| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Ulga na złe długi

Ulga na złe długi

W podatku od towarów i usług (VAT) przeważnie samo wystawienie dokumentu FAKTURA VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego u wystawcy. Tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy sprzedawca otrzymał należność, czy też nie. Czasem podatek da się odzyskać.


Od 1 czerwca 2005 r. obowiązują przepisy, które pozwalają sprzedawcy odzyskać uiszczony z tytułu sprzedaży podatek VAT, kiedy nabywca nie reguluje wobec niego należności. Dodatkowo od 1 grudnia 2008 r. niektóre zostały w znaczący sposób złagodzone.

Podstawowym kryterium przy rozpatrywaniu możliwości skorzystania z ulgi, jaką jest odzyskanie VAT od wystawionej, a nie zapłaconej faktury, jest spełnienie niżej przywołanej definicji.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, kiedy nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub na fakturze.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było skorzystać z „ulgi na złe długi”?

• dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, nie będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

• wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

• wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której wyżej mowa, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

• wierzytelności nie zostały zbyte;

• od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelności nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

• wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie powyższych okoliczności, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

W związku z tym ostatnim warunkiem jest jeszcze jeden: uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru zawiadomienia wysłanego do dłużnika, o którym mowa w pkt 6.

Oprócz ograniczeń w postaci samych tylko ww. warunków, możliwość skorzystania z ulgi na złe długi jest również ograniczona czasowo. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelności nie mogą upłynąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura VAT. Ze względu na sposób liczenia czasu, w niektórych przypadkach okres ten może wydłużyć się jednak nawet do prawie 3 lat. Dotyczyć to będzie faktur VAT wystawionych na początku roku.

Do 31 grudnia 2009 r. można skorzystać jeszcze z odpisania wierzytelności, które wynikają z faktur VAT wystawionych w roku 2007.

Korekty podatku należnego dokonuje się na bieżąco (nie wraca się do okresu rozliczeniowego, w którym został wykazany podatek należny) - w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynęło 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa wyżej.

Jak w praktyce skorzystać z ulgi na złe długi i obniżyć VAT należny

Kiedy po dokonaniu przedmiotowej korekty należność zostanie uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik (wierzyciel) obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Jakie obowiązki w związku z ulgą ciążą na wierzycielu?

Podatnik (wierzyciel) obowiązany jest razem z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, zawiadomić właściwy dla podatnika urząd skarbowy, podając kwotę korekty. Poza tym wierzyciel zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Dłużnik z tytułu dokonania przez wierzyciela odpisu wierzytelności nieściągalnych będzie obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi

Dla wierzyciela „odzyskany” w powyższy sposób podatek należny nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisów w zakresie możliwości skorzystania z „ulgi na złe długi” nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek o charakterze rodzinnym (tzn. małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub z tytułu przysposobienia; związek o charakterze kapitałowym (tj. sytuacje, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem), majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Janusz Piotrkowski

ekspert

Zespół Doradców Jacek Czernecki

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK