| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Czego nie można dofinansować z UE w projektach z Mazowsza

Czego nie można dofinansować z UE w projektach z Mazowsza

Podczas przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych nie wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą zostać uznane za kwalifikowane i podlegać zwrotowi. W takim przypadku koszty niekwalifikowane, czyli niepodlegające dofinansowaniu z UE, przedsiębiorca jest zobligowany pokryć ze środków własnych.

Przystępując do przygotowania i realizacji dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego powinniśmy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją programową i konkursową. Pozwoli ona nam na zdobycie niezbędnej wiedzy na temat potencjalnej kwalifikowalności i niekwalifikowalności wydatków w ramach projektu.

Musimy pamiętać, iż temat kwalifikowalności jest szczegółowo badany podczas oceny . Niekiedy w przypadku wątpliwości dotyczących kwalfikowalności poszczególnych wydatków lepiej jest uznać je za niekwalifikowane. Być może pozwoli to w przyszłości uniknąć wezwania do poprawy wniosku lub nawet jego odrzucenia. 

Porównaj Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie opolskim

Informacje na temat kwalifikowalności wydatków znajdują się w dokumencie pn. „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”. W przypadku RPO Województwa Mazowieckiego szczegółowe kwestie dotyczące kwalifikowalności, w tym kwalifikowalności poszczególnych kategorii wydatków zostały opisane w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013”. Dokumenty znajdują się na stronie internetowej http://www.mazowia.eu

Co nie może zostać dofinansowane z UE?

Za wydatki niekwalifikowane, czyli nieobjęte dofinansowaniem z UE należy uznać m.in.:

  • prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,
  • kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot niezależnie wypłaconych po akceptacji IZ RPO WM) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
  • odsetki od zadłużenia, koszty kredytu,
  • zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków wspólnotowych lub z dotacji krajowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez beneficjenta,
  • podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. Ustawę o VAT,
  • zakup gruntu przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • wydatki związane z umową leasingu, o których mowa w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013”,
  • wykonanie nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego w przypadku pracowników zatrudnionych przez Beneficjenta na umowę o pracę.

W przypadku gdy firma zleciła przygotowanie (wypełnienie) formularza wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania o środki unijne, koszt ten w całości należy uznać za niekwalifikowany i powinien zostać pokryty ze środków przedsiębiorcy. 

Zapoznaj się z serwisem Samochód

Podobnie sytuacja wygląda z kosztami poniesionymi w oparciu o zasadę cross-financingu. Z uwagi na to, że w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Mazowieckiego zasada ta nie występuje, koszty poniesione przez przedsiębiorcę są niekwalifikowane. Innymi słowy wszelkie koszty, których nie możemy uznać za kwalifikowane w ramach RPO WM 2007-2013, a które mogłyby być kosztami kwalifikowanymi w ramach innych programów, np. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, są kosztami niekwalifikowanymi.

Cross-financing - zasada elastycznego, krzyżowego finansowania, która ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Zapewnia ona możliwość finansowania w ramach zakresów interwencji EFRR i EFS komplementarnych działań wchodzących odpowiednio w zakres drugiego funduszu)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chrzanowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu w ING Lease.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »