| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes i finanse > Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzenie ryzkiem praktycznie jest nieobecne w polskich przedsiębiorstwach, a polscy menedżerowie i przedsiębiorcy nie zarządzają nim świadomie, w sformalizowany i uporządkowany sposób.


Z nielicznych badań w tej materii wynika, że przedsiębiorcy zarządzają ryzykiem ad hoc, w zależności od indywidualnej odwagi, wiedzy i umiejętności. Niekiedy, w odniesieniu do wybranych obszarów ryzyka (np. ryzyko występujące przy podpisywaniu kontraktów, ryzyko kursowe), korzystają z pomocy specjalistów. Jednak trudno tu dopatrywać się zarządzania zintegrowanego (Enterprice Risk Management), które skutecznie chroniłoby przedsiębiorstwo przed gospodarczymi, społecznymi czy moralnymi konsekwencjami różnorodnych zdarzeń.

Dzięki świadomemu zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwo jest w stanie sprawniej wykorzystywać nadarzające się okazje i uzyskuje większą odporność na skutki niekorzystnych zdarzeń. Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia różnych rodzajów ryzyka sprawia, że można zawczasu przygotować alternatywne plany działania. Wprowadzenie idei ryzyka do świadomości funkcjonowania przedsiębiorstwa - jego pracowników - pozwala zawczasu oswoić ludzi z myślą o możliwych zagrożeniach i przygotować ich do działania, gdy rzeczywiście wystąpią.

Problematyka zarządzania ryzykiem doczekała się już za granicą opracowań teoretycznych, które zostały ujęte w formę modeli czy standardów postępowania.

Najbardziej obszerny, bo liczący ponad 200 stron, jest amerykański standard zarządzania ryzykiem (Enterprice Risk Management Integrated Framework COSO 2004).

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z COSO II składa się z następujących elementów: środowisko wewnętrzne, ustalanie celów, identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, reakcja na ryzyko, kontrola, informacja i komunikacja, monitorowanie. Z niemal identycznych elementów składają się inne modele, w tym model brytyjski. Najważniejsze z metodologicznego punktu widzenia są cztery elementy: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, reakcja na ryzyko oraz kontrola.

W pierwszej kolejności należy zidentyfikować punkty krytyczne na przestrzeni całej firmy z podziałem na obszary ryzyka. Etap ten polega na zidentyfikowaniu wszelkiego rodzaju możliwych do wystąpienia zdarzeń mających swoje źródło zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Celem jest stworzenie listy punktów krytycznych w firmie. Etap ten może zostać zrealizowany poprzez spotkania z pracownikami, analizę procesów, sprawdzanie listy potencjalnych zdarzeń itp.

Ocena ryzyka to proces przyporządkowania poszczególnym punktom krytycznym skutku oraz prawdopodobieństwa wystąpienia. Wartości te mogą być wyrażone ilościowo lub jakościowo i zostać określone na podstawie wywiadów z pracownikami, porad ekspertów, danych statystycznych, badań rynkowych itp. Ogólny poziom ryzyka wyznaczany jest zgodnie z przyjętą w organizacji metodyką. Przy jego wyliczeniu, oprócz wartości skutku i prawdopodobieństwa, często uwzględnia się również skuteczność istniejących już środków kontroli. Określone poziomy ryzyka pozwalają na uszeregowanie punktów krytycznych i wybór typów zagrożeń o nieakceptowanym poziomie. Kolejnym krokiem jest określenie reakcji na ryzyko dla wyodrębnionych punktów krytycznych o nieakceptowanym poziomie.

Reakcja może polegać na rezygnacji z działalności powodującej powstanie ryzyka, działaniach zmierzających do ograniczenia prawdopodobieństwa lub skutku wystąpienia, czy przeniesieniu ryzyka na podmiot trzeci bądź akceptacji ryzyka.

Działania kontrolne to następny komponent COSO II. Polega on na ustanowieniu czynności mających na celu zapobieganie wystąpieniu nieprawidłowości oraz czynności odpowiadających za wykrywanie zrealizowanych rodzajów ryzyka.

Zagrożenia pod lupą

W Europie najczęściej stosuje się brytyjski standard zarządzania ryzykiem (FERMA), który powstał w 2002 r. Jest on wynikiem pracy zespołu, w którego skład weszli przedstawiciele kilku największych brytyjskich organizacji branżowych. Brytyjski standard został przyjęty przez Europejską Federację Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem, które zrzesza większość krajowych organizacji zajmujących się tym problemem. FERMA stanowi szkielet procesu zarządzania ryzykiem w firmie i obejmuje m.in.: identyfikację, ocenę, kontrolowanie oraz monitorowanie i dokumentowanie działań związanych z ryzykiem, kładąc nacisk na fakt, że przyjęte przez daną organizację/firmę zasady zarządzania ryzykiem powinny określać ogólne podejście do ryzyka, zakres tolerancji na ryzyko, a także metody zarządzania. Standard nie jest jednak zbiorem gotowych rozwiązań dla każdego przedsiębiorstwa. Jest swoistym drogowskazem, który pokazuje kierunek, w jakim powinny iść firmy, które chcą stworzyć własny system.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »