: RPO). Decyzję o tym, czy przystąpić do programu pomocowego dla firm, będą podejmować władze regionów.

Jeżeli samorząd województwa zdecyduje o udziale w programie, będzie musiał przeznaczyć na jego realizację część środków z RPO i opracować procedurę udzielania pomocy. Projekt rozporządzenia określa bowiem tylko wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie.

Samorządy wojewódzkie, które planują przystąpić do programu pomocowego, już powinny opracować procedurę, by jak najszybciej ruszyć z udzielaniem dotacji, ponieważ mogą one być przyznawane jedynie do końca 2010 r.

Pomoc będzie udzielana w formie bezzwrotnych grantów na inwestycje. Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy (z wyjątkiem firm sektora rybołówstwa i produkcji rolnej), których działalność nie była zagrożona upadłością 1 lipca 2008 r., ale którzy po tym terminie znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na kryzys.

Dotacje będą udzielane na projekty związane z kontynuacją inwestycji rozpoczętych przed kryzysem, przedsięwzięcia inwestycyjne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy oraz na usługi doradcze, prawne, finansowe lub techniczne związane z poprawieniem efektywności. Wsparcie nie może być udzielone na przedsięwzięcia związane z eksportem oraz firmom, które mają obowiązek zwrotu pomocy publicznej.

Maksymalna intensywność wsparcia może wynosić 100% wydatków kwalifikowanych, ponadto pomoc z programu może być sumowana z innymi dotacjami, niezależnie od ich formy lub źródła z wyjątkiem pomocy de minimis.

Choć procedurę udzielania grantów każde województwo opracuje indywidualnie, to warunkiem wspólnym dla wszystkich regionów będzie wymóg złożenia przez przedsiębiorcę określonego w projekcie rozporządzenia wniosku. Musi on zawierać:

• nazwę przedsiębiorcy,

• tytuł i miejsce realizacji projektu,

• cel realizacji projektu,

• opis projektu,

• opis rezultatów realizacji projektu,

• planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu,

• wartość projektu,

• wydatki kwalifikowane,

• wnioskowaną kwotę dofinansowania,

• źródła finansowania projektu.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową firmy. Rodzaj tych dokumentów, w odniesieniu do poszczególnych regionów, określą samorządy województw. Ponadto przedsiębiorca będzie musiał przedstawić informacje o otrzymanej pomocy publicznej.

Dotacje z programu pomocowego firmy będą mogły przeznaczyć na:

1) zakup materiałów budowlanych, maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, przyrządów i aparatury,

2) zakup nowych lub używanych środków trwałych oraz ich instalację i uruchomienie, pod warunkiem że zostaną wykorzystane wyłącznie na cele projektu objętego pomocą, będą podlegać amortyzacji i będą kupione na rynku od podmiotów niezależnych od wspieranego przedsiębiorcy,

3) adaptację gruntów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, aparatury lub wyposażenia (m.in. wyburzenie, rozbiórkę, rekultywację terenu, roboty budowlane, modernizację infrastruktury technicznej),

4) nadzór techniczny i budowlany,

5) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, pod warunkiem że będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego pomocą, będą podlegać amortyzacji i będą kupione na rynku od podmiotów niezależnych od wspieranego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie, nie będzie mógł w ciągu 5 lat sprzedać kupionych lub zrealizowanych dzięki dotacji inwestycji ani znacząco zmodyfikować dotowanego projektu. Samorząd województwa będzie mógł skrócić ten termin do 3 lat dla mikro, małych i średnich firm.

Wioletta Kępka

Podstawy prawne:

• Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

• Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz.Urz. UE C 83 z 7 kwietnia 2009 r., str. 1)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia


VAT 2021. Podatki część 239.90 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama