Kategorie

Alternatywa dla finansowania bankowego

Wioletta Kępka
inforCMS
Małe i średnie firmy, które są w dobrej kondycji ekonomicznej, ale nie kwalifikują się do kredytów bankowych, mogą skorzystać z usług funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Bankowe wymagania wobec małych i średnich przedsiębiorstw są tak wyśrubowane, że część nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom finansistów. Dotyczy to zwłaszcza nowych firm, które dopiero rozpoczynają działalność i nie mają jeszcze historii bankowej. Dlatego powstały specjalne fundusze, które na bardziej liberalnych zasadach niż banki oferują przedsiębiorcom pożyczki i poręczenia. Ich wspólną cechą jest to, że świadczą usługi małym i średnim podmiotom.

O pożyczkę łatwiej niż w banku

Fundusze pożyczkowe są dla MSP alternatywnym źródłem pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Udzielają pożyczek tym przedsiębiorcom, którzy z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń lub krótkiej historii kredytowej nie są wiarygodnym klientem dla banku. Pożyczki mogą być przeznaczone na rozpoczęcie, prowadzenie albo rozwój działalności gospodarczej, a zwłaszcza na:

• finansowanie inwestycji,

• wdrażanie nowych technologii,

• zakup maszyn i urządzeń,

• zakup surowców i materiałów, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

• adaptację lub modernizację budynków koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie każda firma otrzyma pożyczkę, ponieważ przed podjęciem decyzji fundusz, jak każda instytucja finansowa, przeprowadza analizę ryzyka i weryfikuje klienta. Pożyczki nie otrzyma m.in. ten przedsiębiorca, który jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (m.in. firma w upadłości). Fundusz ustanawia także zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przy czym większość funduszy pożyczkowych podchodzi do zabezpieczenia bardziej liberalnie niż banki i udziela wsparcia pod zastaw np. samochodów albo towaru, czego nie stosują banki. Jednak najczęstszym zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Stosowane są także:

• poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowe,

• zastaw zwykły lub rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach,

• przeniesienie własności,

• hipoteka,

• gwarancje,

• blokada środków na rachunku bankowym.

Taniej ze środków samorządu

Reklama

Fundusze pożyczkowe mają zróżnicowany charakter i cel działania. Z zasady fundusze, których udziałowcami są samorządy terytorialne, działają na zasadach non profit i udzielają pożyczek preferencyjnych. Ich celem jest bowiem wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Są również fundusze komercyjne.

Bez względu jednak na rodzaj funduszu oprocentowanie pożyczek nie może być mniejsze niż obowiązująca w dniu zawarcia umowy stopa referencyjna, określona przez Komisję Europejską. Każdy fundusz pobiera także prowizję. Jej wysokość jest uzależniona przede wszystkim od wysokości pożyczki i okresu spłaty. Najczęściej wynosi około 1-3%.

Fundusze pożyczkowe można także podzielić ze względu na zasięg terytorialny, ograniczony zazwyczaj do określonego obszaru, np. gminy, powiatu czy regionu. Fundusze ograniczone do konkretnego regionu przeważnie świadczą usługi dla podmiotów z tego obszaru. Ponadto są także fundusze branżowe, które świadczą usługi tylko dla podmiotów reprezentujących daną branżę, np. rolników albo byłych górników.

W zależności od wielkości funduszy i ich możliwości finansowych wysokość pożyczki może wynosić od kilku do 120 000 zł.

Poza działalnością pożyczkową fundusze świadczą także inne usługi, m.in.:

• pomoc w przygotowywaniu wniosków pożyczkowych i biznesplanów przedsięwzięcia,

• pomoc doradczą związaną z zakładaniem, prowadzeniem i rozwojem firmy.

Nie mogą natomiast prowadzić działalności poręczeniowej.

Największe fundusze pożyczkowe w Polsce to Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundusz MICRO i Fundacja Wspomagania Wsi.

Zamiast zabezpieczenia bank otrzyma poręczenie

Reklama

Pozabankowymi instytucjami finansowymi świadczącymi usługi dla małych i średnich firm są także fundusze poręczeniowe. Celem ich działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kredytów bankowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Fundusz zawiera umowę poręczenia z bankiem udzielającym przedsiębiorcy kredytu, zobowiązując się do zwrotu poręczonego kredytu w całości lub w części, gdyby kredytobiorca nie był w stanie go spłacić.

Jeżeli klient przestanie spłacać kredyt, fundusz wypłaca bankowi poręczenie, a o jego zwrot upomina się u kredytobiorcy.

Z tak wiarygodnym poręczeniem bank udziela kredytu przedsiębiorcy, który nie ma wystarczającego zabezpieczenia.

Fundusze poręczeniowe z zasady współpracują z bankami, również lokalnymi bankami spółdzielczymi i funduszami pożyczkowymi z danego regionu.

W Polsce działa kilkadziesiąt funduszy poręczeniowych. Większość to małe podmioty, dysponujące kapitałem kilkuset tysięcy złotych. Z zasady działają na terenie gminy lub powiatu i są częścią lokalnego stowarzyszenia gospodarczego lub agencji rozwoju. Większe jednostki obejmują swoim zasięgiem województwo i najczęściej działają przy regionalnej agencji rozwoju. Tak jak w przypadku funduszy pożyczkowych udziałowcami funduszy poręczeniowych są często samorządy terytorialne.

Fundusze poręczeniowe funkcjonują na zasadzie non profit.

Warunki poręczenia zależą od funduszu

Zasady udzielenia poręczenia w każdym z funduszy są inne. Jedynym wspólnym kryterium jest obszar, na którym działa fundusz. Zgodnie z nim poręczenie może otrzymać tylko firma zarejestrowana w danym regionie. W większości przypadków poręczenia udzielane są wyłącznie małym i średnim przedsiębiorstwom.

Natomiast wysokość i maksymalny poziom poręczenia, a także rodzaj zabezpieczenia mogą być różne. Najczęściej wysokość poręczenia wynosi od 50% do maksymalnie 80% kwoty kredytu (bez odsetek), a zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Kwota poręczenia zależy od wielkości funduszu. Najmniejsze, gminne podmioty poręczają kredyty w wysokości kilku tysięcy złotych, największy ogólnopolski - kilku milionów.

Poręczenie można uzyskać na:

• kredyty inwestycyjne,

• kredyty obrotowe przeznaczone na zakup środków trwałych, materiałów lub surowców do produkcji,

• restrukturyzację przedsiębiorstwa,

• tworzenie miejsc pracy.

Oczywiście poręczenie otrzymują tylko ci przedsiębiorcy, którzy mają zdolność kredytową, czyli są w stanie spłacać kredyt. Warunkiem uzyskania poręczenia jest także posiadanie biznesplanu zaakceptowanego przez analityków banku kredytującego i funduszu.

Formalności związane z uzyskaniem poręczenia nie są uciążliwe, zwłaszcza gdy kredytu udziela bank współpracujący z funduszem. Wystarczy wypełnić wniosek, a bankowcy prześlą go do funduszu razem z dokumentami potwierdzającymi zdolność kredytową. Jeżeli fundusz zdecyduje się udzielić poręczenia, klient podpisze wymagane dokumenty w siedzibie banku.

Za wystawienie poręczenia fundusz pobiera prowizję w wysokości około 2-3%, pobiera też opłatę za rozpatrzenie wniosku, choć ta jest niewielka.

Krajowy Fundusz Poręczeń przy BGK

Największym podmiotem na rynku jest Krajowy Fundusz Poręczeń przy Banku Gospodarstwa Krajowego. To fundusz rządowy, który został powołany i działa na podstawie ustawy.

KFP udziela poręczeń:

• przedsiębiorcom działającym na podstawie kodeksu spółek handlowych,

• spółdzielniom (również mieszkaniowym), o ile ich statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej,

• przedsiębiorstwom państwowym,

• stowarzyszeniom i fundacjom,

• osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom.

Z KFP można uzyskać poręczenie w wysokości do 80% kredytu (bez odsetek). Maksymalna wysokość poręczenia dla MSP nie może przekroczyć 100 000 euro. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco.

Koszt usługi zależy od okresu poręczenia. Im dłuższy czas trwania poręczenia, tym wyższa prowizja za jego udzielenie. Przy poręczeniu krótszym niż rok prowizja wynosi 1%, przy dłuższym niż 5 lat - 2%

Kredytobiorcy nie muszą ubiegać się o poręczenie samodzielnie. Wszystkie formalności załatwia za nich bank kredytujący (pod warunkiem że ma podpisaną umowę z BGK). Obecnie z BGK współpracuje 25 banków.

BGK podejmuje decyzję o udzieleniu poręczenia na podstawie dokumentacji przekazanej przez bank kredytujący i to z nim podpisuje umowę o poręczeniu. Listę banków współpracujących z BKG można znaleźć na stronie internetowej www.bgk.pl.

Wymagania wobec klientów

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe stosują następujące wymagania wobec swoich klientów:

• określona lokalizacja prowadzenia działalności gospodarczej (wszystkie),

• posiadanie zdolności kredytowej (wszystkie),

• status małego albo średniego przedsiębiorcy (większość),

• minimalny okres funkcjonowania firmy (tylko niektóre),

• przedmiot inwestycji (tylko niektóre),

• określone rodzaje działalności (tylko niektóre).

Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca

  Tydzień Przedsiębiorcy 21-25 czerwca. W dniu 21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza w tym roku firmy i przedsiębiorców, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one do 25 czerwca 2021 r. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów MRPiT chce wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

  Które firmy stać na sztuczną inteligencję?

  Sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Chociaż średnie i małe firmy nie mają embarga na technologie wykorzystujące SI, praktyka pokazuje, że istnieje wewnętrzny opór. Dlaczego tak się dzieje?

  Firma w Czechach. Przedsiębiorcy pomału odpuszczają

  Nawet o kilkaset procent wzrosła w ostatnich tygodniach liczba pytań kierowanych do firm pomagających prowadzić firmę w Czechach. Ale jak podkreślają eksperci, nie każdy biznes można przenieść do Czech czy na Słowację. Wyjaśniamy dlaczego.

  Handel hurtowy i detaliczny szuka pracowników

  Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego w najbliższych trzech miesiącach mają zamiar dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły. Kogo głównie poszukują pracodawcy?

  Tokenizacja - słowo klucz w nowoczesnym biznesie. Co można stokenizować?

  Tokenizacja to termin zdobywający ostatnimi czasy olbrzymią popularność, w szczególności w środowiskach biznesowych. Przedsiębiorcy zaczynają żywiej interesować się możliwościami, jakie oferuje ta oparta na technologii blockchain forma cyfryzacji. Pytanie tylko, cyfryzacji… czego? Jak działa blockchain? Czym jest tokenizacja? Co to jest token? Jakie są rodzaje tokenów? Co można stokenizować? Jak przeprowadzić cyfryzację biznesu poprzez tokenizację? Wyjaśniają eksperci z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski & Wspólnicy

  Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki

  Ceny mieszkań. W trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53% - sugerują dane GUS. To prawie tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny. Oby nie na chwilę.

  Odejście od chowu klatkowego jest niemożliwe

  Resort rolnictwa przygląda się działaniom KE ws. chowu klatkowego. Tymczasem branża stoi na stanowisku, że rezygnacja z chowu klatkowego nie jest możliwa.

  Przedsiębiorcy częściej źle oceniają jakość pracy zdalnej

  Po upływie kilkunastu miesięcy model pracy zdalnej przynosi gorsze efekty zdaniem co trzeciego pracodawcy. Najmniej zadowoleni z home office są przedstawiciele handlu, przemysłu i mikrofirm.

  Działalność gospodarcza a status osoby bezrobotnej

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG może uzyskać status osoby bezrobotnej? Jak wygląda sytuacja spółek prawa handlowego i działalności nierejestrowej?

  Dariusz Bliźniak: dlaczego drzewa i zieleń stają się kapitałem?

  Ślad węglowy to jedno z największych wyzwań XXI wieku, które nie pozostaje obojętne zarówno pojedynczym obywatelom, jak i całym rządom poszczególnych państw - mówi Dariusz Bliźniak.

  PR w firmie. Czym jest pozycjonowanie eksperckie?

  Pozycjonowanie eksperckie - na czym polega ten rodzaj prowadzenia dialogu z publicznością (a docelowo – przyszłymi klientami)? Jakie narzędzia są niezbędne w skutecznym pozycjonowaniu eksperckim?

  Audi RS e-tron GT: w 3,2 sek. do setki w elektryku! Pierwsza jazda.

  Audi e-tron GT choć jest elektryczny, powstaje w tej samej fabryce co R8. Choć nie emituje spalin, generuje potężną ilość emocji.

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.