REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Jaoanna Ciszewska-Gajda
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli firma podpisze umowę o dofinansowanie zostanie zobowiązana do składania finansowo-merytorycznych sprawozdań, tzw. wniosków o płatność, na podstawie których nastąpi wypłata zaliczki bądź częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifkowalnych.

Wniosek o płatność przede wszystkim

REKLAMA


W celu otrzymania dofinansowania przedsiębiorca (Beneficjent) jest obowiązany do przedłożenia do instytucji z którą zawarł umowę (Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia) prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej w obowiązującym formacie.
 


Co poza wnioskiem?


Do wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest załączyć m. in.:


- kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty;

Dalszy ciąg materiału pod wideo


- kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót;


- kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania oraz kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji projektu z warunkami umowy;


- w przypadku zawarcia umowy leasingu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią umowy leasingu (dotyczy pierwszego wniosku firmy o płatność);


- w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu:


a) opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia;


b) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;


- w przypadku zakupu używanego środka trwałego:


a) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;


b) oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;


c) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.

REKLAMA


Wniosek o płatność musi dotyczyć działań zakończonych w danym okresie sprawozdawczym. Beneficjent, w ramach składanego wniosku o płatność zaliczkową, wnioskuje o zaliczkę na przyszłe działania projektu, przekazując jednocześnie do rozliczenia wydatki, pokryte z dotychczas uzyskanych zaliczek (z wyłączeniem wniosku o pierwszą zaliczkę).


W przypadku, gdy firma dokona wyboru sposobu finansowania w formie refundacji, jest on zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność pośrednią. Wniosek ten musi dotyczyć zakończonego działania projektu, określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.


Składamy wniosek o płatność i co dalej?


Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek o płatność w terminie określonym w umowie, np. w PO IG Działanie 4.4 okres ten wynosi 40 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany, pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może poprawić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Beneficjenta.


 


Instytucja Wdrażająca może wstrzymać wypłatę  dofinansowania
 


Dzieje się tak w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że projekt realizowany jest niezgodnie z umową, w szczególności:


- w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji projektu w stosunku do opisu projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;


- nie złożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień;


- nie usunięcia braków lub błędów;


- stwierdzenia błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko;


- braku postępów w realizacji projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie.
 


Wniosek o płatność końcową - zamknięcie realizacji projektu
 

REKLAMA


Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność końcową w terminie określonym zapisami umowy, najczęściej termin ten wynosi 30 dni kalendarzowych. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu.


Firma jest zobowiązana do przekazywania informacji o zmianie rachunków bankowych wskazanych w umowie, w terminie 7 dni od dokonania zmiany i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność. Skutki wynikłe z braku zawiadomienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunki bankowe przedsiębiorcy najczęściej w terminie 30 dni.


Ewidencja księgowa w projektach
 


Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośredniczącą II stopnia przekazuje firmie dofinansowanie, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Forma zabezpieczenia jest wskazywana przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
 


Ciemna strona medalu...
 


Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, będącą rezultatem:


- braku środków na jej rachunku;


- braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,


- niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta;


- negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko lub braku dostarczenia wymaganych dokumentów (np. pełnej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko zgromadzonej w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia na budowę, kopii pozwoleń, licencji, koncesji itp.).


A co z podatekiem VAT?
 


Przedsiębiorca zobowiązany jest dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikowanego w przypadku nie prowadzenia przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w umowie.


Jaoanna Ciszewska-Gajda

trener i doradca Grupy Ergo, Kierownik Projektów Unijnych

  

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polskie bizneswoman systematycznie przejmują kierowanie firmami z branży hotelarskiej i gastronomicznej

  Już prawie co czwarta firma działająca w branży HoReCa – hotele, restauracje, catering, ma szefową a nie szefa. W firmach mających jednego właściciela ten odsetek jest nawet wyższy i wynosi 48 procent. Biznesy zarządzane przez kobiety z tej branży należą do prowadzonych najlepiej.

  Dlaczego opłaca się ponownie wykorzystywać, odnawiać lub odsprzedawać stare urządzenia elektroniczne?

  Współczesny rynek elektroniki użytkowej opiera się głównie na handlu nowym sprzętem w sieciach sprzedaży stacjonarnej i na platformach online. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się również recommerce (reverse commerce), czyli sprzedaż zakupionych produktów w celu ich ponownego wykorzystania, odnowienia, poddania recyklingowi lub odsprzedaży. Jakie zalety ma handel zwrotny? Komu i czemu służy? Czy ma szansę dalej się rozwijać? 

  Polskie firmy co roku wyrzucają do kosza miliony złotych! Recykling oprogramowania jest możliwy

  W zasobach wielu firm i instytucji publicznych zalegają niekiedy nawet setki sztuk niewykorzystywanych licencji wieczystych na oprogramowanie wartych dziesiątki, a czasem i setki tysięcy złotych. Nieliczne podmioty decydują się na ich odsprzedaż – a szkoda, bo to przedsięwzięcie nie tylko zgodne z prawem, ale i mogące stanowić jeden z elementów optymalizacji kosztowej działalności każdej organizacji.

  Będą przepisy regulujące zasady wykonywania działalności kosmicznej

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o działalności kosmicznej. Nowa ustawa będzie regulowała m.in. zasady wykonywania działalności kosmicznej, jak również warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej. Działalność kosmiczna będzie mogła być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia udzielanego przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

  REKLAMA

  PIT kasowy coraz bliżej. Rząd chce w II kw. przyjąć projekt ustawy. Ale nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli wybrać PIT kasowy

  Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie indywidualnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 500 tys. zł oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

  Od 2025 roku zapłacisz podatek dopiero gdy kontrahent zapłaci za fakturę. Uwzględnisz koszty, gdy za nie zapłacisz [kasowy PIT]

  Najprawdopodobniej w 2025 roku wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. kasowy PIT. Opublikowano już założenia nowelizacji wprowadzającej te przepisy. Co z nich wynika?

  Polska wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na połów szprota w kwietniu. Chodzi o zapewnienie żywności ukraińskim żołnierzom

  Połów szprota w kwietniu na głębokości większej niż 65 m – to będzie przedmiotem wniosku polskiego rządu do Komisji Europejskiej. Argumentem za uwzględnieniem tego wniosku przez władze Unii Europejskiej ma być fakt, że łowiony przez polskich rybaków szprot stanowi podstawę wyżywienia ukraińskich żołnierzy walczących na froncie wojny z Rosją.

  Dominujący wspólnik sp. z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako jedyny wspólnik spółki – uchwała Sądu Najwyższego

  21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SN) podjął uchwałę (III UZP 8/23), w której stwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów (wspólnik dominujący) nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

  REKLAMA

  Handel hurtowy i nowe zamówienia w przemyśle - co pokazują najnowsze dane GUS?

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego i nowych zamówieniach w przemyśle w styczniu 2024 roku.

  Ceny zbóż 2024 - koniec lutego. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

  Ile kosztują zboża na polskim rynku i w eksporcie w ostatniej dekadzie lutego 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Jakie ceny osiągają: pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto? 

  REKLAMA