| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Czego nie można dofinansować z UE w projektach z Mazowsza

Czego nie można dofinansować z UE w projektach z Mazowsza

Podczas przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych nie wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą zostać uznane za kwalifikowane i podlegać zwrotowi. W takim przypadku koszty niekwalifikowane, czyli niepodlegające dofinansowaniu z UE, przedsiębiorca jest zobligowany pokryć ze środków własnych.

Przystępując do przygotowania i realizacji dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego powinniśmy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją programową i konkursową. Pozwoli ona nam na zdobycie niezbędnej wiedzy na temat potencjalnej kwalifikowalności i niekwalifikowalności wydatków w ramach projektu.

Musimy pamiętać, iż temat kwalifikowalności jest szczegółowo badany podczas oceny . Niekiedy w przypadku wątpliwości dotyczących kwalfikowalności poszczególnych wydatków lepiej jest uznać je za niekwalifikowane. Być może pozwoli to w przyszłości uniknąć wezwania do poprawy wniosku lub nawet jego odrzucenia. 

Porównaj Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie opolskim

Informacje na temat kwalifikowalności wydatków znajdują się w dokumencie pn. „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”. W przypadku RPO Województwa Mazowieckiego szczegółowe kwestie dotyczące kwalifikowalności, w tym kwalifikowalności poszczególnych kategorii wydatków zostały opisane w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013”. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej http://www.mazowia.eu

Co nie może zostać dofinansowane z UE?

Za wydatki niekwalifikowane, czyli nieobjęte dofinansowaniem z UE należy uznać m.in.:

  • prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
  • kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot niezależnie wypłaconych po akceptacji IZ RPO WM) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
  • odsetki od zadłużenia, koszty kredytu,
  • zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków wspólnotowych lub z dotacji krajowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta,
  • podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. Ustawę o VAT,
  • zakup gruntu przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • wydatki związane z umową leasingu, o których mowa w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013”,
  • wykonanie nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego w przypadku pracowników zatrudnionych przez Beneficjenta na umowę o pracę.

W przypadku gdy firma zleciła przygotowanie (wypełnienie) formularza wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania o środki unijne, koszt ten w całości należy uznać za niekwalifikowany i powinien zostać pokryty ze środków przedsiębiorcy. 

Zapoznaj się z serwisem Samochód

Podobnie sytuacja wygląda z kosztami poniesionymi w oparciu o zasadę cross-financingu. Z uwagi na to, że w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Mazowieckiego zasada ta nie występuje, koszty poniesione przez przedsiębiorcę są niekwalifikowane. Innymi słowy wszelkie koszty, których nie możemy uznać za kwalifikowane w ramach RPO WM 2007-2013, a które mogłyby być kosztami kwalifikowanymi w ramach innych programów, np. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, są kosztami niekwalifikowanymi.

Cross-financing - zasada elastycznego, krzyżowego finansowania, która ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona możliwość finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu)

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK