Kategorie

Zmiany w procedurze odwoławczej

Anna Wiśniewska
inforCMS
Przedsiębiorcy, których wnioski o środki unijne odrzucono lub, ze względu na wyczerpanie funduszy, pomocy nie przyznano, mogą odwołać się od wyników konkursów.

11 sierpnia 2009 r. zmieniły się zasady odwoływania się od wyników konkursów o środki z programów operacyjnych. Obowiązują one dla wszystkich konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r.

Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest rozszerzenie katalogu uprawnionych do wnoszenia odwołania. Do tej pory mógł to zrobić tylko przedsiębiorca, którego wniosek w postępowaniu konkursowym został odrzucony. Teraz z prawa do odwołania będą mogli skorzystać także ci przedsiębiorcy, których projekt:

• przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu;

• został umieszczony na tzw. liście rezerwowej lub liście rankingowej na pozycji, która uniemożliwia podpisanie z takim wnioskodawcą umowy o dofinansowanie.

Zmieniła się także weryfikacja projektów po pozytywnej weryfikacji odwołania. Wcześniej taki projekt w całości podlegał ponownej weryfikacji. Od 11 sierpnia br. ponownie analizowane będą jedynie te elementy oceny pierwotnej projektu, które były przedmiotem odwołania.

Procedura odwoławcza

W zależności od programu operacyjnego odwołanie może być w formie protestu albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zakres przedmiotowy odwołania może dotyczyć zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej.

Reklama

Szczegółowe zasady przyjmowania i rozpatrywania odwołań (terminy, tryb itd.) różnią się w zależności od programu operacyjnego (to instytucje zarządzające programami operacyjnymi określają system odwoławczy). Przy czym zazwyczaj ma ono charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest odwołanie się do instytucji, która przeprowadziła konkurs, albo do instytucji wdrażającej (np. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, regionalnej instytucji finansującej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a w razie negatywnej decyzji - w drugim etapie - do Instytucji Pośredniczącej albo Instytucji Zarządzającej danym programem operacyjnym (np. do Ministerstwa Gospodarki albo urzędów marszałkowskich).

Odwołanie rozpatruje z zasady ta sama instytucja, która uprzednio prowadziła konkurs i dokonywała oceny projektu. Musi jednak wyznaczyć do tego innych pracowników niż ci, którzy brali udział w pierwszej ocenie. Ponownej ocenie podlegają tylko te elementy wniosku, które były przedmiotem odwołania.

O wynikach procedury odwoławczej, na etapie pierwszego lub drugiego stopnia, przedsiębiorca jest informowany pisemnie. Informacja ta powinna zawierać dane na temat kryteriów niespełnionych przez przedsiębiorcę lub punktacji przyznanej za spełnianie poszczególnych kryteriów oceny wraz z uzasadnieniem. W informacji powinno znaleźć się także pouczenie o możliwości odwołania się od wyników procedury odwoławczej, które musi zawierać:

• termin, w jakim można się odwołać;

• sposób wniesienia odwołania;

• nazwę instytucji, do której można się odwołać.

Nierozpatrywane są odwołania wnoszone:

1) po terminie;

2) niezgodnie z trybem przewidzianym dla danego programu operacyjnego;

3) do niewłaściwej instytucji.

Zasady składania i rozpatrywania odwołań dla poszczególnych programów operacyjnych zawiera ich dokumentacja programowa.

 

Odwołanie w PO Innowacyjna Gospodarka

W przypadku PO Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorca, któremu negatywnie oceniono projekt składa protest, zawierający:

• dane przedsiębiorcy;

• tytuł projektu i numer wniosku o dofinansowanie projektu;

• wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem przedsiębiorcy, ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.

Przedsiębiorca powinien przedstawić uzasadnione zarzuty dotyczące poprawności procedury oceny wniosków. Wskazane błędy mogą polegać m.in. na:

1) nieuważnym przeanalizowaniu wniosku o dofinansowanie (np. pominięte zostały istotne elementy wniosku, niewłaściwie zinterpretowano wskazane w nim okoliczności lub załączone dokumenty itp.);

2) niewłaściwym podliczeniu punktów;

3) rozbieżności w punktacji przyznanej przez poszczególnych członków komisji konkursowej (jeżeli rozbieżność jest większa niż 6 pkt);

4) niewłaściwej ocenie projektu z innych, niedających się zdefiniować w sposób obiektywny, przyczyn.

Protest składa się do instytucji odpowiedzialnej za ocenę projektu (w zależności od priorytetu i działania będzie to RIF (jeśli została wyznaczona w danym działaniu) albo do Instytucji Wdrażającej dla działania albo Instytucji Pośredniczącej (jeśli w danym działaniu nie wyznaczono Instytucji Wdrażającej).

Protest należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny wniosku. Rozpatrzenie protestu trwa 30 dni.

Jeżeli protest zostanie rozpatrzony negatywnie, przedsiębiorca ma prawo odwołać się do Instytucji Pośredniczącej, a jeżeli dla danego działania jej nie wyznaczono - Instytucji Zarządzającej.

Na złożenie odwołania przedsiębiorca ma 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu. Odwołanie musi mieć formę pisemną i dotyczyć kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.

Odwołanie do sądu

Negatywne rozpatrzenie odwołania przedsiębiorcy w drugim etapie przez Instytucję Pośredniczącą albo Zarządzającą nie kończy możliwości podważenia wyników konkursu. Przedsiębiorca może bowiem zaskarżyć także negatywną ocenę projektu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skargę do WSA należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o ostatecznym odrzuceniu odwołania. Do skargi należy dołączyć:

• wniosek o dofinansowanie wraz z informacją o ocenie projektu oraz

• kopie wniesionych odwołań i ich rozstrzygnięć.

Sąd powinien wydać decyzje w sprawie w ciągu 30 dni.

Jeżeli WSA stwierdzi, że ocenę projektu przeprowadzono niewłaściwie, to przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia Instytucji Pośredniczącej albo Zarządzającej.

Jeżeli WSA nie uzna skargi, przedsiębiorcy przysługuje jeszcze prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną może złożyć także Instytucja Pośrednicząca albo Zarządzająca.

Skargę kasacyjną do NSA trzeba złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji WSA. Termin rozpatrzenia sprawy przez NSA wynosi również 30 dni.

Decyzja NSA jest ostateczna.

Anna Wiśniewska

Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zgubiłem numer PKK. Co zrobić w takiej sytuacji?

  Zgubiłem numer PKK. Jak go odzyskać? No i tu pojawia się spory problem, bo kandydata na kierowcę czeka... No właśnie co?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jak wpłynie na ceny mieszkań?

  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG). Czy ceny mieszkań będą nadal rosły? Czy wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, postępująca inflacja, rosnące koszty budowy i zakupu gruntów, czy opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych przełożą się na dalszy wzrost cen na rynku mieszkaniowym? O ile w tym roku mogą zdrożeć mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę - za co odpowiada właściciel mieszkania?

  Szkody spowodowane przez najemcę. Najemcy dość często powodują szkody wykraczające poza lokal. Ucierpieć może mieszkanie sąsiada albo część wspólna budynku. Kto odpowiada za te szkody?

  Sprzedaż części używanych na oku fiskusa. Ruszają kontrole.

  Sprzedaż części używanych na celowniku skarbówki. Powód? Wielu sprzedawców albo nie zarejestrowało nawet firmy, albo zaniża dochody ze sprzedaży.

  Działka rekreacyjna - na co zwracać uwagę przy zakupie

  Działka rekreacyjna. Na rynku nieruchomości zapanował boom na działki rekreacyjne. Warto wiedzieć na co zwracać uwagę przy zakupie, aby się nie naciąć. Wzmożone zainteresowanie sprawiło, że ceny w tym segmencie rynku poszybowały w górę. Duża konkurencja wśród nabywców i presja na szybką decyzję mogą spowodować, że źle ulokujemy swoje oszczędności. Aby ograniczyć ryzyko związane z zakupem działki rekreacyjnej warto się do niego wcześniej przygotować. Przede wszystkim należy wiedzieć na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby inwestycja była trafiona.

  Ile elektryk przejedzie na rezerwie?

  Firma Edmunds sprawdziła, jaki dystans może pokonać samochód elektryczny, gdy komputer pokładowy pokazuje, że mają 0 km zasięgu.

  Rzucił korporację, założył start-up, wrócił do niej z płaczem

  Popularnością cieszą się wciąż kolejne historie przedstawiające osoby, które rzuciły pracę w korporacji, założyły własny start-up i osiągnęły sukces. Statystycznie jest to jednak dość niewielki odsetek – reszta kończy na skraju depresji i wraca z podwiniętym ogonem do pracodawcy, by zacząć spłacać długi.

  Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski

  Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać do 19 sierpnia - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego i nawadniania w gospodarstwie.

  Zwolnienie ze składek ZUS - wnioski do 30 czerwca br.

  Do 30 czerwca tego roku można składać wnioski o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może złożyć wniosek?

  Jak pandemia wpłynęła na lukę płatniczą w firmach? [BADANIE]

  Paradoksalnie pandemia ma także pozytywny wpływ na przedsiębiorców, którzy zwiększyli swoją świadomość na temat konsekwencji opóźnionych płatności. Widmo zbliżającej się recesji zmotywowało ich, by zająć się nieco bardziej aktywnie problemem zatorów płatniczych.

  Ile pieniędzy trafia do budżetu państwa z branży hazardowej?

  Rynek hazardowy tylko w 2020 roku odprowadził do budżetu z tytułu podatku od gier i dopłat na fundusze celowe ok. 3,5 mld złotych. Czy Państwo jednak w pełni wykorzystuje potencjał polskiej branży?

  Którzy pracodawcy wybiorą hybrydowy model pracy?

  Czynniki, które sprzyjają szybszemu przejściu na system hybrydowy w firmach, to między innymi długość stosowanych standardowo na polskim rynku umów najmu oraz pewien zakres elastyczności, który zaczął być powoli wdrażany w niektórych firmach jeszcze przed pandemią.

  Czym jest project management w firmie?

  Project management to pole działania i odpowiedzialności wielu osób w tym sponsora, kierownika projektu oraz uczestników projektu - mówi Włodzimierz Makowski.

  Jak chronić poufne informacje firmy, dla której pracujemy?

  W ostatnich miesiącach liczba ataków cyberprzestępczych drastycznie wzrosła. Prawie 80% firm twierdzi, że głównym powodem takiej sytuacji jest praca zdalna. Pracownicy są zmęczeni pandemią i mniej uważni, a do tego często łączą się z firmowymi systemami z domowych, słabo zabezpieczonych urządzeń, przez co otwierają hakerom furtkę do poufnych danych organizacji. Jak bronić się przed takimi atakami?

  Radosław Gawlik (EKO-UNIA): Politycy są uwięzieni w mentalnej twierdzy Turów [PODCAST]

  Sprawa Turowa to konsekwencja nieudolnego podejścia polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej - mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Jak COVID-19 przyspieszył digitalizację MŚP

  Technologią, której znaczenie w mikro, małych i średnich firmach w perspektywie najbliższych 5 lat najbardziej wzrośnie, jest sztuczna inteligencja. Dziś korzysta z niej 15% MŚP, za 5 lat planuje ponad połowa.

  Czy niezależny przedsiębiorca może wygrać konkurencję z dyskontem?

  Niezależny sklep kontra dyskonty. Jakie działania może podejmować przedsiębiorca, aby utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku? Czy w walce z dyskontami zawsze jest skazany na porażkę?

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców

  Wynajem mieszkania - preferencje najemców. Najważniejsze dla najemców są wysokość czynszu oraz standard lokalu. Tak wynika z analizy firmy doradczej Cushman & Wakefield dot. wyników ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast.

  Czyste powietrze 3.0 w 2022 roku - czy będzie prefinansowanie dla najuboższych?

  Czyste powietrze 3.0. Osoby mniej zamożne powinny dostać możliwość prefinansowania termomodernizacji domów w "Czystym powietrzu" - uważa wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że nowy komponent programu, dedykowany właśnie do takich osób miałby ruszyć w 2022 roku.

  Polacy z rachunków terminowych przerzucają się na nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości. W kwietniu br. Polacy na rachunkach terminowych w bankach posiadali 182 mld zł, to o 107 mld zł mniej niż w marcu 2020 r. - informuje Metrohouse. Dodano, że duża część z tych środków została ulokowana na rynku nieruchomości.

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy