Kategorie

Słownik

27 sie 2021
23 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Współczynnik U

Współczynnik U – współczynnik przenikania ciepła, wskaźnik izolacyjności,  określa przenikalność cieplną elementów konstrukcyjnych budynku.

Rekuperacja

Rekuperacja – odzyskiwanie energii.

System DGP

System DGP – system dystrybucji gorącego powietrza.

Kolektor słoneczny (solar)

Kolektor słoneczny (solar) – urządzenie montowane zazwyczaj na dachu lub ścianie budynku pochłaniające energię promieniowania słonecznego.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny – analiza parametrów technicznych i kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ogniwa fotowoltaiczne (fotoelektryczne)

Ogniwa fotowoltaiczne (fotoelektryczne) – przetwarzają światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.

Energetyka geotermalna

Energetyka geotermalna – polega na pozyskiwaniu energii z wnętrza ziemi.

OWU

OWU – ogólne warunki ubezpieczenia dołączane zazwyczaj do polisy ubezpieczeniowej.

Escrow

Escrow jest to usługa zabezpieczenia transakcji, świadczona przez serwisy aukcyjne.

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty – jest to skierowane do banku zlecenie dokonania zapłaty określonej kwoty pieniędzy, określonej sumy pieniędzy w odpowiednim terminie.

Mostek cieplny

Mostek cieplny (mostek termiczny) – jest to zazwyczaj miejsce w ścianie budynku, przez które na skutek wad projektowych lub konstrukcyjnych ucieka energia cieplna z mieszkania.

Wspólny rejestr małżeński

Wspólny rejestr (rachunek) małżeński (WRM) – wspólny rachunek uczestników funduszu inwestycyjnego prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólnotę majątkową.