Kategorie

P jak Peer-to-peer i Phishing

Kaspersky Lab Polska
P jak Peer-to-peer i Phishing
P jak Peer-to-peer i Phishing
 Co oznacza phishing, a co partycja? Poznaj hasła na literę P.

Pakiet

Pakiet jest jednostką danych przesyłanych pomiędzy dwoma punktami w Internecie. Dane, które przesyłane są poprzez Internet (na przykład wiadomość e-mail), dzielone są na segmenty. Każdy z tych pakietów może "podróżować różnymi trasami", a następnie zostać powtórnie złożony.


Partycja

Partycja to logiczny podział dysku twardego na kilka sekcji, co pozwala użytkownikowi na zainstalowanie różnych systemów operacyjnych na tym samym dysku twardym. Partycje tworzone są przy użyciu programu FDISK.EXE. Informacje dotyczące liczby partycji, ich rozmiaru i tego, która z nich jest "aktywna" (tzn. która zawiera system operacyjny wykorzystywany do uruchomienia maszyny), przechowywane są w MBR, tabeli partycji.


PDA

Termin PDA (Personal Digital Assistant) określa niewielkie komputery kieszonkowe wyposażone w wiele funkcji standardowego komputera PC, łącznie z pocztą elektroniczną, przeglądarką internetową, kalendarzem, dostępem do sieci oraz synchronizacją między PDA i PC. Coraz częściej funkcje PDA łączone są z funkcjami telefonu bezprzewodowego i smartfonu.


Peer-to-peer

Termin "peer-to-peer" (P2P) odnosi się do systemu sieciowego, który nie zawiera żadnego dedykowanego serwera sieciowego, a każda maszyna posiada uprawnienia zarówno serwera jak i klienta.


Obecnie termin P2P coraz częściej stosowany jest w odniesieniu do tymczasowego połączenia pomiędzy użytkownikami, którzy mają uruchomioną tą samą aplikację, co pozwala im współdzielić pliki na swoich komputerach (użytkownicy dzielą się zazwyczaj muzyką lub innymi plikami multimedialnymi za pośrednictwem Internetu, jak w przypadku Napster, Gnutella czy KaZaA).


Phishing

Jest to forma cyberprzestępstwa lub oszustwa opartego na socjotechnice. Nazwa jest świadomym błędem w pisowni terminu 'fishing' oznaczającego łowienie ryb. Termin "phishing" odnosi się do procesu zbierania (kradzieży) danych przez przestępców.


rzestępca tworzy prawie idealną replikę strony WWW instytucji finansowej lub związanej ze sprzedażą on-line. Następnie rozpoczyna się "phishing". Stworzone przez phisherów odsyłacze kierują użytkowników bezpośrednio do fałszywej strony WWW, na której "schwytana ryba" wprowadza poufne informacje dotyczące numerów kont bankowych, kart kredytowych, haseł dostępu itp. W ten sposób hakerzy gromadzą dane, które umożliwiają im swobodny dostęp do konta użytkownika.


Obecnie niektóre z finansowych instytucji wykorzystują klawiaturę graficzną, gdzie użytkownik wybiera znaki za pomocą myszy. Rozwiązanie zapobiega przechwyceniu poufnych informacji przez phisherów, jednak jest bezużyteczne w walce przeciwko tak zwanym technikom "screenscraper" gdzie trojan, pobiera snap shot z ekranu użytkownika oraz przesyła go do serwera kontrolowanego przez twórcę trojana lub komputera "master".


Można wyróżnić kilka różnych sposobów zachęcania użytkowników do odwiedzania fałszywych stron WWW.

1.     Technika spamowa polegająca na wysyłaniu wiadomości e-mail imitujących prawdziwą korespondencję wysyłaną przez różne instytucje.

2.     Ukierunkowana wersja powyższej metody: cyberprzestępca wykorzystuje strony WWW, które do zarejestrowania na konto użytkownika używają jego adresu poczty elektronicznej lub przypomnienia hasła następnie haker kieruje phishing do poszczególnych użytkowników (z prośbą o potwierdzenie hasła itd.).

3.     Zainstalowanie trojana, który edytuje pliki hosts. W momencie próby obejrzenia strony swojego banku ofiara zostaje przekierowana do fałszywej strony.

4.     Pharming znany także jako Zatruwanie DNS.

5.     "Spear phishing" atak skierowany na konkretną instytucję, w którym phisher wyświetla zapytanie dotyczące szczegółów pracownika, które umożliwiają uzyskanie szerszego dostępu do reszty sieci.


Piaskownica

W kontekście bezpieczeństwa komputerowego piaskownica (ang. sandbox) stanowi ściśle kontrolowane środowisko, w którym nie całkiem bezpieczne programy lub skrypty mogą zostać bezpiecznie uruchomione w pamięci (lub z ograniczonym dostępem do lokalnego dysku twardego).


Koncepcja piaskownicy może zostać zaimplementowana w przeglądarce internetowej, aby zabezpieczyć użytkownika przed potencjalnie szkodliwymi stronami www. Można ją również stosować jako metodę analizowania programów w celu ustalenia, czy są bezpieczne czy szkodliwe.


Plik Hosts

Plik Hosts jest rodzajem "mini serwera DNS" w każdym systemie Windows. Po wpisaniu przez użytkownika adresu URL wyszukiwarka sprawdza lokalny plik Hosts, aby ustalić, czy jest tam wyszczególniona żądana nazwa domeny, zanim zacznie szukać serwera DNS. Jest to bardzo wydajny sposób: jeśli wyszukiwarka internetowa znajdzie pasującą nazwę w pliku Hosts, nie musi szukać serwera DNS w Internecie.


Niestety, twórcy złośliwego kodu, programów "spyware" czy osoby przeprowadzające oszustwa typu phishing mogą manipulować danymi przechowywanymi w pliku Hosts.


Na przykład, autor złośliwego programu może przekierować wszystkie żądania wyszukiwania (poprzez Google, Yahoo itd.), edytując plik Hosts: może wyszczególnić nazwy tych domen przypisując je do adresów IP stron internetowych, które zawierają złośliwy kod. Robak może uniemożliwić aktualizację programu antywirusowego, przypisując nazwy domeny w pliku Hosts adresom IP komputera ofiary.


Plik skompresowany

Plik skompresowany to taki, którego dane zostały zmniejszone pod względem rozmiaru w celu oszczędzenia miejsca lub czasu przesyłania danych. Na przykład, twórcy oprogramowania wykorzystują różne narzędzia do kompresji w celu zmniejszenia rozmiaru plików instalacyjnych dystrybuowanych na nośnikach wymiennych. Oczywiście podczas uruchamiania następuje automatyczne dekompresowanie pliku i nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika.


Istnieją tysiące różnych metod kompresji, które wykorzystują różne algorytmy kompresji. Na najprostszym poziomie kompresję można traktować jako usuwanie powtarzających się znaków w pliku (obszar danych w programie może być na przykład inicjowany zerami) i zastępowanie ich krótkim znacznikiem, który określa, jak dużo bajtów zostało usuniętych i jaki znak powinien znajdować się w danym miejscu.


Kompresja stosowana jest w legalnych programach. Niestety, wykorzystują ją również autorzy złośliwego kodu. Bardzo często w formie skompresowanej wypuszczane są trojany (czasami pojawiają się ponownie w przepakowanej formie).


Plik wsadowy

Plik wsadowy (o rozszerzeniu BAT) ma na celu zautomatyzowanie wykonywania wielokrotnych poleceń na komputerze. Sam plik wsadowy jest plikiem tekstowym. Zawiera jednak listę instrukcji (łącznie z poleceniami uruchomienia programów), które wykonywane są automatycznie wraz z otwarciem pliku wsadowego.


Plik zarchiwizowany

Plik zarchiwizowany jest zbiorem spakowanych razem plików danych. Pozwala to na zaoszczędzenie miejsca (na przykład przy robieniu kopii zapasowych dużej liczby plików na nośnikach przenośnych) i czasu transmisji danych (na przykład przy udostępnianiu plików do pobrania lub transmitowania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej).


Programy, które kompresują dane do postaci plików archiwalnych, nazywane są archiwizerami. Najbardziej znanym z nich jest prawdopodobnie WinZip: w rzeczywistości wiele osób utożsamia archiwizowanie pliku z "zipowaniem" go, nawet jeśli korzystają z innego archiwizera.


Na rynku dostępne są liczne programy do archiwizacji, jednak najpopularniejsze z nich to WinZip i WinRAR. Poza formatem, do tworzenia którego archiwizer został przeznaczony, za pomocą większości z takich programów można stworzyć pliki ZIP i uzyskać do nich dostęp. Najpowszechniejszymi formatami plików zarchiwizowanych są ZIP, RAR, ARJ i CAB. Format CAB wykorzystywany jest do archiwizowania wielu plików dystrybucyjnych Microsoft Windows.


Ważne jest, aby rozwiązania antywirusowe skanowały wewnątrz takich plików. W przeciwnym razie, każdy zarchiwizowany plik może stanowić idealną kryjówkę dla złośliwego kodu. Niektóre robaki pocztowe są celowo rozsyłane jako zarchiwizowane załączniki.


Ponadto, dobre programy antywirusowe skanują rekursywnie (na przykład ZIP w ZIP-ie) i zawierają inteligentny algorytm pozwalający na uniknięcie rozpakowania tzw. "archive bomb".


Pliki systemowe

Pliki systemowe to pliki systemu operacyjnego wykorzystywane do wykonywania podstawowych funkcji na komputerze.


Pliki wykonywalne

Plik wykonywalny jest programem w kodzie binarnym, który może być uruchamiany przez komputer bez dalszej ingerencji użytkownika.


Popularne rozszerzenia plików wykonywalnych w systemie Windows to EXE, COM, DLL, BAT. Plik wykonywalny dołączany dynamicznie do innego programu zwany jest biblioteką dołączaną dynamicznie (DLL).


Pliki Windows Portable Executable (PE EXE) są to po prostu pliki wykonywalne, które działają we wszystkich 32-bitowych systemach operacyjnych firmy Microsoft. Dlatego właśnie większość pisanych obecnie złośliwych programów posiada ten format.


W systemie Unix atrybuty plików wykonywalnych zawierają specjalną flagę uprawnień.


Polimorfizm

Termin „polimorfizm” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „wiele form”. Polimorficzne wirusy są zmiennie szyfrowane. Próbują unikać wykrycia zmieniając własną "formę" wraz z każdą infekcją, co uniemożliwia programom antywirusowym poszukiwanie stałej sekwencji bajtów. W efekcie, programy antywirusowe muszą używać rozmaitych technik do identyfikowania i usuwania wirusów polimorficznych, łącznie z emulacją kodu lub specjalistycznymi algorytmami matematycznymi.


Połączenie modemowe

Połączenie modemowe wykorzystuje wyłącznie standardową linię telefoniczną w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości. Połączenie nawiązywane jest za pomocą modemu.


POP3

POP (Post Office Protocol) to protokół poczty elektronicznej służący do pobierania wiadomości z serwera pocztowego na lokalny komputer użytkownika. Przydatny w sytuacjach, kiedy użytkownik łączy się z Internetem za pomocą ISK oraz pobiera wiadomości e-mail co pewien okres czasu. W takim przypadku protokół SMTP przesyła wiadomości e-mail poprzez Internet do ISP, podczas gdy protokół POP3 pobiera wiadomości e-mail z ISP.

Wielu klientów pocztowych aplikacji (na przykład, Microsoft Outlook) oraz przeglądarek internetowych (na przykład, Internet Explorer) obsługuje protokół POP3.


Pornware

Pornware jest terminem generycznym stosowanym przez firmę Kaspersky Lab na określenie programów, które albo wykorzystują modem komputera do połączenia się z serwisami żądającymi opłat za przeglądanie stron pornograficznych, albo bez zgody użytkownika pobierają z Sieci strony pornograficzne.


Port

W informatyce porty są punktami połączenia. Mogą to być fizyczne punkty połączenia, tak jak w przypadku portów COM (szeregowych) lub równoległych wykorzystywanych przez fizyczne urządzenia wejściowe i wyjściowe.


Przed pojawieniem się portów USB monitor, klawiatura, mysz oraz modem wykorzystywały zazwyczaj port COM (w którym dane przesyłane są „szeregowo“, po jednym bicie), podczas gdy drukarki wykorzystywały zwykle port równoległy (w którym dane przesyłane są „równolegle“, po osiem bitów). Obecnie większość komputerów wyposażonych jest w wiele portów USB. USB pozwala na podłączenie do jednego komputera do 127 urządzeń oraz na szybkie przesyłanie danych.


Mogą to być również logiczne punkty połączenia dla danych przesyłanych za pośrednictwem TCP/IP lub UDP. Niektóre numery portów są zarezerwowane: port 80 na przykład jest zarezerwowany dla usługi HTTP. Inne są przydzielane dynamicznie dla każdego połączenia. Porty są wykorzystywane przez autorów szkodliwego kodu między innymi do przesyłania danych z zaatakowanej maszyny do osoby kontrolującej szkodliwy kod.


Powłoka

Termin powłoka (ang. shell) określa interfejs systemu operacyjnego, wykorzystywany do uruchamiania programów i wydawania innych poleceń. Z kolei termin jądro odnosi się do rdzenia systemu operacyjnego, który obsługuje wszystkie inne operacje.


Procesor xx-bitowy

Procesory komputerowe często definiowane są ze względu na rozmiar "słowa", który mogą obsługiwać. W odniesieniu do komputerów termin "słowo" oznacza blok danych (określanych w liczbie bitów), który może być przetworzony w jednym cyklu zegara.


Tak więc procesor 16-bitowy posiada 16-bitowy rozmiar słowa, procesor 32-bitowy - 32-bitowy rozmiar słowa, a procesor 64-bitowy - 64-bitowy rozmiar słowa. Wynika z tego, że 64-bitowy procesor jest w stanie przetworzyć więcej danych w tym samym cyklu zegara, w rezultacie jest wydajniejszy.


Nowsze procesory są kompatybilne


Program-żart

Programy-żarty nie są szkodliwe, robią jedynie coś, co według ich autorów ma być zabawne. Do kategorii tej należy zachowanie, które symuluje destruktywne skutki złośliwego kodu: na przykład, wyświetlanie wiadomości informującej użytkownika, że jego dysk twardy jest formatowany.


Przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa jest aplikacją, która pozwala użytkownikowi na uzyskania dostępu do stron WWW oraz przeglądanie ich.


Kaspersky Lab Polska

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.