| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Zamówienia publiczne > ABC zamówień publicznych > Kto może uzyskać status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Kto może uzyskać status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Status Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może uzyskać podmiot, który zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r., Nr 114, poz. 759) – ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Podmiotem tym mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione, a zatem posiadające zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą Oddziału Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń - o zdolności określonego podmiotu do występowania w roli wykonawcy rozstrzyga posiadanie przez niego podmiotowości prawnej i związanej z nią zdolności do składania oświadczeń woli oraz nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Tylko taki podmiot może samodzielnie występować w obrocie prawnym, a więc i w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu i na swoją rzecz. Mogą to być zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).

Polecamy: Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia

Status wykonawcy mogą uzyskać także osoby prawne, tj. zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a w szczególności:

  • spółki kapitałowe uregulowane w Kodeksie spółek handlowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
  • spółdzielnie (utworzone na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze);
  • kościoły (którym odpowiednie ustawy przyznają osobowość prawną);
  • wyższe uczelnie (na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym);
  • stowarzyszenia rejestrowe (podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego);
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej);

Status wykonawcy uzyskać mogą także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy ustaw przyznają zdolność prawną i związaną z nią zdolność do występowania w obrocie prawnym, składania oświadczeń woli oraz do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu i na swoją rzecz.

Takimi jednostkami są m.in.:

- spółki osobowe (uregulowane w kodeksie spółek handlowych), tj.: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna;
- spółka z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji, tj. od zwarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do chwili wpisania spółki do rejestru;
- spóła akcyjna w organizacji, tj. od zawiązania spółki do chwili wpisania spółki do rejestru;
- stowarzyszenia zwykłe (utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »