reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Jeśli firma podpisze umowę o dofinansowanie zostanie zobowiązana do składania finansowo-merytorycznych sprawozdań, tzw. wniosków o płatność, na podstawie których nastąpi wypłata zaliczki bądź częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifkowalnych.


W celu otrzymania dofinansowania przedsiębiorca (Beneficjent) jest obowiązany do przedłożenia do instytucji z którą zawarł umowę (Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia) prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej w obowiązującym formacie.
 


Do wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest załączyć m. in.:


- kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty;


- kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót;


- kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania oraz kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji projektu z warunkami umowy;


- w przypadku zawarcia umowy leasingu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią umowy leasingu (dotyczy pierwszego wniosku firmy o płatność);


- w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu:


a) opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia;


b) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;


- w przypadku zakupu używanego środka trwałego:


a) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;


b) oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;


c) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.


Wniosek o płatność musi dotyczyć działań zakończonych w danym okresie sprawozdawczym. Beneficjent, w ramach składanego wniosku o płatność zaliczkową, wnioskuje o zaliczkę na przyszłe działania projektu, przekazując jednocześnie do rozliczenia wydatki, pokryte z dotychczas uzyskanych zaliczek (z wyłączeniem wniosku o pierwszą zaliczkę).


W przypadku, gdy firma dokona wyboru sposobu finansowania w formie refundacji, jest on zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność pośrednią. Wniosek ten musi dotyczyć zakończonego działania projektu, określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.


Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek o płatność w terminie określonym w umowie, np. w PO IG Działanie 4.4 okres ten wynosi 40 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany, pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może poprawić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Beneficjenta.

reklama

Czytaj także

Autor:

Zdjęcia


Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Dotacje dla firm

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama