| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o pracę

Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o pracę

Planuję zatrudnienie jednej osoby. Zastanawiam się, jaki rodzaj umowy byłby właściwy – umowa o pracę czy umowa-zlecenie? Jakie są rzeczywiste różnice między tymi umowami?


Umowa-zlecenie jest umową cywilną, podlegającą przepisom kodeksu cywilnego. Nie znajdą do niej zastosowania przepisy ochronne kodeksu pracy, bowiem ten określa wzajemne prawa i obowiązki jedynie pracowników i pracodawców (art. 1 k.p.). Zleceniodawca unika w ten sposób m.in.:

- procedury wypowiadania pracownikowi umowy zawartej na czas nieokreślony (konieczność konsultacji ze związkami zawodowymi, podanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie),

- udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych,

- wypłaty odprawy pieniężnej w razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy (jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników),

- wypłaty wynagrodzenia za urlop czy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

- stosowania przepisów limitujących normy czasu pracy,

- wypłaty - oprócz normalnego wynagrodzenia - dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,

- wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.

Zawarcie umowy zlecenia daje zleceniodawcy możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie i szybkiego rozstania się ze zleceniobiorcą bez okresów wypowiedzenia. Prawo nie limituje liczby dopuszczalnych umów-zleceń. Zleceniobiorca nie będzie korzystał z żadnych uprawnień gwarantowanych pracownikowi przepisami prawa pracy.

Należy podkreślić, że w razie zaistnienia sporu co do rodzaju łączącej strony umowy należy badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, czy opierać się na jej dosłownym brzmieniu. W rezultacie może się na przykład okazać, że zgodną wolą stron było zawarcie umowy o dzieło, będącej zobowiązaniem rezultatu, nie zaś umowy-zlecenia, stanowiącej zobowiązanie starannego działania.

Trzeba także zwrócić uwagę na art. 22 § 11 k.p., zgodnie z którym zatrudnienie w warunkach odpowiadających zobowiązaniu pracowniczemu do wykonywania za wynagrodzeniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Dążąc do wykazania, że zawarta umowa-zlecenie w istocie była umową o pracę, można zwrócić się do inspektora pracy o zbadanie sprawy. Jeżeli w ocenie inspektora pracy zawarcie umowy cywilnoprawnej miało charakter pozorny, może on wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy pomiędzy zainteresowanym a podmiotem korzystającym z jego pracy. Ostateczna ocena charakteru łączącego strony stosunku prawnego należy wyłącznie do sądu pracy.

Anna Bydłoń

Podstawa prawna:

• art. 1 i art. 22 § 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 96 z późn.zm.),

• art. 734 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »