| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Ugoda jako sposób zakończenia sporu

Ugoda jako sposób zakończenia sporu

Rozwiązywanie sporów między pracownikami a pracodawcami może nastąpić na mocy ugody między nimi, bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową. Można tego dokonać w ramach postępowania przed komisją pojednawczą działającą u danego pracodawcy.


Treść ugody


Treść ugody zawieranej przed sądem wpisywana jest do protokołu rozprawy. Ugodę podpisuje każda strona procesu. Możliwe jest zawarcie ugody co do części lub niektórych żądań zawartych w pozwie. Wówczas w tym zakresie sąd umorzy postępowanie, a co do pozostałych roszczeń będzie się ono toczyć w dalszym ciągu.


Ugoda powinna zawierać sformułowania jasne, niebudzące wątpliwości i umożliwiające ewentualną realizację ugody w drodze egzekucji. Jest to niezwykle istotne, bowiem po wpisaniu ugody do protokołu i podpisaniu jej przez strony nie podlega ona - tak jak jest to w przypadku wyroku - sprostowaniu lub uzupełnieniu. Sąd nie jest także władny dokonywać wykładni ugody (może natomiast dokonać wykładni wyroku).


Ugoda zwierana w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być zgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego, nie zmierzać do obejścia prawa i nie naruszać słusznego interesu pracownika. Ocena dopuszczalności ugody sądowej według tego ostatniego kryterium (słusznego interesu pracownika) powinna być dokonana przez porównanie treści ugody z przysługującymi pracownikowi roszczeniami wynikającymi z przytoczonych przez niego okoliczności faktycznych (postanowienie SN z 21 lipca 2000 r., I PKN 451/00, OSNP 2002/5/116). Słuszny interes pracownika nie może być jednak rozumiany jako wykluczający możliwość ustępstwa przez pracownika z części dochodzonych przez niego roszczeń. Ochrona pracownika nie może bowiem sięgać tak daleko, aby uznać za niedopuszczalną każdą ugodę przyznającą pracownikowi nieco mniejsze korzyści, niż można by mu przyznać wyrokiem. Słuszny interes w takiej sytuacji będzie zatem zaspokojony nie tylko wówczas, gdy roszczenie jest wygórowane lub niepewne co do wysokości, ale także wówczas, gdy pracownik czyni pewne ustępstwa ze swego usprawiedliwionego roszczenia, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności sprawy, np. możliwość natychmiastowego uzyskania zaspokojenia roszczenia ustalonego ugodą (uchwała SN z 20 grudnia 1969 r., III PZP 43/69, OSN 1970/3/40 i postanowienie z 20 czerwca 2000 r., I PKN 313/00, OSNP 2002/1/17).


Zobacz serwis:
Przedsiębiorca w sądzie


Skutki zawarcia ugody


Skutki ugody sądowej są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony ma ona charakter czynności procesowej. Zawarcie ugody powoduje bowiem skutek w postaci zakończenia postępowania. Sąd wydaje wówczas postanowienie o umorzeniu postępowania. Z drugiej zaś strony ugoda ma charakter czynności prawnej - stanowi zgodne oświadczenie woli jej stron. W przypadku zawarcia ugody i wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu postępowania strony mają możliwość jego zaskarżenia zażaleniem (zażalenia na postanowienia sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a na postanowienia sądu okręgowego działającego jako sąd I instancji - sąd apelacyjny).


Jeśli z treści ugody sądowej wynikają dla poszczególnych stron określone obowiązki, polegające przykładowo na zapłacie określonego świadczenia, to taka ugoda podlega wykonaniu na takich samych zasadach jak wyrok sądu. Jest to więc tytuł egzekucyjny, który po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności może być egzekwowany w drodze egzekucji komorniczej. Nie będą natomiast nadawać się do egzekucji np. ugody, w których strony ustaliły, że strony łączy umowa o pracę lub umowa ta została rozwiązana w określonej dacie i trybie. Ugody takie są skuteczne (wywołują skutki prawne), ale same w sobie nie podlegają egzekucji sądowej.

 
Zobacz również:
Mediacje w biznesie


Więcej przeczytasz w
Serwisie Prawno - Pracowniczym

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK